>Voeg code toe voor de </head> tag.CVBA

De CV onder het nieuw WVV (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/10/2019 De minister is duidelijk. "De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep." Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het

2019-11-01T11:10:22+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Auteurs: Kris Van den Broeck en Sam Van Asch (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt

Kan een vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) failliet verklaard worden? (Pauwels Advocaten)

De coöperatieve vennootschap (cv) kan zowel een volkomen als een onvolkomen rechtspersoon zijn. De vennoten kunnen kiezen of zij hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn met de vennootschap, of daarentegen hun aansprakelijkheid beperken ten belope van de gedane inbreng in de vennootschap. Hebben de vennoten gekozen voor de beperkte aansprakelijkheid, dan

2017-04-10T08:45:09+00:00 10 april 2017|Categories: Insolventierecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |