>Voeg code toe voor de </head> tag.diefstal

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed – Cass. 6 juni 2016 (GD&A Advocaten)

Auteurs: Naime Köse (zomerstagiaire) en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2019 Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht

De koffiekoek met billenkoek (Argus Advocaten)

Voor de beoordeling van een ontslag om dringende reden, moeten steeds alle omstandigheden waarin de tekortkoming werd begaan door de werknemer, in acht genomen worden. De feitelijke context zal immers bepalen of de tekortkoming wel ernstig genoeg is, dan wel of de ernstige tekortkoming de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief

2017-06-07T10:34:04+00:00 7 juni 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Diefstal. Ontslag om dringende reden – Arbeidshof Brussel (10 februari 2017)

Een werkneemster in dienst als bediende verkoop bij een grootwarenhuisketen werd ontslagen om dringende reden. Tijdens een verhoor door de dienst interne fraude van de warenhuisketen had de werkneemster erkend dat zij zich aan de prikklok bevond met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet betaald had voor het

2017-05-30T15:52:15+00:00 30 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |