>Voeg code toe voor de </head> tag.Crivits & Persyn

Binnenkort om een time-out verzoeken buiten een procedure van gerechtelijke reorganisatie? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 30/06/2020 Op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht ingediend in de Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt de insolventiewet en in het bijzonder de bepalingen inzake de procedures van gerechtelijke reorganisatie aan te passen aan de

2020-07-02T06:54:02+00:00 3 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Het WVV: de puntjes op de i (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 26/05/2020 De sinds vorig jaar aangekondigde reparatiewet die de voorlopig laatste hand legt aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) is vanaf 6 mei 2020 een feit. Deze wet voorziet onder andere in een aantal materiële wijzigingen van het WVV, waarvan sommige evenwel al

2020-05-26T15:46:54+00:00 26 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Snel en veilig ondertekenen met de elektronische handtekening (Crivits & Persyn)

Auteur: Jolien Talloen (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/05/2020 Het coronavirus maakt de ondertekening van overeenkomsten of andere documenten vaak knap lastig. Tot voor kort was fysiek bijeenkomen om te ondertekenen in principe zelfs verboden. Ondertekening van documenten blijft nochtans ook in deze tijden van social distancing perfect mogelijk met de

Verkeersinbreuk met de bedrijfswagen. Deel tijdig de identiteit van de bestuurder mee (Crivits & Persyn)

Auteur: Hermien Deprez (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 28/04/2020 Een gewaarschuwd rechtspersoon is er twee waard: als een van uw werknemers een verkeersinbreuk heeft begaan met uw bedrijfswagen, moet u de identiteit van de bestuurder tijdig aan de gerechtelijke instanties meedelen. Doet u dit niet, dan betaalt u een fikse geldboete,

2020-04-29T15:40:58+00:00 29 april 2020|Categories: Verkeersrecht|Tags: |

Denk aan uw deeltijdse werknemers bij vacante betrekkingen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 28/04/2020 Heel wat ondernemingen stellen deeltijdse werknemers te werk. Sommige van die werknemers genieten een inkomensgarantie-uitkering, dit is een extra premie die ze krijgen van de RVA omdat ze als werkloze opnieuw aan de slag zijn gegaan in een deeltijdse baan. Indien een deeltijdse werknemer

2020-04-29T15:30:38+00:00 29 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Procureurs mogen niet langer de ontruiming van een gekraakt pand bevelen (Crivitis & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 28/04/2020 In 2017 stelde de wetgever met de Antikraakwet van 18 oktober het kraken van niet-bewoonde panden strafbaar. Daarbij kon de eigenaar of huurder van het gekraakte pand een bevel tot ontruiming verkrijgen bij de Procureur de Konings. De kraker moest het pand dan binnen

De gerechtelijke reorganisatie als bescherming tijdens (en na) de coronacrisis (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 03/04/2020 Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook de Belgische economie (en ver daarbuiten) ongeziene klappen zal krijgen. Zo goed als alle ondernemingen in ons land worden of zullen, in meer of mindere mate, geaffecteerd worden

2020-04-25T08:30:44+00:00 10 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Stiekem spieken. Over e-mailcontrole op (en na) het werk (Crivits & Persyn)

Auteur: Alain Uyttenhove (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 25/02/2020 Controle van het e-mailverkeer van werknemers is een veelbesproken thema. Iedereen is het erover eens dat controle op e-mail in een werkcontext mogelijk moet zijn. Computers zijn arbeidsgereedschap, gefinancierd door de werkgever. Een werkgever moet dus het recht hebben om deze computers,

2020-03-02T17:19:12+00:00 4 maart 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Gefailleerde: dien tijdig een verzoek tot kwijtschelding in (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/02/2020 Met de wijziging van de insolventiewet in 2018 opteerde de wetgever ervoor om het principe van de fresh start na faillissement maximaal door te voeren. Het uitgangspunt is dan ook dat een gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van zijn schuldeisers bevrijd wordt van de restschulden. Deze

2020-03-02T17:22:35+00:00 2 maart 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Funding loss – een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Maren Deracourt (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 29/01/2020 U bent een professioneel krediet aangegaan bij de bank en wil dit vervroegd terugbetalen. Of u heeft ontdekt dat u bij een andere bank betere voorwaarden kan verkrijgen en wil daarom overgaan tot herfinanciering. Waarmee moet u rekening houden? Funding loss of wederbeleggingsvergoeding

2020-02-08T11:11:54+00:00 10 februari 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |