>Voeg code toe voor de </head> tag.dubbelbelastingverdrag

Dubbelbelastingverdrag België-Nederland : overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis (FOD Financiën)

Auteur: FOD Financiën Publicatiedatum: 06/05/2020 De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben op 30 april 2020 een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis. De overeenkomst bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis

De belastingheffing op meerwaarden gerealiseerd op buitenlands onroerend goed (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/03/2020 Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt

Hoe hoog is de belastingdruk in de cockpit? (Tiberghien)

Auteurs: Katrien Bollen en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/10/2019 Fiscaal Het internationaal fiscaal recht kent specifieke regels voor luchtvaartpersoneel. In tegenstelling tot wat de titel van dit artikel doet vermoeden, zijn deze bijzondere bepalingen niet enkel van toepassing op piloten en copiloten, maar ook op stewards en stewardessen. Anders dan bij “gewone” werknemers, bepaalt artikel 15

2019-10-28T20:22:31+00:00 28 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Bij verdrag vrijgesteld buitenlands inkomen in conflict met Belgische fiscale voordelen (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult) Publicatiedatum: 22/01/2019 Reeds sinds het Schumacker arrest van 14 februari 1995 en het arrest De Groot 12 december 2002, allebei van het Europees Hof van Justitie is er discussie over het verlies van  aantal fiscale aftrekposten of verminderingen in hoofde van belastingplichtigen met bij verdrag

Nederlandse pensioenen : Zorg dat u niet het slachtoffer wordt van een oorlog tussen de Belgische en Nederlandse fiscus! (Van Havermaet)

Auteur: Jan Torsin (Van Havermaet) Publicatiedatum: 09/01/2018 De belasting van pensioen uit Nederland is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer

België ondertekent multilateraal verdrag dat de dubbelbelastingverdragen wijzigt (BDO)

Auteur: Luc Vanwalleghem (BDO) Publicatiedatum: 21/08/2017 Overheden lopen op vandaag nog steeds aanzienlijke bedragen vennootschapsbelasting mis omwille van agressieve internationale fiscale planningstechnieken. Steeds meer landen zijn zich bewust van het belang om winsten te belasten waar substantiële economische activiteiten winsten genereren en waarde wordt gecreëerd. De OESO werkte hiervoor in oktober 2015

2017-10-11T09:00:19+00:00 5 september 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Geen goed nieuws voor Belgen die via een Franse SCI vastgoed bezitten in Frankrijk. Het Hof van Cassatie komt terug op haar eerder ingenomen standpunt (Klaw)

Wanneer een Belgisch inwoner aandeelhouder is in een Franse SCI wordt hij, bij toepassing van het Franse stelsel van “translucidité”, in persoonlijke naam belast in Frankrijk op de inkomsten van de SCI. Deze inkomsten worden gelet op de vastgoedactiviteit van de SCI naar intern Frans recht gekwalificeerd als inkomsten uit

2017-07-04T09:00:35+00:00 6 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Nederland mag heffen over door Nederbelg ontvangen liquidatie-uitkering (TaxLive)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat liquidatie-uitkeringen onder het begrip ‘dividenden’ vallen, waarop art. 10 Belastingverdrag Nederland – België van toepassing is. Nederland mag 15% belasting heffen over de liquidatie-uitkeringen die X heeft ontvangen.

2017-01-20T09:27:40+00:00 20 januari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Opvallende rechtspraak over 183-dagenregeling (belastingverdrag Nederland-België) (de Rechtspraak)

In geschil is of Nederland gerechtigd is om belasting te heffen over het door belanghebbende van de BVBA genoten loon. Deze vraag spitst zich toe op het antwoord op de vragen of er sprake is van een vaste inrichting, of bij belanghebbende het rechtens te beschermen vertrouwen is gewekt dat

2016-11-30T10:06:04+00:00 30 november 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscus kan meer doen met inlichtingen uit buitenland (De Broeck Van Laere & Partners)

Internationaal worden steeds meer fiscale gegevens uitgewisseld. De fiscus krijgt dus steeds meer informatie binnen van collega’s uit het buitenland. Maar de belastingdiensten moeten ook nog in staat zijn om iets te doen met die informatie. Daarom wordt de wet nu aangepast, om zeker te stellen dat de fiscus de

2016-10-25T07:23:58+00:00 25 oktober 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , |