Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel (LegalLearning)

Auteur: LegalLearning Fragment uit de webinar on demand ‘Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel‘ (opname 03/12/2021). Indien men dus overweegt een testament op te maken in het voordeel van broers, zussen, verdere verwanten of vrienden is er nu meer nog dan voorheen een hoog prijskaartje…

Lees meer

Toekomst van het duolegaat in de drie Gewesten: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen (Degroof Petercam)

Auteur: Niko Hostyn (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 09/09/2021 De toepasselijke tarieven in de successierechten/erfbelasting op verwanten die niet behoren tot de rechte lijn (zoals kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders) zijn hoog. In Vlaanderen lopen de tarieven tussen ‘vreemden’ op tot 55%, in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs tot 80%. Indien men dus een testament…

Lees meer

De gewijzigde erf- en schenkbelasting: inwerkingtreding 1 juli 2021 (Grant Thornton)

Auteur: Wendy Rombouts (Grant Thornton) Publicatiedatum: 11/05/2021 De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet enkel nemen we afscheid van het fiscaal voordelige duolegaat en verwelkomen we de ‘vriendenerfenis’, ook de tarieven om te schenken en legateren aan goede doelen worden onder handen genomen. De wijzigingen zullen…

Lees meer

Decreet hervorming schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Sherpa Law)

Auteurs: Robby Ackermans, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law) Publicatiedatum: 20/05/2021 Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende grote…

Lees meer

Afschaffing duolegaat en invoering vriendenerfenis goedgekeurd op 17 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 18/03/2021 Op 17 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis goedgekeurd in het Vlaams parlement. Lees hier het gepubliceerde Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en…

Lees meer

Update – Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit – Een aangekondigde hervorming met gemengde gevoelens (Cazimir)

Auteurs: Elisabeth Janssens en Anne-Sophie Stievenard (Cazimir) Publicatiedatum: 08/03/2021 Dat er een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit(1) (hierna ook “VCF”) staat aan te komen, is al enige tijd geweten. Reeds in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (dd. 30 september 2019)(2) en de beleidsnota van minister M. Diependaele (dd. 8 november 2019)(3) werd een…

Lees meer

Schenk- en erfbelasting krijgen een Vlaamse make-over (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 20/11/2020 Na de hervorming van het vennootschapsrecht, het erfrecht, het goederenrecht,… is nu ook de regionale schenk- en erfbelasting aan de beurt. De Vlaamse regering heeft immers haar fiat gegeven voor een hervorming. Wat staat er ons de komende maanden concreet te wachten? Krachtlijnen van de hervorming inzake schenk- en erfbelasting…

Lees meer

Einde fiscaal voordeel van het duolegaat: zullen goede doelen legaten in de toekomst weigeren? (Ferenc Ballegeer)

Auteur: Ferenc Ballegeer, advocaat Publicatiedatum: 03/11/2020 Bij het begin van de nieuwe legislatuur heeft de Vlaamse Regering aangekondigd enkele belangrijke hervormingen te willen doorvoeren in de erfbelasting. Deze ambitie heeft zich ondertussen vertaald in een voorontwerp van decreet. Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat in het Vlaams Gewest De meest opvallende wijziging is het afschaffen van het fiscaal…

Lees meer