De private stichting: (ook voor u) een interessante planningstechniek? (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor)  Publicatiedatum: 25/01/2021 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht bij rechtshandeling door één of meer personen, stichters genoemd”. Het vermogen dat in de stichting wordt ingebracht, dient te worden bestemd om een belangeloos doel na te streven in het kader van één…

Lees meer

Inbreng van kapitaal en de uitgifte van aandelen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor) Publicatiedatum: 19/05/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”) voorziet in enkele ingrijpende wijzigingen met betrekking tot ‘kapitaalverhogingen’ in de besloten vennootschap (de vroegere BVBA, hierna “BV”). In het algemeen kunnen we stellen dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn met betrekking tot bijkomende inbrengen in de BV.…

Lees meer

FAQ – Aandeelhoudersrechten in tijden van de Covid-19 crisis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 04/05/2020 De Covid-19-viruspandemie heeft een grote impact op ondernemingen, in het bijzonder op de jaarlijkse algemene vergaderingen waarvan de organisatie momenteel in volle gang is. Gelukkig heeft de regering op 9 april 2020 uitzonderlijke maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen om hun algemene vergaderingen te laten doorgaan met inachtneming van…

Lees meer

Opgelet voor misbruik op aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/04/2020 Deminor waarschuwt voor mogelijke misbruiken bij de toepassing van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 waarin een regeling is opgenomen voor het houden van aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis. Deminor bevordert elektronische aandeelhoudersvergaderingen in deze periode van social distancing. In niet-beursgenoteerde ondernemingen, die over het algemeen een klein aantal…

Lees meer

De uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor)  Publicatiedatum: 07/02/2020 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) voert in de besloten vennootschap (hierna “BV”) voor het eerst de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in waarbij een aandeelhouder vrijwillig zijn aandelen kan verkopen of gedwongen kan worden deze te verkopen zonder tussenkomst van de…

Lees meer

Microliquiditeit: don’t worry, be (a) happy (shareholder) (Deminor)

Auteur: Guillaume Dasnoy (Deminor) Publicatiedatum: 23/01/2020 Een microliquiditeitsmechanisme verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van de aandeelhouder, wat de ontwikkeling van de onderneming op lange termijn ten goede komt. Een pragmatische aanpak Elke dag zien we situaties waarin minderheidsaandeelhouders van privéondernemingen vastlopen: zij willen hun aandelen verkopen, maar zonder koper kunnen zij niet uitstappen tegen…

Lees meer

Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor bestuurders: een zeer relatieve beperking (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 09/01/2020 De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het oude regime waren bestuurders aansprakelijk voor hun fouten ten opzichte van de vennootschap en derden, en dit zonder beperking. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV“) verandert het systeem fundamenteel, met het…

Lees meer

De Coöperatieve Vennootschap in het WVV: back to basics (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: oktober 2019 De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van verschillende vennootschapsvormen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (‘CVBA’) is een van de rechtsvormen die zich uiteindelijk wel staande wist te houden, maar wordt omgedoopt tot kortweg “de Coöperatieve Vennootschap” (‘CV’). Deze omvorming…

Lees meer