>Voeg code toe voor de </head> tag.douane

Gevolgen van Brexit op Btw en douane (Van Havermaet)

Auteur: Hans Philips (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie maar een derde land. En ook de overgangsregeling die gold tot 1 januari 2021 liep inmiddels af. Dit betekent dat de Europese btw-regels niet meer van toepassing zijn

2021-03-06T12:14:20+00:00 6 maart 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

Het hof van justitie interpreteert het “gebruik” van goederen bij het tenietgaan van de douaneschuld (Combinova – case C-476/19) (Tiberghien)

Auteurs: Jurgen Gevers en Ward Lietaert (Tiberghien) Publicatiedatum: 24/11/2020 Een douaneschuld bij invoer ontstaat door niet-naleving van de verplichting om de regeling actieve veredeling tijdig aan te zuiveren. Die douaneschuld gaat teniet wanneer is aangetoond dat de goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Er

2020-12-03T11:19:30+00:00 3 december 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Grondwettelijk hof perkt het inningsrecht van douane in (Gevaco Advocaten)

Auteur: Jan Swennen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 20/11/2018 Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een moeilijke kerntaak. Om aan dit euvel het hoofd te bieden verleende de wetgever bij programmawet met ingang van 1 januari uitgebreidere inningsbevoegdheden aan de ambtenaren van douane -  en