>Voeg code toe voor de </head> tag.Delboo

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

Globale erfovereenkomst: fiscaal gefileerd (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 In het nieuwe erfrecht is het mogelijk om een globale erfovereenkomst te sluiten. Het doel ervan is voor overlijden al zekerheid te hebben over de verdeling van het vermogen zonder dat er later nog discussie over kan zijn. In dergelijke overeenkomst wordt vastgesteld

Opstalconstructies vanuit een andere invalshoek (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe? Wat is een opstalconstructie?

2019-03-12T09:12:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

I always feel like somebody’s watching me (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg ongemerkt uw beroepsactiviteiten observeren en u op basis van deze observaties belasten. Het begluren van de belastingplichtige vormt in beginsel geen inbreuk op het privéleven van de belastingplichtige.

2019-03-02T09:39:40+00:00 2 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Privacy recht|Tags: , , |

De gunstregeling voor schenking en vererving van familiale vennootschappen in het nieuwe vennootschapsrecht (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS 28 december 2018) de Vlaamse Codex Fiscaliteit klaar te stomen voor de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Wij zetten hierna kort de wijzigingen uiteen die een weerslag zullen

Het Valkeniersbeding in een nieuw kleedje (Delboo)

Auteur: Lore Lemmens (Delboo) Publicatiedatum: januari 2019 Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn. Het nieuwe erfrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2018, heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze mogelijkheid. Enerzijds wordt de mogelijkheid om elkaars reservataire

Taks op effectenrekeningen: de uitvoeringsmodaliteiten (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde  ‘effectentaks’. De taks voor de eerste referentieperiode moet uiterlijk op 20 december a.s. betaald worden door de Belgische tussenpersonen. Nochtans werden pas begin november de uitvoeringsmodaliteiten bekend gemaakt.  Koninklijk besluit van

2018-11-29T17:16:17+00:00 2 december 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Voorlopige bewindvoerder in een burgerlijke maatschap (Delboo)

Auteur: Mark Delboo (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, net zoals in andere vennootschappen, ook in een burgerlijke maatschap uitzonderlijk mogelijk is. De statutaire zaakvoerder in de burgerlijke maatschap De burgerlijke

2018-11-29T11:05:53+00:00 30 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Spelregels voor de gehuwde aandeelhouder (Delboo)

Auteur: Ariadne Van den Broeck (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen

Doorschenken van geërfde goederen kan voortaan zonder schenkbelasting (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: oktober 2018 Met ingang van 1 september 2018 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van schenkbelasting op de waarde van de goederen waarop reeds erfbelasting werd betaald en die binnen het jaar worden 'doorgeschonken'. Wanneer kunt u gebruik maken van deze gunstregeling? Welke schenkingen komen in aanmerking?