>Voeg code toe voor de </head> tag.De Broeck Van Laere & Partners

Binnenkort geen fiscale regularisaties meer (De Broeck, Van Laere en Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere en PartnersPublicatiedatum: 14/04/2021 Het is nu officieel: het systeem van fiscale en sociale regularisaties wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024. Het stond al in het regeerakkoord maar nu is de betreffende wet verschenen in het Staatsblad. Al sinds 2004 is een officieel stelsel van

De nieuwe (en niet zo nieuwe) fiscale coronamaatregelen: een overzicht (De Broeck, Van Laere en Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere en PartnersPublicatiedatum: 14/04/2021 Het arsenaal aan fiscale maatregelen om de gevolgen van de covid-19-pandemie te bestrijden, wordt binnenkort nog uitgebreid. De regering is het eens geworden over een pakket aan nieuwe stimuli. De opvallendste steunmaatregel is een belastingvoordeel in de personenbelasting voor verhuurders die een

2021-04-16T15:14:48+00:00 16 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Mag de fiscus op basis van een bankrekeningsaldo een aanslag vestigen? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 18/03/2021 Als de fiscus een (vaak buitenlandse) rekening ontdekt waarop een bedrag staat dat moeilijk in overeenstemming te brengen is met de aangegeven inkomsten van de belastingplichtige, zal hij wellicht het saldo van de rekening gebruiken als basis voor een zogenaamde indiciaire taxatie.

Effectentaks 2.0 gaat definitief van start (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 19/03/2021 De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de zogenaamde effectentaks 2.0, die op 26 februari 2021 in werking is getreden. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan

Is kwijtgescholden huur fiscaal aftrekbaar ? De Minister geeft antwoord (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 29/01/2021 In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, werden (en worden) verschillende categorieën van bedrijven gedwongen te sluiten. Als zij hun zaak uitbaten in een gehuurd pand, vielen hun inkomsten dus weg maar bleven ze in principe wel met een zware

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Fiscale stimulans om “vrienden”-aandelen te kopen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 07/01/2021 “Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor vanaf aanslagjaar 2021 een belastingvermindering in de personenbelasting. Het gaat om een uitbreiding van het concept van de Vlaamse winwinlening. Tot nu toe was er alleen

Fiscale steun voor werkgevers die hun mensen opleiding laten volgen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 22/12/2020 Bedrijven die hun werknemers bijkomende opleidingen laten volgen, kunnen een vrijstelling krijgen van 11,75% van de bedrijfsvoorheffing voor de betreffende maand. In kleine vennootschappen moet een werknemer dan wel in totaal voor minstens vijf dagen opleiding volgen in een periode van 75

2021-01-06T11:33:09+00:00 6 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Geen fiscale coronasteun als men tantièmes uitkeert (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 04/12/2020 Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten voor de bedrijfswereld, zijn diverse fiscale steunmaatregelen afgekondigd; waaronder de mogelijkheid om verliezen van boekjaar 2020 al af te zetten tegen de winst van 2019. Die maatregel is echter gekoppeld aan de voorwaarde dat

2020-12-12T12:08:32+00:00 12 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscale controle ter plaatse in afwezigheid van belastingplichtige? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 27/10/2020 Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle ter plaatse, is de rechtspraak de fiscus heel vaak gunstig gezind. Deze keer bevestigt het Hof van Beroep te Brussel dat een onaangekondigde controle moet