>Voeg code toe voor de </head> tag.detachering

RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZPublicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 14/04/2021 Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan: Schorsen arbeidsovereenkomst

2021-04-20T15:27:52+00:00 20 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law)Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra

Detachering van vlekken ontdaan (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: december 2020 Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de figuur aan te duiden van een werknemer die door zijn werkgever naar een ander land wordt uitgezonden met behoud van een band met zijn werkgever. Het kernwoord

2020-12-18T11:55:48+00:00 18 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detacheringsrichtlijn en het internationaal wegvervoer (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 07/12/2020 Hof van Justitie Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) een belangrijke uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van de detacheringsrichtlijn meer bepaald in het kader van de uiterst mobiele sector van het internationaal wegvervoer. De hamvraag:

2020-12-14T09:38:07+00:00 14 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering: naast de A1 en de L1 thans ook de PLF (Argus Advocaten)

Auteur: Michiel Wijnants (Argus Advocaten) Publicatiedatum: september 2020 Een buitenlandse onderneming of zelfstandige die tijdelijk in België opdrachten of werkzaamheden uitvoert of hiervoor werknemers detacheert, is verplicht deze activiteiten, alvorens ze aan te vatten, te melden aan de RSZ via een Limosa-aangifte of L1. Ook moet de onderneming die tijdelijk

2020-09-28T12:42:05+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De regels voor detachering van werknemers opnieuw aangepast (Seeds of Law)

Auteur: Leila Mstoian (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/09/2020 Onlangs verscheen de wet ter omzetting van de EU-detacheringsrichtlijn 2018/957/EU. Deze is van toepassing op werkgevers uit andere lidstaten die werknemers naar België wensen te detacheren en is in werking getreden op 30 juli 2020. Dit is zeer belangrijk want grensoverschrijdende detachering

2020-09-22T12:23:41+00:00 26 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De nieuwe detacheringswet (Monard Law)

Auteur: Julie Van Kerckhoven (Monard Law) Publicatiedatum: 01/09/2020 Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in een andere EU-lidstaat dan waar zij normaal gezien werken, tijdelijk prestaties gaan leveren. Detachering komt traditioneel negatief in het nieuws omwille van gekende problemen rond sociale

2020-09-04T07:28:46+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Corona: nieuwe registratieplicht wanneer u werkt met buitenlandse werkgevers en zelfstandigen (Schoups)

Auteur: Evi Dieltiens (Schoups)  Publicatiedatum: 01/09/2020 In de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus werd op 22 augustus 2020 opnieuw een ministerieel besluit gepubliceerd met bijkomende maatregelen voor ondernemingen in allerlei sectoren. Een van de nieuwigheden betreft een specifieke registratieverplichting voor bedrijven actief in: de bouwsector de schoonmaak de

2020-09-04T07:09:08+00:00 7 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering van werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 27/07/2020 Te respecteren formaliteiten: gemotiveerde kennisgeving Zoals aangekondigd in onze newsflash van 2 juni 2020 zijn er vanaf 30 juli 2020 nieuwe regels voor de detachering van werknemers van toepassing. Het Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers schrijft voor welke

2020-07-30T12:11:54+00:00 29 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |