>Voeg code toe voor de </head> tag.De Broeck Van Laere & Partners

Coronaverlies van 2020 al aftrekken voor 2019? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/06/2020 De regering heeft een tweede wetsontwerp met fiscale coronamaatregelen ingediend in het parlement. Blikvanger is een vorm van achterwaartse verliesverrekening voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen zijn. Zij zouden een eventueel verlies van 2020 al in

Winwin-lening wordt fiscaal interessanter (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/06/2020 Met de zogenaamde Winwinlening wil de Vlaamse overheid, overigens al sinds 2006, particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Particulieren kunnen zo de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de

Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 13/05/2020 Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van de autofiscaliteit tot gevolg. Maar die vrees blijkt ongegrond. De fiscale behandeling van een auto wordt

2020-05-21T08:20:36+00:00 21 mei 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Corporate housekeeping en COVID 19 (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 13/05/2020 De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook voor de werking en organisatie van vennootschappen en verenigingen, die enerzijds de corona- regels (o.a. het samenscholingsverbod) en anderzijds ook de dwingende vennootschapsrechtelijke regels dienen

Thuiswerk door coronacrisis: forfaitaire vergoeding van 126 euro per maand (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 14/04/2020 Zowel fiscus als RSZ aanvaarden een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 126,94 euro per maand voor werknemers die als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) van thuis uit moeten werken. Werkgevers mogen een onkostenvergoeding van (maximaal) 126,94 euro per maand betalen

Bordje met “privé” houdt fiscus niet tegen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 In een privéwoning mag de fiscus alleen binnen met een machtiging van de politierechter. Die machtiging moet gemotiveerd zijn. Maar volgens het Hof van Cassatie hoeft die motivering nu ook weer niet zo ver te gaan dat er aanwijzingen moeten zijn

Nieuwe regels voor BTW-herzieningen, niet alleen bij onroerende verhuur (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 10/02/2020 Sinds 1 januari 2019 kan men ervoor kiezen om onroerende verhuur aan BTW te onderwerpen. Dat bracht tevens grote wijzigingen aan de BTW-herzieningsregels met zich mee. Maar op het uitvoeringsbesluit was het wachten tot midden 2019. En de uitvoerige circulaire over

2020-02-26T09:49:02+00:00 26 februari 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Grijpt het arrest Fortum terug naar de theorie van de economische werkelijkheid? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: Bart Coopman (De Broeck, Van Laere & Partners) Publicatiedatum: 07/01/2020 Diversen / annotatie cassatie-arrest Fortum (Cass. 24 mei 2019) / 25/11/2019 De feiten kort samengevat: Fortum Project Finance (hierna: Fortum PF) is een Belgische vennootschap, in 2008 opgericht door Fortum OYI, een Finse vennootschap, en Fortum Holding bv, een

2020-01-18T11:06:08+00:00 18 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 25/11/2019 Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het

2019-12-02T11:04:00+00:00 2 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 11/09/2019 De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu bovendien een verhoogd bedrag van toepassing. De hervorming van de vennootschapsbelasting omvatte ook verschillende maatregelen die belastingplichtigen

2019-09-20T13:49:30+00:00 23 september 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |