>Voeg code toe voor de </head> tag.dividend

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing? (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 25/05/2021 Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat van de inbreng worden slechts

2021-05-27T12:47:42+00:00 27 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

FBB op Franse dividenden: is driemaal Cassatie scheepsrecht? (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Olja Rudic (Tiberghien)Publicatiedatum: 21/05/2021 Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels tweemaal uitgesproken over de verrekening van een minimaal belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong (Cass. 16 juni 2017 en 15 oktober 2020). Deze arresten en de problematiek dienaangaande werden reeds uitgebreid besproken in onze eerdere

2021-05-27T12:43:21+00:00 27 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is (KPMG Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG Law)Publicatiedatum: 25/03/2021 De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse dividenden ontvingen, betaalden jarenlang te veel belastingen. De dividenden zijn niet alleen onderhevig aan Franse bronbelasting, ook in België werden zij belast aan 30% roerende

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden? (Loyens & Loeff)

Auteurs: Saskia Lust, Jean Meeùs, Eléonore van der Loos, Barbara Albrecht en Sofie Bastenie (Loyens & Loeff)Publicatiedatum: 09/03/2021 Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belasting: een inhouding in de bronstaat van het dividend en een belasting in België (gewoonlijk door

Voorwaarden voor (dividend)uitkeringen uit een Belgische of Nederlandse vennootschap (BDO)

Auteur: BDOPublicatiedatum: 20/12/2020 1. België Het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft nieuwe regels gelanceerd inzake uitkeringen door zogenaamde ‘kapitaalloze’ vennootschappen. Het begrip ‘uitkering’ kreeg daarbij een ruimere invulling en heeft thans betrekking op elke terugbetaling van inbreng; (interim) dividenduitkering; uitkering van tantièmes; inkoop van eigen aandelen; financiële steunverlening (“financial assistance”) en uittreding en uitsluiting ten

2021-03-06T11:20:36+00:00 6 maart 2021|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , |

Franse dividenden voordeliger dan Belgische! (voor eventjes toch) (Van Havermaet)

Auteur: Hannah Gils (Van Havermaet)Publicatiedatum: 22/01/2021 Bent u een particuliere belegger met aandelen in Franse bedrijven? Dan kan u mogelijk een stuk belasting terugvorderen op eerder ontvangen dividenden! Twee cassatie-arresten en vele jaren heeft het geduurd, maar ‘eindelijk’ zal de Belgische fiscale administratie het erkennen: de dubbele belasting op deze Franse dividenden

2021-01-25T10:34:18+00:00 25 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Kan ik, als bestuurder van een besloten vennootschap, in Corona-tijden een dividend uitkeren aan de aandeelhouders? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Dries Smet (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Dat kan, maar de bestuurder dient daarbij voorzichtig te handelen. Vooraleer er een dividend mag uitgekeerd worden in de BV moeten er twee uitkeringstesten worden doorgevoerd: de balanstest en de liquiditeitstest. Balanstest De balanstest gaat uit van een analyse van het nettoactief van

2020-12-27T09:51:34+00:00 27 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Buitenlandse dividenden: The saga continues (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: september 2020 In onze laatste nieuwsbrief bespraken we een recente interne instructie van de fiscus (lees hier). Het netto (in België) belastbaar bedrag van buitenlandse roerende inkomsten werd volgens die instructie op een voor de belastingplichtige nadelige manier berekend. Inmiddels is de fiscus afgestapt van die visie,

2020-09-22T12:31:08+00:00 22 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscus verrast met nieuw standpunt over buitenlandse dividenden (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 Naar aanleiding van een aantal recente fiscale controles is aan het licht gekomen dat de administratie nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd voor belastingplichtigen met buitenlandse roerende inkomsten. Vooral mensen met een rekening in het buitenland worden geviseerd en riskeren bijkomende taxaties. Aangifteplicht buitenlandse roerende inkomsten Op

2020-06-06T13:09:22+00:00 6 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |