>Voeg code toe voor de </head> tag.Deloitte

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken? (Deloitte)

Auteur: Thomas Verlinden (Deloitte)Publicatiedatum: 26/04/2021 De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven

2021-04-30T08:44:33+00:00 30 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Inspringen met het maatschapsvermogen in het familiebedrijf (Deloitte)

Auteur: Ellen Bonte (Deloitte) Publicatiedatum: 28/05/2020 Eén van de essentiële kenmerken van de maatschap is het ‘winstoogmerk’. Dit betekent dat het ingebrachte vermogen als een goed huisvader moet worden beheerd, teneinde dit vermogen minstens in stand te houden en bij voorkeur te doen aangroeien. Maar wat indien het plots moeilijk

2020-08-03T14:21:09+00:00 3 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het leeuwenbeding in het nieuwe WVV (Deloitte)

Auteur: Rachida Kasmi (Deloitte) Publicatiedatum: 19/10/2018 Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1) alle winst wordt toebedeeld aan een enkele aandeelhouder of (2) dat een aandeelhouder wordt vrijgesteld van zijn bijdrage in het verlies. Men noemt dit leeuwenbedingen. In het nieuwe Wetboek van

2019-05-11T14:08:24+00:00 27 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Btw op onroerende verhuur : belangrijke update (Deloitte)

Auteur: Luc Heylens (Deloitte) Publicatiedatum: 18/06/2018 De regering besloot recent een optionele btw-heffing op de verhuur van professioneel vastgoed in te voeren. Omwille van de kritiek van de Raad van State op het voorontwerp van wet worden een aantal belangrijke wijzigingen t.o.v. de initiële versie van het wetsontwerp verwacht: 1) De inwerkingtreding De

2018-06-21T07:05:11+00:00 21 juni 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

De managementvennootschap – Meer dan ooit relevant (Deloitte)

Auteur: Bruno Teirlynck (Deloitte) Publicatiedatum: 18/04/218 Hoewel de tax reform van eind 2017 via een aantal compensatoire maatregelen de bedoeling had het gebruik van managementvennootschappen tegen te gaan, blijkt uit de feiten dat deze vennootschap meer dan ooit relevant is voor de opbouw en planning van uw persoonlijk vermogen. Deloitte Private ontwikkelde

Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method (European Commission)

Author: this study was carried out for the European Commission by Deloitte Date of publication: December 2017 This study designs and analyses a range of options for applying split payment mechanism as an alternative VAT collection method in both the current and definitive VAT regime. The options encompass different types of transactions

2018-01-18T15:11:23+00:00 18 januari 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Blockchain: Trust Economy (Deloitte)

Blockchain is outgrowing its adolescent cryptocurrency identity, with distributed consensus ledgers becoming smart contracts facilitators. Beyond creating efficiencies by removing the legal and financial intermediary in a contractual agreement, blockchain is assuming the role of trusted gatekeeper and purveyor of transparency. In the emerging “trust economy” in which a company’s

2017-04-12T10:52:32+00:00 12 april 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation: What’s new in 2017? (Deloitte)

“The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation — 2017 Country Guide" is one of the most broad-based and authoritative, annually updated, guides of its kind, compiling essential information regarding the customs-related requirements and implications of related party pricing and retroactive transfer pricing adjustments in numerous jurisdictions around the world.

2017-02-16T12:53:39+00:00 16 februari 2017|Categories: BTW en douane Directe belastingen|Tags: , |

Huurcontracten voor het eerst vastgelegd in blockchain (Deloitte)

Gemeente Rotterdam, Cambridge Innovation Center (CIC) Rotterdam en Deloitte werken samen aan de ontwikkeling van de eerste blockchaintoepassing binnen vastgoed voor het vastleggen van huurcontracten. Het concept ziet toe op het digitaal vastleggen van huurcontracten van CIC Rotterdam op de blockchain waardoor startups in het CIC-netwerk sneller en eenvoudiger huurcontracten kunnen