>Voeg code toe voor de </head> tag.Dehaese & Dehaese

Auteursrechtelijke bescherming van afbeeldingen op het internet (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Lieve Dehaese en Tom Daems (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2020 Ter illustratie of ter opleuking van online posts, artikels, blogs of zelfs volledige websites worden vaak afbeeldingen toegevoegd. Meestal werden deze afbeeldingen niet zelf gemaakt, maar wel op het internet gevonden. Dit is op vandaag zeer eenvoudig: Geef

2020-04-19T07:35:33+00:00 23 april 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Nieuwe regels omtrent uw wilsverklaring (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2020 U overlijdt : wat gebeurt er met uw organen en uw lichaamsmateriaal? Bij Koninklijk Besluit van 09/02/2020 worden nieuwe regels bepaald voor de registratie van de wilsverklaring over de wegneming van organen en lichaamsmateriaal na overlijden.   Deze nieuwe regels zijn van toepassing op

2020-04-18T13:20:14+00:00 18 april 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Ben ik nu in deze coronatijden wel of toch niet (goed) verzekerd? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2020 Over de gevolgen van het coronavirus: misschien vaker gedekt door uw verzekering dan u zou denken. De gevolgen van het coronavirus zijn niet te onderschatten. De maatregelen genomen door de overheid kunnen ook nadelige gevolgen hebben, zelfs schade berokkenen, dit uiteraard

2020-04-13T12:19:35+00:00 16 april 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Invloed van het corona-virus op uw aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: maart 2020 De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector voor onduidelijkheden en onzekerheid. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische gevolgen voor uw aannemingsovereenkomst die opgeschort zou worden ten gevolge

2020-04-13T12:09:49+00:00 13 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

De BV en de nieuwe Vennootschapswet sedert 1/1/2020 (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese)  Publicatiedatum: maart 2020 Voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vóór 1 mei 2019 werden opgericht, werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1/1/2020 van kracht. De statuten dienen in overeenstemming te zijn met de nieuwe vennootschapswet tegen 1 januari 2024

2020-03-21T11:41:04+00:00 23 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het recht op een no show fee in de medische sector wordt toegekend door rechtbanken (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2019 Iedere zorgverlener is tegenwoordig aan een strak tijdschema gebonden, waarbij de (behandelings)consultaties elkaar snel opvolgen. Ieder zorgverlener kan het niet opdagen van een patiënt als kiespijn missen. Naast de leegte in de agenda, wordt de zorgverlener geconfronteerd met een inkomensverlies en zelfs onnodige

2019-10-19T11:19:03+00:00 21 oktober 2019|Categories: Medisch recht|Tags: |

Recht van de patiënt op informatie : een heet hangijzer? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Grosemans (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht van de patiënt op goede informatie een heet hangijzer?... In 2015 ontstond er heel wat commotie rond een uitspraak van het Hof van Cassatie, oordelend over

Mijn omgevingsvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. En wat nu? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jessie Deckmyn (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: januari 2019 Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg ? Ja. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in

De tekens ™, ® en © in het intellectuele eigendomsrecht: een praktisch overzicht (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Tom Daems (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2018 Dat de tekens TM (™), R (®) en C (©) te maken hebben met intellectuele eigendomsrechten mag dan wel voor velen duidelijk zijn, de juridische waarde van deze tekens is vaak echter minder gekend. In deze bijdrage trachten wij u hierin

Vanaf 19 februari 2018 is het nieuwe KB van 1 februari 2018 van toepassing. Dit KB bepaalt de statuten en procedure voor de vaststellingen van de Technische Specificaties (afgekort : STS) (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: februari 2018 STS – Technische Specificaties Deze STS’sen zijn bedoeld om de kwaliteit (gebruiksgeschiktheid, duurzaamheid, …) in de bouw te ondersteunen en voor de bouwactoren (ingenieurs, aannemers, bouwheren) een referentiekader te geven. Dergelijke STS’sen, die het resultaat moeten zijn van een samenwerking van

2018-02-22T08:39:49+00:00 22 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |