>Voeg code toe voor de </head> tag.Deminor

De private stichting: (ook voor u) een interessante planningstechniek? (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: 25/01/2021 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters genoemd”. Het vermogen dat in de stichting wordt ingebracht, dient te worden bestemd om een belangeloos doel na te streven in

2021-02-03T09:09:10+00:00 8 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bestuurder van een vennootschap: wat verandert er voor u als gevolg van het WVV? (Deminor)

Auteur: Amélie Boes (Deminor) Publicatiedatum: 30/09/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak van bestuur, en in het bijzonder op het vlak van het statuut van de bestuurders. Wanneer we kijken naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden, dan zien we dat

2020-10-14T16:27:28+00:00 23 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het regime van winstuitkering in het WVV: welke veranderingen in de NV en BV? (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 30/09/2020 Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap. Zoals we zullen zien, heeft deze revolutie geleid tot de invoering van nieuwe waarborgen bij de uitkering van de winst om zo het

2020-10-14T16:15:05+00:00 20 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het belang van de zorgvolmacht in tijden van crisis (Deminor)

Auteur: Maxime Poppe (Deminor) Publicatiedatum: 07/09/2020 Een ongeval, een plotse ziekte of dementie. Het zijn telkens omstandigheden waarin de betrokken persoon mogelijk niet langer in staat is om zijn of haar wil uit te drukken. Wat indien zijn of haar naasten na het intreden van deze wilsonbekwaamheid bepaalde alledaagse of

2020-09-21T11:57:34+00:00 22 september 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Inbreng van kapitaal en de uitgifte van aandelen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor) Publicatiedatum: 19/05/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”) voorziet in enkele ingrijpende wijzigingen met betrekking tot ‘kapitaalverhogingen’ in de besloten vennootschap (de vroegere BVBA, hierna “BV”). In het algemeen kunnen we stellen dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn met betrekking tot

2020-05-24T10:25:45+00:00 26 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

FAQ – Aandeelhoudersrechten in tijden van de Covid-19 crisis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 04/05/2020 De Covid-19-viruspandemie heeft een grote impact op ondernemingen, in het bijzonder op de jaarlijkse algemene vergaderingen waarvan de organisatie momenteel in volle gang is. Gelukkig heeft de regering op 9 april 2020 uitzonderlijke maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen om hun algemene vergaderingen te

2020-05-13T10:07:11+00:00 14 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Opgelet voor misbruik op aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/04/2020 Deminor waarschuwt voor mogelijke misbruiken bij de toepassing van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 waarin een regeling is opgenomen voor het houden van aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis. Deminor bevordert elektronische aandeelhoudersvergaderingen in deze periode van social distancing. In niet-beursgenoteerde ondernemingen, die over

2020-04-18T09:55:26+00:00 17 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor)  Publicatiedatum: 07/02/2020 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) voert in de besloten vennootschap (hierna “BV”) voor het eerst de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in waarbij een aandeelhouder vrijwillig zijn aandelen kan verkopen of gedwongen kan worden deze te

2020-02-17T08:39:43+00:00 17 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Microliquiditeit: don’t worry, be (a) happy (shareholder) (Deminor)

Auteur: Guillaume Dasnoy (Deminor) Publicatiedatum: 23/01/2020 Een microliquiditeitsmechanisme verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van de aandeelhouder, wat de ontwikkeling van de onderneming op lange termijn ten goede komt. Een pragmatische aanpak Elke dag zien we situaties waarin minderheidsaandeelhouders van privéondernemingen vastlopen: zij willen hun aandelen verkopen, maar zonder koper

2020-02-01T11:07:45+00:00 3 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor bestuurders: een zeer relatieve beperking (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 09/01/2020 De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het oude regime waren bestuurders aansprakelijk voor hun fouten ten opzichte van de vennootschap en derden, en dit zonder beperking. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV“) verandert

2020-01-13T18:36:24+00:00 15 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |