>Voeg code toe voor de </head> tag.Deknudt Nelis Advocaten

Nieuwe wapens in strijd tegen fiscale fraude sluiten net rond fiscale zondaar (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 18/03/2021 In de strijd tegen belastingfraude zijn er de voorbije jaren al zeer grote stappen gezet door diverse overheden. Denk hierbij onder meer aan de afschaffing van de effecten aan toonder, de spaarrichtlijn, de EBA en daaropvolgende regularisatiewetgevingen, de

2021-04-02T08:50:21+00:00 2 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Uitoefening keuzebeding bij overlijden eerststervende: hold your horses (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Fien Stepman (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de leer van het arrest van het Hof van Cassatie van 7 december 2020 toegelicht. Praktisch gezien behoeft dit arrest een extra moment van bezinning bij elke uitoefening van het keuzebeding indien er

2021-02-03T09:24:42+00:00 9 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Cassatie 7 december 2020: uitstel van erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij verblijving gemeenschap aan langstlevende (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Fien Stepman (Deknudt Nelis Advocaten)Publicatiedatum: 07/12/2020 Het Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een  discussiepunt in de rechtsleer en de praktijk voor al wie zich inlaat met nalatenschapsdossiers. Meer bepaald was er discussie gerezen omtrent de ‘timing en het decor’ waarbinnen de

Vlabel en de algemene antimisbruikbepaling: een steeds strengere visie! (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Hanno Decoutere (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/10/2020 De Vlaamse belastingdienst heeft de voorbije weken en maanden enkele voorafgaande beslissingen gepubliceerd waaruit kan worden afgeleid dat hij de algemene antimisbruikbepaling steeds vaker wil gaan inroepen om tot belastingheffing te kunnen overgaan. De beslissingen zijn geenszins allemaal terecht, noch zijn deze

Fiscaal misbruik: zorgen maken om “oude” constructies? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Hanno Decoutere en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1 WIB92) van kracht sedert aanslagjaar 2013 (of reeds sedert aanslagjaar 2012 indien het boekjaar van een vennootschap afsloot op of na 6

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

De taak van de Advocaat, de Rechter en de Notaris in een vereffening-verdeling anno 2020 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 Klassiek werd gesteld dat partijen hun betwistingen niet meer bij de rechtbank aanhangig konden maken eenmaal de notaris-vereffenaar werd aangesteld. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie (26 oktober 2017 en 1 februari 2018) en uit een door ons uitgevoerde historische

2020-02-25T15:26:16+00:00 25 februari 2020|Categories: Gerechtelijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Cassatie 14/11/2019 inzake verrekening van dag tot dag in stelsel van scheiding van goederen (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: januari 2020 Het Hof van Cassatie bevestigt bij arrest van 14 november 2019 de zienswijze van het Hof van Beroep van Antwerpen (arrest 22/03/2017) inzake volgende (vaak gehanteerde) clausule van verrekening van dag tot dag in een scheidingsstelsel: “Bij gebrek van geschreven rekeningen