De vernietiging van de Dataretentiewet, wat nu? (Janson)

Auteurs: Céline Masschelein en Valentine Vandendriessche (Janson) Publicatiedatum: 10/05/2021 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelt dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht schendt op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens. Op…

Lees meer

Het bos, de bomen en de GDPR (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 05/03/2018 Het wereldwijde web is bezaaid met goede raad over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation – GDPR), waarbij steevast verwezen wordt naar de mogelijke sancties, zoals bv. een schadevergoeding van 4% van de wereldwijde jaaromzet. De cruciale datum is dan 25 mei 2018. Aangezien het momenteel moeilijk is om…

Lees meer