>Voeg code toe voor de </head> tag.De Langhe Advocaten

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Olivier De Witte (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 07/04/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt

2021-06-05T13:54:28+00:00 10 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Until we meet again: de fiscale impact van de Brexit (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Evert Moonen en Frank De Langhe (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 21/04/2021 Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief als derde land beschouwd en kan het zich niet langer beroepen op de Europese vrijheden en

De familiale maatschap: VLABEL bakent grenzen controlevoorbehoud af (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Frank De Langhe en Robbe Dumont (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in de familiale maatschap. Omzichtigheid met betrekking tot het opstellen van de statuten lijkt geboden. De maatschap als controlevehikel De

2020-12-17T08:59:07+00:00 17 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Btw op onroerende verhuur: wat met teruggaaf van historische btw? (De Langhe Advocaten)

Auteur: Evert Moonen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 19/04/2019 In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op onroerende verhuur.  Sinds 1 januari 2019 is deze wetgeving van kracht en kan deze optie worden toegepast.  De fiscus was

2019-04-28T11:52:25+00:00 28 april 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland (De Langhe Advocaten)

Auteur: Bruno Thoen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 17/12/2018 Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1. Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van

De ene zekerheid is de andere niet … kleine lettertjes, grote gevolgen (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Bruno Thoen en Nathan Declerck (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 01/03/2019 Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekomen. Indien uw onderneming geen onroerende goederen of aanzienlijke schuldvorderingen in hypotheek/pand kan geven, is de kans groot dat de

Alweer een goede reden om de gemeentebelasting na te kijken (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Evert Moonen en Frank De Langhe (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2018 Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zelf het criterium en het bedrag van de belasting, maar moet hierbij steeds de normen van een

2018-06-04T10:34:28+00:00 4 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Hervorming huwelijksvermogensrecht : gevolgen voor de familiaal ondernemer (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Frank De Langhe en Nicolas Lauwers (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 01/02/2018 Eind 2017 werd het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend in de Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat een aantal wijzigingen van belang zullen zijn voor ondernemers. Huwelijksstelsels Op dit moment bestaan er 3 huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel, waarbij

EHBO-FC : Eerste Hulp Bij Onaangekondigde Fiscale Controle (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Frank De Langhe en Kim Bronselaer (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 02/03/2018 De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijfs)gebouwen laat de fiscus immers toe om de informatie aan de bron te verzamelen. Die bevoegdheid is weliswaar aan

2018-03-19T15:39:07+00:00 19 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |