>Voeg code toe voor de </head> tag.dividend

Fiscus wordt teruggefloten: kapitaalvermindering kan niet zomaar belast worden als een dividend (Van Haevermaet)

Auteur: Gert De Greeve (Van Havermaet) Publicatiedatum: 22/10/2019 Onder oudere wetgeving was het voor vennootschappen mogelijk hun (fiscaal) kapitaal te verhogen door inbreng in natura van aandelen van andere vennootschappen. Concreet werden aandelen ingebracht in een holdingvennootschap. Via deze holdingvennootschap kon de aansturing over de ondernemingsgroep worden gecentraliseerd. Verder fungeert de

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2019 Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts gedurende de laatste

2019-10-01T10:51:23+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Dividend in BV. Alle Opties (EY Law)

Auteurs: Margaux Van Opdenbosch en Lieven Bultinck (EY Law) Publicatiedatum: 09/08/2019 Ten gevolge van de afschaffing van de kapitaalregels wijzigen vanzelfsprekend de uitkeringsregels binnen de besloten vennootschap. Welke opties voor het uitkeren van winst aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap biedt het nieuw Wetboek van vennootschappen? Wijziging uitkeringsregels binnen de BV De afschaffing

2019-08-15T11:23:23+00:00 15 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Flexibiliteit in de BV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 17/07/2019 Inleiding Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) luidt een nieuw tijdperk in voor het Belgische vennootschapsrecht. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het WVV was het invoeren van een verregaande flexibilisering. Dit komt voornamelijk tot uiting bij de nieuwe besloten vennootschap (de

2019-07-17T12:57:54+00:00 18 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening? (Tiberghien)

Auteur: Bart De Cock (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/02/2019 In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum van de algemene vergadering die beslist tot de dividenduitkering de belastbaarheid veroorzaakt, maar de

2019-06-10T11:02:13+00:00 20 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Copernicaanse revolutie voor pensioenfondsen en de roerende voorheffing op dividenden (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse, Bart De Cock en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 12/11/2018 Eerstdaags keurt de ministerraad een wetsontwerp goed met daarin maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioeninstellingen op het vlak van roerende voorheffing. De regering wil oneigenlijke vrijstellingen of onterechte terugbetalingen van roerende voorheffing in het kader van couponstripping tegengaan en het

2018-11-13T07:26:22+00:00 12 november 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Belastingvrije kapitaalverminderingen versus belaste dividenduitkeringen bij holdings – een verhaal van fiscaal misbruik? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/07/2018 In een uitspraak van begin dit jaar besluit de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) dat de loutere opeenvolging van dividenduitkeringen en vervolgens een belastingvrije kapitaalvermindering in de ontvangende holding fiscaal misbruik uitmaakt (Rb. Brugge 19 februari 2018, 16/2904/A).

Het elfde gebod : “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken” (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 09/06/2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Leent uw vennootschap voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen? Opgepast, de fiscus kijkt mee… (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Svjatoslav Gnedasj (Eubelius) Publicatiedatum: 24/05/2018 De voorbije vier jaar koos de Bijzondere Belastinginspectie ("BBI") een aantal test cases van vennootschappen die een lening aangingen om een dividenduitkering of een kapitaalvermindering te financieren, en verwierp hun interestlasten als fiscaal aftrekbare kosten.  De fiscus meent dat niet is voldaan aan

2018-05-24T14:51:34+00:00 24 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |