>Voeg code toe voor de </head> tag.Deloitte Legal

De gesplitste aankoop: Vlabel laat opnieuw van zich horen (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 21/10/2020 De Raad van State oordeelde in het arrest van 12 juni 2018 dat er geen ‘bedekte bevoordeling’ in de zin van artikel 2.7.1.0.7 VCF voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht of deze schenking in België

Wijziging van huwelijkscontract gevolgd door een kanscontract: geen fiscaal misbruik! (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 6/08/2020 Het Greenille Private Client Team verkreeg onlangs een gunstige voorafgaande beslissing van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Het betrof een kinderloos echtpaar dat de overstap maakte van het wettelijk stelsel naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen. De echtgenoten wensten nadien een kanscontract te sluiten

Boekhoudplicht van de maatschap: ontwerp CBN-advies (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 25/05/2020 Sinds de inwerkingtreding van de het nieuwe ondernemingsrecht (Wet van 15 april 2018), kwalificeert de maatschap als ‘onderneming’ en moet zij een boekhouding voeren en een jaarrekening opstellen. Tenzij de omzet (exclusief BTW) van de maatschap minder dan 500.000 EUR was in het laatste boekjaar,

2020-05-29T09:47:08+00:00 1 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Is the end of judicial reorganisation through a court-supervised transfer in sight? (Laga)

Authors: Jürgen Egger, Glenn Hansen en Sophie Maas (Laga) Publication date: 31/02/2019 With the Law of 11 August 2018, the Law on the Continuity of Enterprises (LCE) (and the Bankruptcy Law) were incorporated in Book XX of the Belgian Economic Code (BEC). During this codification, the provisions regarding the ‘LCE 3’- procedure were taken verbatim in

2019-02-23T14:48:01+00:00 23 februari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Hervorming griffierechten (rolrechten) (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: 28/01/2019 Het griffierecht (ook wel rolrecht genoemd) is de bijdrage die de rechtzoekende verschuldigd is aan het gerecht in het kader van een procedure. Het tarief was sinds de wet van 28 april 2015 afhankelijk van de waarde van het geschil. Het Grondwettelijk Hof heeft echter bij arrest van 9 februari

2019-01-30T15:28:05+00:00 30 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

New EU rules on the free flow of nonpersonal data (Laga)

Authors: Matthias Vierstraete and Géraldine Demaré (Laga) Publication date: 21/01/2019 Data is an important asset for many companies. For this reason, several legal initiatives regulating data have recently been observed. As far as personal data is concerned, the GDPR is without a doubt still on top of our mind. However, those who work with non-personal data should

2019-01-24T09:03:51+00:00 25 januari 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Zakelijke subrogatie: Vlabel legt voorwaarde op (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 22/01/2019 Zaakvervanging, of zakelijke subrogatie, is een voor vermogensplanning veel gebruikte rechtsfiguur. Er is zaakvervanging wanneer een zaak een andere vervangt in haar juridische functie in het vermogen. Het bestaand recht, of de bestaande verplichtingen, op initiële goederen gevestigd, worden dus voortgezet op de vervangende goederen of surrogaatgoederen. Waar oorspronkelijk slechts sprake

Wet van 22 juli 2018: Nieuwe wet huwelijksvermogensrecht – Wat verandert er voor echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen? (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 14/08/2018 Scheiding van goederen is het huwelijksstelsel dat echtgenoten kiezen als ze het accent willen leggen op hun financiële en patrimoniale autonomie en op hun wederzijdse bescherming tegen mekaars schuldeisers. Daarmee zien ze echter ook in belangrijke mate af van financiële en patrimoniale solidariteit. In dit stelsel int elke echtgenoot immers

Nieuwe (Vlaamse) erf- en schenkbelasting vanaf 1 september 2018 (Greenille by Laga)

Auteur: Greenille by Laga Publicatiedatum: 31/07/2018 In navolging van de hervorming van het erfrecht, voerde het Vlaamse Parlement op 27 juni 2018 een hervorming van de erf- schenkbelasting in. Het Decreet tot hervorming daarvan verscheen in het Belgische Staatsblad van 20 juli 2018 en de wijzigingen treden in werking op 1 september 2018. Samen met het

Welk risico voor de begiftigde als de schenker ‘te vrijgevig’ is geweest? (Laga)

Auteur: Laga Publicatiedatum: mei 2018 Onder het nieuwe erfrecht hebben de kinderen en de langstlevende echtgenote nog steeds recht op een voorbehouden deel van de nalatenschap. Is de erflater te vrijgevig geweest, en blijken schenkingen de rechten van deze reservataire erfgenamen aan te tasten, dan kunnen de reservataire erfgenamen ook onder het nieuwe erfrecht deze overdreven