>Voeg code toe voor de </head> tag.dubbelbelastingverdrag

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien)Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele

Het jubileum dat volgens de belastingcontroleur niet gevierd mocht worden (Ichiban Consult)

Auteur: Jan Lambrechts (Ichiban Consult)Publicatiedatum: 01/06/2021 Het is al lang bekend dat de Belgische fiscus de mening is toegedaan, dat het verlenen van vrijstelling van Belgische belasting op basis van een internationaal belastingverdrag beschouwd moet worden als een bijzondere gunst, waarvan een belastingplichtige slechts in zeer bijzondere gevallen gebruik mag

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is (KPMG Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG Law)Publicatiedatum: 25/03/2021 De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse dividenden ontvingen, betaalden jarenlang te veel belastingen. De dividenden zijn niet alleen onderhevig aan Franse bronbelasting, ook in België werden zij belast aan 30% roerende

Fiscus maakt jacht op Belgische bedrijfsleiders van buitenlandse vennootschappen (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 22/03/2021 U bent woonachtig in België. U bent tevens bedrijfsleider van een buitenlandse vennootschap. Waar is uw bedrijfsleidersbezoldiging dan belastbaar? In België of in het buitenland? En is dat buitenland dan het land waarin de maatschappelijke zetel ligt van de vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent? Of moet

2021-03-22T16:28:16+00:00 25 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden? (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust, Jean Meeùs, Eléonore van der Loos, Barbara Albrecht en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Publicatiedatum: 09/03/2021 Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belasting: een inhouding in de bronstaat van het dividend en een belasting in België (gewoonlijk door

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Donatio universalis: hoe een schenking de wereld kleiner maakt (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 16/10/2020 De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Vaak gaat het dan om een baksteen op eigen bodem, het “huisje-tuintje-boompje-principe” voor de eigen woning. Maar sommigen gaan letterlijk een stapje verder en willen een onroerend goed in het buitenland aankopen. Wie droomt er niet

2020-11-04T08:36:26+00:00 7 november 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |

Buitenlandse dividenden: The saga continues (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: september 2020 In onze laatste nieuwsbrief bespraken we een recente interne instructie van de fiscus (lees hier). Het netto (in België) belastbaar bedrag van buitenlandse roerende inkomsten werd volgens die instructie op een voor de belastingplichtige nadelige manier berekend. Inmiddels is de fiscus afgestapt van die visie,

2020-09-22T12:31:08+00:00 22 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Kaaimantaks – impact van en strijdigheid met dubbelbelastingverdragen (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Dirk Coveliers en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 04/09/2020 De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft in zijn vonnis van 11 maart 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A onuitgegeven)1 een akkoord goedgekeurd tussen de oprichter van een Canadese trust en de Belgische fiscus, waarin wordt erkend dat een taxatie van inkomsten van

2020-09-08T06:54:13+00:00 9 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten? (Tiberghien)

Auteurs: Daan Buylaert en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 13/05/2020 CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters. Onder de bestaande regeling moeten organisatoren 18% bedrijfsvoorheffing inhouden over de inkomsten die