>Voeg code toe voor de </head> tag.dubbele belasting

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien)Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele

Het jubileum dat volgens de belastingcontroleur niet gevierd mocht worden (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult)Publicatiedatum: 01/06/2021 Het is al lang bekend dat de Belgische fiscus de mening is toegedaan, dat het verlenen van vrijstelling van Belgische belasting op basis van een internationaal belastingverdrag beschouwd moet worden als een bijzondere gunst, waarvan een belastingplichtige slechts in zeer bijzondere gevallen gebruik mag

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is (KPMG Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG Law)Publicatiedatum: 25/03/2021 De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse dividenden ontvingen, betaalden jarenlang te veel belastingen. De dividenden zijn niet alleen onderhevig aan Franse bronbelasting, ook in België werden zij belast aan 30% roerende

Fiscus maakt jacht op Belgische bedrijfsleiders van buitenlandse vennootschappen (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 22/03/2021 U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw bedrijfsleidersbezoldiging dan belastbaar? In België of in het buitenland? En is dat buitenland dan het land waarin de maatschappelijke zetel ligt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent? Of moet

2021-03-22T16:28:16+00:00 25 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden? (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust, Jean Meeùs, Eléonore van der Loos, Barbara Albrecht en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Publicatiedatum: 09/03/2021 Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belasting: een inhouding in de bronstaat van het dividend en een belasting in België (gewoonlijk door

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Vorder nu de in België betaalde dubbele belasting op uw Franse dividenden terug (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen: eerst wordt een Franse bronheffing van 15% ingehouden, vervolgens onderwerpt ook België het ontvangen saldo aan een roerende voorheffing van 30%. Zodoende blijft van het Franse dividend slechts iets

2020-02-08T10:51:46+00:00 8 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2019 Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze – onder bepaalde voorwaarden – voor 80% fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Wonen de begunstigden van het onderhoudsgeld inmiddels in het buitenland? Ja, dan moet u extra goed opletten

Bij verdrag vrijgesteld buitenlands inkomen in conflict met Belgische fiscale voordelen (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Publicatiedatum: 22/01/2019 Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december 2002, allebei van het Europees Hof van Justitie is er discussie over het verlies van  aantal fiscale aftrekposten of verminderingen in hoofde van belastingplichtigen met bij verdrag

Nederlandse pensioenen : Zorg dat u niet het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de Belgische en Nederlandse fiscus! (Van Havermaet)

Auteur: Jan Torsin (Van Havermaet) Publicatiedatum: 09/01/2018 De belasting van pensioen uit Nederland is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer