>Voeg code toe voor de </head> tag.De Broeck Van Laere & Partners

Appartement aan kust: dan toch fiscaal aftrekbaar? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/10/2020 De rechtspraak over woningen die in vennootschap zitten, was de laatste jaren overwegend negatief. Als de woning of het appartement privé gebruikt werd door de zaakvoerder, verwierp de fiscus steevast de aftrek en hij werd daarin meestal gevolgd door de rechtspraak.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wegens coronacrisis: geld sneller terugvragen wordt mogelijk (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 08/10/2020 Een van de maatregelen ten gunste van bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis, betrof een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni tot augustus. Ondernemingen die tijdens de lockdown gebruik hebben moeten maken van het systeem van

Slecht nieuws van Cassatie over gratis woning bedrijfsleider (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/09/2020 De fiscus is doorgaans argwanend als een vennootschap kosten aftrekt voor een privéwoning die ze ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. En de Hoven van Beroep geven de fiscus vaak gelijk. Pogingen van de belastingplichtigen om die strenge arresten te laten

2020-09-17T09:04:18+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/09/2020 Het wordt ondertussen wel duidelijk dat 2020 voor heel wat ondernemingen een strijd op leven of dood zal worden. Niet enkel de horeca of de eventsector, bijna alle sectoren lijken in de klappen te delen. De federale regering heeft al heel

Fiscus verliest veldslag in strijd tegen buitenlandse bankkaarten (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: Bart Coopman (De Broeck, Van Laere & Partners) Publicatiedatum: 13/08/2020 In een recent vonnis d.d. 13 december 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wordt de fiscus terug gefloten in haar strijd tegen het gebruik van buitenlandse bankkaarten om betalingen te verrichten. Situering van de aanval op

2020-08-21T10:34:13+00:00 18 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscus herziet standpunt over gesplitste aankoop in Brussel en Wallonië (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 3/08/2020 De federale belastingadministratie heeft onlangs haar standpunt over gesplitste aankoop gewijzigd. In haar nieuwe standpunt d.d. 26 juni 2020 worden nieuwe voorwaarden gesteld aan de voorafgaande schenking bij de gesplitste aankoop. Een populaire planningstechniek is de gesplitste aankoop waarbij de kinderen

Ontwerpadvies CBN over de zopas ingevoerde covidvrijstelling (carry back) (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 24/07/2020 In het ontwerpadvies bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie,

Cassatie drijft de Antigoon-leer in fiscale zaken (te) ver door (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 07/07/2020 Het Hof van Cassatie heeft met een opmerkelijk arrest beslist dat een uitsluiting van bewijs in strafzaken niet automatisch betekent dat de fiscale rechter hierdoor gebonden is. Dit standpunt kan verregaande gevolgen hebben voor vele belastingplichtigen die strafrechtelijk worden vrijgesproken, maar

Coronacrisis: voor welke fiscale verplichtingen krijg ik uitstel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 22/06/2020 Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden te brengen, is een hele reeks fiscale termijnen verlengd of opgeschort, zowel op federaal als regionaal niveau. Ondernemingen krijgen meer tijd om hun belastingen te

Voordelig belaste auteursvergoedingen onder de loep (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 19/06/2020 Voor de creatie van auteursrechtelijke beschermde werken heeft de wetgever een zeer gunstig fiscaal systeem bedacht, maar de rulingcommissie ziet bijzonder streng toe op de concrete uitwerking ervan en legt meer en meer extra voorwaarden en beperkingen op. Maar zelfs met