Bitcoins fiscaal bekeken (Delboo)

Auteur: Delboo Bitcoins en bij uitbreiding alle andere cryptomunten zijn in de beleggerswereld nogal hot. Waar vroeger alle private bankers hun ogen al wegdraaiden toen ze ter sprake kwamen, hebben nu zelfs de grootbanken, een beetje tegen heug en meug, er oog voor. Maar hoe zit dat fiscaal? Zowel op het vlak van inkomstenbelasting als…

Lees meer

Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden (Delboo)

Auteur: Delboo Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden. Dubbele erfbelasting Na het overlijden…

Lees meer

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan tot het gemeenschappelijk vermogen…

Lees meer

Beheersvolmacht: fiscaal goedgekeurd (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2021 Een beheersvolmacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed een volmacht geeft aan een derde om dit goed te beheren en er desgevallend over te beschikken (in naam en voor rekening van de eigenaar). Dit kan zowel onderhands als notarieel, hoewel een notariële volmacht verplicht is in bepaalde…

Lees meer

“Bezint eer ge (aan uw handtekening) begint” (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2021 Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij een document met als titel “berekening van eventuele dading”. Een van de zussen wil naderhand toch de gerechtelijke vereffening-verdeling laten opstarten, aangezien alle pogingen tot minnelijke vereffening-verdeling mislukt zijn. Het hof van beroep te…

Lees meer

Verplichte registratie buitenlandse schenkingsakten: de fiscus licht toe (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: april 2021 Wij berichtten u al in eerdere nieuwsbrieven dat notariële schenkingsakten die in het buitenland werden verleden, sedert 15 december 2020 verplicht geregistreerd moeten worden in België. Hoewel er verschillende alternatieven bestaan om toch nog belastingvrij te schenken, is het belangrijk om goed te weten hoe ver de registratieformaliteit reikt, op…

Lees meer

Geregistreerde onderhandse schenking: geen erfbelasting verschuldigd? (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: januari 2021 Een echtpaar doet een schenking van gemeenschappelijke goederen aan zijn twee kinderen via een onderhands document, dat vóór het overlijden van de moeder wordt geregistreerd. De overschrijving van de geschonken gelden volgt pas later en wordt pas effectief uitgevoerd nadat één van de schenkers overleden is. Volgens de Vlaamse Belastingdienst…

Lees meer

Schenking van roerende goederen: de mogelijkheden op een rijtje (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: december 2020 Het is intussen geen nieuws meer: de “kaasroute” gaat dicht. Onbelast roerende goederen schenken voor een Nederlandse of andere buitenlandse notaris zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Hiermee verdwijnt er dan wel één manier om voordelig te schenken, maar gelukkig blijven er verschillende alternatieven bestaan. We zetten ze…

Lees meer