Werken met derden: waar ligt de juridische focus? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Contractors, uitzendkrachten, leveranciers. Het aantal situaties waarin buitenstaanders actief aanwezig zijn in de onderneming neemt toe. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee, zowel op organisatorisch als op juridisch vlak en het vergt bijzondere aandacht op het terrein van de preventie. Derden in de Welzijnswet: wie en wat? Principieel vindt de…

Lees meer

Arbeidsdeal – transitietraject – uitzondering op het verbod om werknemers ter beschikking te stellen (Younity)

Auteur: Younity In onze vorige blogpost van 22 februari 2022 hebben wij toegelicht welke vragen wij hadden bij het transitietraject die de Regering een paar dagen daarvoor had aangekondigd. Het voorontwerp van de hervormingswet voorziet in een nieuw artikel in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en beantwoordt al een aantal van onze vragen. Ter herinnering: het…

Lees meer

Samenwerken met externe dienstverleners: de valkuilen (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Samenwerken met een zelfstandige dienstverlener of toch liever iemand in loondienst nemen? Het komt steeds meer voor dat ondernemingen beroep doen op externe dienstverleners voor (tijdelijke) projecten of bepaalde opdrachten. Dit gebeurt dan hetzij door diensten te laten presteren door aangestelden van de dienstverlener (bijvoorbeeld zoals bij facility management)…

Lees meer

Detachering in de bouw en het probleem van sociale dumping (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 09/09/2021 Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek en praktisch heikel punt. Detachering is vaak een handig instrument om bepaalde expertise aan te werven en werkzaamheden uit te voeren, maar leent zich ook vaak tot sociale dumping. Het gaat hand in hand…

Lees meer

RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZ Publicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het Belgische onderzoek bracht diverse…

Lees meer

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 14/04/2021 Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan: Schorsen arbeidsovereenkomst Schors de arbeidsovereenkomst van…

Lees meer

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra sociaal inspecteurs. Het nemen…

Lees meer

Detachering van vlekken ontdaan (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: december 2020 Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord is ter beschikking stellen. De…

Lees meer