>Voeg code toe voor de </head> tag.CV

Coöperatieve vennootschappen: praktische regelingen voor omzetting kapitaal in inbreng (Grant Thornton)

Auteur: Sébastien Gatellier (Grant Thornton) Publicatiedatum: 25/03/2021 Naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap kwalificeert het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "het nieuwe Wetboek") de coöperatieve vennootschap voortaan als een "vennootschap zonder kapitaal". De omzetting van het kapitaal van coöperatieve vennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van

2021-04-12T15:52:07+00:00 14 april 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 21/12/2020 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van een bv of een nv, of zelfs van meerdere

2021-01-06T12:18:12+00:00 6 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)? (K law)

Auteurs: Frank Cleeren, Thomas Vandersmissen en Hanne Arnols (K law) Publicatiedatum: 09/10/2020 De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV), dat in werking trad op 1 mei 2019, heeft evenwel het gebruik van de CV sterk

2020-10-12T12:13:26+00:00 15 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het intern reglement in het WVV: ingrijpende wijzigingen, maar niet voor de CV (Corporate Finance Lab)

Auteurs:  Evariest Callens en Louis De Meulemeester (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/03/2020 Vennootschappen draaien in essentie om samenwerking. De spelregels van deze samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders worden in principe in de statuten vastgelegd en kunnen slechts met bijzondere meerderheid worden gewijzigd. Toch zijn het niet enkel de statuten waarin afspraken

2020-03-21T11:34:31+00:00 21 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Kan een vrij beroep nog gevoerd worden onder de vorm van een CV? (Seeds of Law)

Auteurs: Maxiem Devos en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 20/11/2019 Met het WVV kunnen CV's (coöperatieve vennootschappen) enkel opgericht worden indien ze gevoerd worden op basis van het coöperatief gedachtengoed. De CV komt dus in principe niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Dit is

2020-03-28T12:06:08+00:00 2 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De CV onder het nieuw WVV (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/10/2019 De minister is duidelijk. "De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep." Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het

2019-11-01T11:10:22+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De Coöperatieve Vennootschap in het WVV: back to basics (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: oktober 2019 De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van verschillende vennootschapsvormen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (‘CVBA’) is een van de rechtsvormen die zich uiteindelijk wel staande wist te houden, maar wordt omgedoopt tot kortweg “de

2019-10-19T11:25:25+00:00 21 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuw vennootschapsrecht: amendement inzake de CV wordt maandagmiddag 25 februari 2019 in de Commissie besproken. Belangrijk aandachtspunt op de website van de Kamer: ‘Er wordt voor broodjes gezorgd’ (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/02/2019 Zoals reeds vermeld in ons artikel van 21 februari 2019 ‘Waarom het nieuwe vennootschapsrecht niet gestemd wordt op 21 februari 2019’ is het uitstel het gevolg van het amendement dat ingediend werd op 15 februari 2019 met betrekking tot de coöperatieve vennootschap na de opmerkingen van de

2019-02-22T08:25:58+00:00 22 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De coöperative vennootschap, een terugkeer naar de bron (Peeters Law)

Auteurs: Andrine Like en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 27/06/2018 In het kader van de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zal de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap enkel behouden worden voor de "eigenlijke" coöperatieven, namelijk deze die beheerd worden door diegenen die beslist hebben om een onderneming uit

2018-07-08T10:18:35+00:00 8 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Auteurs: Kris Van den Broeck en Sam Van Asch (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt