>Voeg code toe voor de </head> tag.Deminor

Inbreng van kapitaal en de uitgifte van aandelen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor) Publicatiedatum: 19/05/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”) voorziet in enkele ingrijpende wijzigingen met betrekking tot ‘kapitaalverhogingen’ in de besloten vennootschap (de vroegere BVBA, hierna “BV”). In het algemeen kunnen we stellen dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn met betrekking tot

2020-05-24T10:25:45+00:00 26 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

FAQ – Aandeelhoudersrechten in tijden van de Covid-19 crisis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 04/05/2020 De Covid-19-viruspandemie heeft een grote impact op ondernemingen, in het bijzonder op de jaarlijkse algemene vergaderingen waarvan de organisatie momenteel in volle gang is. Gelukkig heeft de regering op 9 april 2020 uitzonderlijke maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen om hun algemene vergaderingen te

2020-05-13T10:07:11+00:00 14 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Opgelet voor misbruik op aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/04/2020 Deminor waarschuwt voor mogelijke misbruiken bij de toepassing van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 waarin een regeling is opgenomen voor het houden van aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis. Deminor bevordert elektronische aandeelhoudersvergaderingen in deze periode van social distancing. In niet-beursgenoteerde ondernemingen, die over

2020-04-18T09:55:26+00:00 17 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor)  Publicatiedatum: 07/02/2020 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) voert in de besloten vennootschap (hierna “BV”) voor het eerst de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in waarbij een aandeelhouder vrijwillig zijn aandelen kan verkopen of gedwongen kan worden deze te

2020-02-17T08:39:43+00:00 17 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Microliquiditeit: don’t worry, be (a) happy (shareholder) (Deminor)

Auteur: Guillaume Dasnoy (Deminor) Publicatiedatum: 23/01/2020 Een microliquiditeitsmechanisme verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van de aandeelhouder, wat de ontwikkeling van de onderneming op lange termijn ten goede komt. Een pragmatische aanpak Elke dag zien we situaties waarin minderheidsaandeelhouders van privéondernemingen vastlopen: zij willen hun aandelen verkopen, maar zonder koper

2020-02-01T11:07:45+00:00 3 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor bestuurders: een zeer relatieve beperking (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 09/01/2020 De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het oude regime waren bestuurders aansprakelijk voor hun fouten ten opzichte van de vennootschap en derden, en dit zonder beperking. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV“) verandert

2020-01-13T18:36:24+00:00 15 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De Coöperatieve Vennootschap in het WVV: back to basics (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: oktober 2019 De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van verschillende vennootschapsvormen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (‘CVBA’) is een van de rechtsvormen die zich uiteindelijk wel staande wist te houden, maar wordt omgedoopt tot kortweg “de

2019-10-19T11:25:25+00:00 21 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De afschaffing van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 02/08/2019 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) schrapt met het oog op vereenvoudiging verschillende vennootschapsvormen. Een daarvan is de Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA). De CommVA, die veel minder vaak voorkomt dan de NV of de BVBA, is sinds de jaren negentig echter opnieuw in

2019-08-18T08:56:01+00:00 19 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Statutenwijziging met betrekking tot de overgangsregeling (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 11/07/2019 Zoals u weet, is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV“) op 1 mei van kracht geworden. Dit betekent echter niet dat alle nieuwe bepalingen vanaf 1 mei 2019 van toepassing zijn op bestaande ondernemingen. De inwerkingtreding van het nieuwe WVV valt niet samen

2019-08-02T12:57:33+00:00 5 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Meervoudig stemrecht. Wat men aandeelhouders nog niet heeft verteld (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 29/05/2019 Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is sinds 1 mei van kracht voor nieuwe vennootschappen en zal vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle bestaande vennootschappen. De klok tikt voor aandeelhouders die willen weten of en

2019-05-31T09:09:06+00:00 31 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |