>Voeg code toe voor de </head> tag.Degroof Petercam

De liquidatiereserve: aantrekkelijk voor de aandeelhouder, maar opgepast voor het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen! (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 24/09/2020 De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen naar 30%). Deze achtereenvolgende belastingverhogingen, waarvan de tariefverhoging van 10% naar 25% ingaande op 1 oktober 2014, was een streep door de rekening van heel wat aandeelhouders

2020-10-14T15:57:26+00:00 19 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Gesplitste aankoop: welke wijzigingen vanaf 1 augustus 2020? (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 3/08/2020 De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst aangekocht wordt: de ouder zal bijvoorbeeld het vruchtgebruik verwerven en het kind de blote eigendom van datzelfde onroerend goed. De blote eigendom zal gefinancierd worden door de

Hervorming van het erfrecht: wat verandert er voor u? (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 08/09/2017 Het huidige erfrecht dateert nog van ten tijde van de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804. Het erfrecht was dus aan hervorming toe. Daartoe werd een wetsvoorstel ingediend op 25 januari 2017 strekkende tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft. De wet werd intussen op 1 september 2017 gepubliceerd in het

2017-10-11T08:56:04+00:00 14 september 2017|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Vennootschapsbelasting : omvangrijke hervorming (Degroof Petercam)

Auteur: Charles Kesteloot (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 03/08/2017 De regering heeft een hervorming van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Het huidige tarief van de vennootschapsbelasting (33,99%) ligt immers aanzienlijk hoger dan in de meeste van onze buurlanden. Om de verlaging van het tarief te financieren dienen er echter een hele reeks fiscale aftrekposten te worden

2017-08-24T19:17:01+00:00 7 augustus 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Regeerakkoord: welke impact op uw beleggingen? (Degroof Petercam)

Auteur: Marc Van de Vloet (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 28/07/2017 De Belgische regering heeft net voor het zomerreces een akkoord bereikt over de begroting 2018. Dit ‘zomerakkoord’ bevat een resem maatregelen die een invloed hebben op de fiscaliteit van de beleggingen. Hierna volgt een overzicht van deze 6 maatregelen. Het regeerakkoord schetst enkel

2017-08-24T20:59:59+00:00 2 augustus 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: |