De CV onder het nieuw WVV (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/10/2019 De minister is duidelijk. “De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep.” Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nieuw wetboek van vennootschappen en…

Lees meer

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Auteurs: Kris Van den Broeck en Sam Van Asch (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt België zich te mengen in…

Lees meer