>Voeg code toe voor de </head> tag.detachering

Internationale vrachtwagenchauffeur: wie is de werkgever? Contractuele verhouding is slechts indicatief (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/12/2019 In zijn conclusie van 26 november 2019 concludeert advocaat-generaal Pikamäe dat als werkgever van internationale vrachtwagenchauffeurs in loondienst moet worden aangemerkt de vervoersonderneming die de betrokkenen voor onbepaalde tijd heeft aangeworven, die het feitelijke gezag over hen uitoefent en die de facto de loonkosten draagt. Na

2020-07-15T10:18:24+00:00 16 december 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Wijziging socialezekerheidsregels bij grensoverschrijdende tewerkstelling (K Law)

Auteurs: Sébastien Thijs en Maxim Ruysschaert (K Law) Publicatiedatum: 18/10/2019 Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 - die Verordening 1408/71 vervangt - de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving aan voor werknemers of zelfstandigen die in meerdere EU-landen actief zijn of regelmatig naar het buitenland worden gedetacheerd. Bepaalde personen die reeds voordien grensoverschrijdend waren

Het meervoudig werkgeverschap (Forum Advocaten)

Auteurs: Lander Heylen en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 09/10/2019 Het meervoudig werkgeverschap is de situatie waarbij een werknemer arbeid verricht onder het gezag van meerdere werkgevers op basis van één enkele globale arbeidsovereenkomst. Deze situatie, die niet beantwoordt aan het klassieke beeld van het enkelvoudig werkgeverschap, doet zich in de praktijk vaker

Verhoogde controle bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van personeel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 13/09/2019 Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen gezag uitoefent, is in principe verboden (artikel 31, § 1 Uitzendarbeidswet). Er bestaan uitzonderingen, maar deze zijn gekoppeld aan strikte voorwaarden. Zeker bij grensoverschrijdende terbeschikkingstelling wordt nog steeds

Bouwsector smeekt om hoogopgeleid personeel: multi-werkgeverschap als oplossing (Odigo Advocaten)

Auteur: Valerie Demasure en Kurt Devos (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al lange tijd met een schreeuwend personeelstekort. Honderden vacatures raken niet of heel moeizaam ingevuld. De war for talent maakt het voor sommige kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk om hoogopgeleide

Terbeschikkingstelling van personeel binnenkort nog strenger gecontroleerd (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 04/06/2019 Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Binnenkort zal dit verbod nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben

Belgische bepalingen ter bestrijding van detacheringsfraude worden ingetrokken (SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: december 2018 Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken dat op 22 november jl. in de Kamer is goedgekeurd, trekt de Belgische bepalingen ter bestrijding van misbruik in het kader van internationale mobiliteit in (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 178 – nr. 183). Deze

2018-12-11T08:39:01+00:00 11 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2018 In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen.

2018-07-24T11:00:05+00:00 24 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

De kosten voor voeding en huisvesting van gedetacheerde bouwvakkers (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Publicatiedatum: juni 2018 Het uitgangspunt bij detachering is gekend: een buitenlandse werkgever die in België werknemers tewerkstelt, moet de “harde kern”- bepalingen van het Belgisch arbeidsrecht respecteren.  De “harde kern”- bepalingen zijn de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden waarvan de naleving strafrechtelijk wordt beteugeld.  Indien aangenomen wordt dat

2018-07-13T08:11:30+00:00 16 juli 2018|Categories: Bouwrecht Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |