>Voeg code toe voor de </head> tag.DBI

Discriminerende aftrekvolgorde: voor benadeelde vennootschappen fiscale herziening mogelijk (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 02/06/2021 Op 19 december 2019 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld waarin werd bepaald dat de volgorde van de Belgische aftrekbewerkingen in strijd is met het unierecht, met name de moeder-dochterrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 april 2021 de circulaire 2021/C/30

2021-06-10T08:58:35+00:00 10 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 27/05/2020 Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie(1), althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) de mogelijkheid om binnen een groep, waarvan

2020-06-05T12:18:42+00:00 5 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Zaak Brussels Securities (C-389/18): DBI-aftrek andermaal onder vuur! (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Koen Morbée (Tiberghien) Publicatiedatum: 06/09/2019 De DBI-aftrek blijft voor problemen zorgen op het vlak van de conformiteit met de moeder-dochterrichtlijn. Zoals verwacht, blijkt dat de aanpassing aan de DBI-regeling na het Cobelfret-arrest niet alle problemen heeft opgelost. Het probleem dat nu is voorgelegd aan het Hof van Justitie bestaat

2019-09-14T12:17:47+00:00 14 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Het lot van het DBI-overschot bij belastingneutrale fusies en (partiële) splitsingen bezegeld! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2018 De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (B.S. 29 december 2017) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan een hiaat in ons Wetboek van Inkomstenbelastingen tegemoet te komen, meer bepaald aangaande het lot van DBI-overschotten bij belastingneutrale fusies en

2018-05-02T08:06:46+00:00 2 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |