>Voeg code toe voor de </head> tag.Deknudt Nelis Advocaten

Fiscaal misbruik: zorgen maken om “oude” constructies? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Hanno Decoutere en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1 WIB92) van kracht sedert aanslagjaar 2013 (of reeds sedert aanslagjaar 2012 indien het boekjaar van een vennootschap afsloot op of na 6

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

De taak van de Advocaat, de Rechter en de Notaris in een vereffening-verdeling anno 2020 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 Klassiek werd gesteld dat partijen hun betwistingen niet meer bij de rechtbank aanhangig konden maken eenmaal de notaris-vereffenaar werd aangesteld. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie (26 oktober 2017 en 1 februari 2018) en uit een door ons uitgevoerde historische

2020-02-25T15:26:16+00:00 25 februari 2020|Categories: Gerechtelijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Cassatie 14/11/2019 inzake verrekening van dag tot dag in stelsel van scheiding van goederen (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: januari 2020 Het Hof van Cassatie bevestigt bij arrest van 14 november 2019 de zienswijze van het Hof van Beroep van Antwerpen (arrest 22/03/2017) inzake volgende (vaak gehanteerde) clausule van verrekening van dag tot dag in een scheidingsstelsel: “Bij gebrek van geschreven rekeningen

(Conventionele) onderhoudsbijdragen voor kinderen voortaan transparanter (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 16/05/2019 De wetgever heeft een aantal wijzigingen op het vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen ingevoerd, teneinde voor meer transparantie te zorgen. Deze wijzingen situeren zich op drie vlakken (motivering van het bedrag, een regeling voor de buitengewone kosten en een aantal verplicht

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning: stand van zaken na nieuwe rechtspraak (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 15/03/2019 Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard bij de genieter. Voor de waardering van dit voordeel van alle aard werd er tot voor kort in de regelgeving een onderscheid gemaakt naargelang de

Onbekwame vennoten van de maatschap: wijziging statuten aangewezen vanaf 1 maart 2019? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt, Eveline Van De Gejuchte en Stéphanie Berghman (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 08/02/2019 De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige ‘burgerlijke’ maatschap waren de afgelopen periode bijzonder talrijk. Zelfs de naam van het alom gekende controlevehikel werd overboord gegooid. Van een ‘burgerlijke’ maatschap

Kaaimantaks: nieuwe en verrassende uitbreiding van toepassingsgebied (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Hanno Decoutere (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2019 De kaaimantaks heeft eind 2018 een zoveelste wijziging ondergaan waardoor het toepassingsgebied opnieuw (sterk) verruimd is. Bovendien werkt deze aanpassing alsnog retroactief door tot 1 januari 2018, waardoor eventuele bijsturing meer dan hoogdringend is geworden. Is het aanhouden van vermogen via

2019-02-05T07:46:50+00:00 5 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |