>Voeg code toe voor de </head> tag.De Broeck Van Laere & Partners

Is kwijtgescholden huur fiscaal aftrekbaar ? De Minister geeft antwoord (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 29/01/2021 In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, werden (en worden) verschillende categorieën van bedrijven gedwongen te sluiten. Als zij hun zaak uitbaten in een gehuurd pand, vielen hun inkomsten dus weg maar bleven ze in principe wel met een zware

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Fiscale stimulans om “vrienden”-aandelen te kopen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 07/01/2021 “Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor vanaf aanslagjaar 2021 een belastingvermindering in de personenbelasting. Het gaat om een uitbreiding van het concept van de Vlaamse winwinlening. Tot nu toe was er alleen

Fiscale steun voor werkgevers die hun mensen opleiding laten volgen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 22/12/2020 Bedrijven die hun werknemers bijkomende opleidingen laten volgen, kunnen een vrijstelling krijgen van 11,75% van de bedrijfsvoorheffing voor de betreffende maand. In kleine vennootschappen moet een werknemer dan wel in totaal voor minstens vijf dagen opleiding volgen in een periode van 75

2021-01-06T11:33:09+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Geen fiscale coronasteun als men tantièmes uitkeert (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 04/12/2020 Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten voor de bedrijfswereld, zijn diverse fiscale steunmaatregelen afgekondigd; waaronder de mogelijkheid om verliezen van boekjaar 2020 al af te zetten tegen de winst van 2019. Die maatregel is echter gekoppeld aan de voorwaarde dat

2020-12-12T12:08:32+00:00 12 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscale controle ter plaatse in afwezigheid van belastingplichtige? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 27/10/2020 Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle ter plaatse, is de rechtspraak de fiscus heel vaak gunstig gezind. Deze keer bevestigt het Hof van Beroep te Brussel dat een onaangekondigde controle moet

Appartement aan kust: dan toch fiscaal aftrekbaar? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/10/2020 De rechtspraak over woningen die in vennootschap zitten, was de laatste jaren overwegend negatief. Als de woning of het appartement privé gebruikt werd door de zaakvoerder, verwierp de fiscus steevast de aftrek en hij werd daarin meestal gevolgd door de rechtspraak.

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wegens coronacrisis: geld sneller terugvragen wordt mogelijk (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 08/10/2020 Een van de maatregelen ten gunste van bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis, betrof een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni tot augustus. Ondernemingen die tijdens de lockdown gebruik hebben moeten maken van het systeem van

Slecht nieuws van Cassatie over gratis woning bedrijfsleider (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/09/2020 De fiscus is doorgaans argwanend als een vennootschap kosten aftrekt voor een privéwoning die ze ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. En de Hoven van Beroep geven de fiscus vaak gelijk. Pogingen van de belastingplichtigen om die strenge arresten te laten

2020-09-17T09:04:18+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voor wie snel is: coronaverliezen 2020 verrekenen met winst 2019! (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/09/2020 Het wordt ondertussen wel duidelijk dat 2020 voor heel wat ondernemingen een strijd op leven of dood zal worden. Niet enkel de horeca of de eventsector, bijna alle sectoren lijken in de klappen te delen. De federale regering heeft al heel