>Voeg code toe voor de </head> tag.dividend

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening? (Tiberghien)

Auteur: Bart De Cock (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/02/2019 In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum van de algemene vergadering die beslist tot de dividenduitkering de belastbaarheid veroorzaakt, maar de

2019-06-10T11:02:13+00:00 20 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse, Bart De Cock en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/11/2018 Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen van roerende voorheffing in het kader van couponstripping tegengaan en het

2018-11-13T07:26:22+00:00 12 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Belastingvrije kapitaalverminderingen versus belaste dividenduitkeringen bij holdings – een verhaal van fiscaal misbruik? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/07/2018 In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en vervolgens een belastingvrije kapitaalvermindering in de ontvangende holding fiscaal misbruik uitmaakt (Rb. Brugge 19 februari 2018, 16/2904/A).

Het elfde gebod : “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken” (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 09/06/2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Leent uw vennootschap voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen? Opgepast, de fiscus kijkt mee… (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Svjatoslav Gnedasj (Eubelius) Publicatiedatum: 24/05/2018 De voorbije vier jaar koos de Bijzondere Belastinginspectie ("BBI") een aantal test cases van vennootschappen die een lening aangingen om een dividenduitkering of een kapitaalvermindering te financieren, en verwierp hun interestlasten als fiscaal aftrekbare kosten.  De fiscus meent dat niet is voldaan aan

2018-05-24T14:51:34+00:00 24 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Hof van Beroep Gent verwerpt aftrek interest op krediet voor uitkering superdividend (KPMG)

Auteur: Jos Goubert (KPMG) Publicatiedatum: 14/03/2018 In een recent arrest (9 januari 2018) heeft het Hof van Beroep te Gent de aftrek verworpen van interesten op een krediet aangegaan voor de uitkering van een superdividend. Het arrest is de meest recente slag in de strijd die de fiscus al een tijd

2018-03-21T10:16:20+00:00 21 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De beleggingsvennootschappen na de hervorming van de vennootschapsbelasting (EY)

Auteurs: Kristof Verhoeven en Ruben Keulemans (EY) Publicatiedatum: 22/12/2017 De Belgische wetgeving geeft vennootschappen die dividenden ontvangen onder bepaalde voorwaarden recht op een aftrek van 95% van het ontvangen dividend (de zogenaamde DBI-aftrek). Zoals besproken in onze vorige nieuwsbrief, wordt dergelijke aftrek voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018 opgetrokken tot

Eindejaarstip : kapitaalverminderingen en gunstregime familiebedrijven – een gevaarlijke combinatie (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/12/2017 Zoals genoegzaam bekend wijzigen de regels betreffende de fiscale gevolgen van kapitaalverminderingen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 zullen kapitaalverminderingen immers niet langer belastingvrij zijn maar proportioneel worden aangerekend op de reserves, en dus deels worden belast als dividend. In de praktijk stellen wij

Dividenden voor 100% vrijgesteld bij Belgische moedervennootschappen (Monard Law)

Auteurs: Patricia Stas en Frédéric Lettany (Monard Law) Publicatiedatum: 31/10/2017 De federale regering heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een bijkomende wijziging zal bevatten. Meer bepaald zullen dividenden die worden ontvangen door Belgische moederbedrijven van dochtervennootschappen voor 100% worden vrijgesteld, uiteraard mits de voorwaarden van de

2017-11-14T08:57:11+00:00 14 november 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |