>Voeg code toe voor de </head> tag.Deminor

De Coöperatieve Vennootschap in het WVV: back to basics (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: oktober 2019 De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van verschillende vennootschapsvormen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (‘CVBA’) is een van de rechtsvormen die zich uiteindelijk wel staande wist te houden, maar wordt omgedoopt tot kortweg “de

2019-10-19T11:25:25+00:00 21 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De afschaffing van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 02/08/2019 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) schrapt met het oog op vereenvoudiging verschillende vennootschapsvormen. Een daarvan is de Commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA). De CommVA, die veel minder vaak voorkomt dan de NV of de BVBA, is sinds de jaren negentig echter opnieuw in

2019-08-18T08:56:01+00:00 19 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Statutenwijziging met betrekking tot de overgangsregeling (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 11/07/2019 Zoals u weet, is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV“) op 1 mei van kracht geworden. Dit betekent echter niet dat alle nieuwe bepalingen vanaf 1 mei 2019 van toepassing zijn op bestaande ondernemingen. De inwerkingtreding van het nieuwe WVV valt niet samen

2019-08-02T12:57:33+00:00 5 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Meervoudig stemrecht. Wat men aandeelhouders nog niet heeft verteld (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 29/05/2019 Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is sinds 1 mei van kracht voor nieuwe vennootschappen en zal vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle bestaande vennootschappen. De klok tikt voor aandeelhouders die willen weten of en

2019-05-31T09:09:06+00:00 31 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De afschaffing van het principe “one share, one vote” of de kunst van het compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 07/03/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) goedgekeurd. Deze goedkeuring is het resultaat van een wetgevende – maar ook politieke – saga die enkele maanden heeft geduurd. De tekst, die herhaaldelijk door de Raad van State

2019-05-11T14:09:39+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Hoe financiert men de exit van een aandeelhouder? (Deminor)

Auteur: Louis Lannoy (Deminor) Publicatiedatum: 22/01/2019 Vroeg of laat wordt een onderneming geconfronteerd met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur. Elke aandeelhouder heeft immers een eigen investeringstermijn en -strategie afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Ook kunnen externe factoren ertoe leiden dat een aandeelhouder zijn of haar participatie wil of moet

2019-02-14T13:18:15+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Is een contractuele waarderingsformule tegenstelbaar aan de rechter in geval van een conflict tussen aandeelhouders? (Deminor)

Auteur: Pierre-Alexis Léonard (Deminor) Publicatiedatum: 27/11/2018 Als aandeelhouder van een onderneming hebt u mogelijk een aandeelhoudersovereenkomst gesloten die een formule bevat voor de waardering van de onderneming. Meestal vindt men dergelijke waarderingsformules in aan- of verkoopopties die aan bepaalde aandeelhouders worden toegekend, afhankelijk van bijzondere omstandigheden: conflictsituatie, vertrek/ontslag van een bestuurder-aandeelhouder,

2018-12-11T09:17:30+00:00 12 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Deminor stuurt formele brief tegen meervoudig stemrecht (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/10/2018 Deminor richt op 15 oktober 2018 een formele brief aan de Minister van Justitie en aan de Voorzitter van het Parlement als reactie tegen het wetsvoorstel tot invoering van dubbel stemrecht voor “loyale” aandeelhouders in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Het standpunt van Deminor  heeft ook de

2018-10-27T09:06:06+00:00 27 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |