>Voeg code toe voor de </head> tag.Dehaese & Dehaese

Het recht op een no show fee in de medische sector wordt toegekend door rechtbanken (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2019 Iedere zorgverlener is tegenwoordig aan een strak tijdschema gebonden, waarbij de (behandelings)consultaties elkaar snel opvolgen. Ieder zorgverlener kan het niet opdagen van een patiënt als kiespijn missen. Naast de leegte in de agenda, wordt de zorgverlener geconfronteerd met een inkomensverlies en zelfs onnodige

2019-10-19T11:19:03+00:00 21 oktober 2019|Categories: Medisch recht|Tags: |

Recht van de patiënt op informatie : een heet hangijzer? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Grosemans (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht van de patiënt op goede informatie een heet hangijzer?... In 2015 ontstond er heel wat commotie rond een uitspraak van het Hof van Cassatie, oordelend over

Mijn omgevingsvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. En wat nu? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jessie Deckmyn (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: januari 2019 Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg ? Ja. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in

De tekens ™, ® en © in het intellectuele eigendomsrecht: een praktisch overzicht (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Tom Daems (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2018 Dat de tekens TM (™), R (®) en C (©) te maken hebben met intellectuele eigendomsrechten mag dan wel voor velen duidelijk zijn, de juridische waarde van deze tekens is vaak echter minder gekend. In deze bijdrage trachten wij u hierin

Wat moeten we nu verstaan onder “effectieve gevangenisstraf”? Over de veroordeling tot een gevangenisstraf en de uitvoering ervan (Dehaese & Dehaese)

Auteur: David Thoeng (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: maart 2018 U zal maar veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf :  u wilt uiteraard graag weten welk gedeelte van deze gevangenisstraf u effectief zal dienen te ondergaan. Om hier correct op te antwoorden,  heeft u de volgende technische uitleg nodig.  Er dient immers een onderscheid gemaakt te

2018-04-19T09:44:28+00:00 19 april 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Vanaf 19 februari 2018 is het nieuwe KB van 1 februari 2018 van toepassing. Dit KB bepaalt de statuten en procedure voor de vaststellingen van de Technische Specificaties (afgekort : STS) (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: februari 2018 STS – Technische Specificaties Deze STS’sen zijn bedoeld om de kwaliteit (gebruiksgeschiktheid, duurzaamheid, …) in de bouw te ondersteunen en voor de bouwactoren (ingenieurs, aannemers, bouwheren) een referentiekader te geven. Dergelijke STS’sen, die het resultaat moeten zijn van een samenwerking van

2018-02-22T08:39:49+00:00 22 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

De vergoeding van een opgelopen ziekenhuisinfectie. Vergoeding van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: januari 2018 U hoort of leest het wel eens : een patiënt loopt een ziekenhuisinfectie (een nosocomiale infectie) op. Erg vervelend. Is deze schade vergoedbaar ? Zorgverleners (in brede zin van het woord) en ziekenhuizen sparen tijd, geld noch moeite om patiënten in

2018-02-19T10:06:01+00:00 19 februari 2018|Categories: Gezondheidszorg Medisch recht|Tags: |

Nieuwe regels inzake historische bodemverontreiniging vanaf 12 februari en 1 april 2018. Decreet van 6 december 2017 (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: 13/02/2018 Bij een nieuwe bodemverontreiniging ligt de verplichting om een beschrijvend  bodemonderzoek uit te voeren 'van rechtswege' bij de saneringsplichtige wanneer er een vermoeden is van bodemverontreiniging en verplichting om over te gaan tot bodemsanering als de verontreiniging vaststaat. Dit is niet zo bij

2018-02-13T14:11:08+00:00 13 februari 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Onmiddellijke aanhouding bij veroordeling door rechtbank vanaf nu slechts mogelijk bij zware gevangenisstraf (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: februari 2018 De wet bepaalt dat de onmiddellijke aanhouding kan worden opgelegd bij de veroordeling tot een gevangenisstraf.  De drempel hiervoor is recent gevoelig verhoogd ! De Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis voorziet reeds lang dat rechtbanken een onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen.  Dit bevel is

2018-02-13T14:06:39+00:00 13 februari 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2017 Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen garandeert de verzekerde die een rechtsbijstandsverzekering onderschreven heeft, de vrije keuze van een advocaat om zijn belangen te verdedigen. Dit keuzerecht moet uitdrukkelijk worden bepaald

2017-11-09T08:30:36+00:00 9 november 2017|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |