>Voeg code toe voor de </head> tag.Crivits & Persyn

Uw woning moet voldoen aan dakisolatienorm tegen 2020 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan de dakisolatienorm. Bij gebrek hieraan, kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf

2019-11-01T15:18:28+00:00 12 november 2019|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Wat moet u doen als u uw werknemer te veel heeft uitbetaald? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als werkgever wilt u dat bedrag natuurlijk kunnen recupereren. We verduidelijken hieronder hoe u dit praktisch kunt doen en welk bedrag u van de werknemer terug kunt vragen. Hoe kan

2019-11-01T10:38:28+00:00 1 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt? (Crivits & Persyn)

Auteur: Yves Vandendriessche (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/03/2019 Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn minst te bestendigen. Dat kan door actief een merkdepot te nemen (op Europees, internationaal of Benelux-niveau),

Een evergreen : concurrentie door voormalige bestuurders (Crivits & Persyn)

Auteur: Bram Baert (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: oktober 2018 Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt. Leuk is anders. Als de concurrentie met oneerlijke praktijken gepaard gaat of er rechtsgeldige niet-concurrentieverbintenissen bedongen werden, kun je er ook juridisch tegen opkomen. Maar hoe

Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juli 2018 Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan

2018-09-17T18:45:03+00:00 17 september 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Employer beware groter risico op aansprakelijkheidsvordering bij arbeidsongeval (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juni 2018 Wanneer een werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan hij in principe alleen maar vergoedingen voor zijn (overwegend fysieke) schade krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar. Zijn werkgever zal buiten schot blijven. Dit laatste wordt weleens de ‘burgerlijke immuniteit van de werkgever’ genoemd. Die

2018-07-07T09:46:22+00:00 7 juli 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Aanneming tegen vaste prijs : mag het toch nog iets meer zijn? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: april 2018 In de bouwsector (maar ook elders, tot in de advocatuur toe) wordt de roep naar een vaste prijs voor uit te voeren opdrachten steeds nadrukkelijker. Maar maatwerk is toch zo moeilijk in uren (en materialen) te vatten. Een stevige slag om de arm

De rechtsbijstandsverzekering : een investering met meerwaarde (Crivits & Persyn)

Auteur: Pieterjan Persyn (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 27/02/2018 Iedereen kent de klassieke verzekeringspolissen: meer dan waarschijnlijk is uw burgerlijke aansprakelijkheid zowel professioneel (uitbating) als privé (familiale) verzekerd, uw gebouw heeft een brandverzekering, uw voertuig moet verzekerd zijn voor aansprakelijkheid, wellicht hebt u een of meerdere persoonsverzekeringen (ongevallen-, hospitalisatie-, levensverzekering …).

2018-02-27T13:25:38+00:00 27 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Mondeling is ook gebonden (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 01/02/2018 U hoort weleens: ‘Ik heb niets getekend!’ als iemand wil terugkomen op gemaakte afspraken. Maar ook zonder een ondertekend document is een overeenkomst bindend. Een overeenkomst ontstaat op het moment dat alle partijen een wilsovereenstemming bereiken. Een handdruk of een mondelinge overeenstemming volstaat. Een

2018-02-19T10:13:45+00:00 19 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Verhoogde drempelbedragen voor overheidsopdrachten en nieuw federaal aankoopbeleid (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 30/01/2018 Sinds begin 2018 gelden er nieuwe bedragen als bekendmakingsdrempel voor Europese opdrachten. Het Europees drempelbedrag voor opdrachten in de klassieke sectoren bedraagt thans 5.548.000 euro voor werken (voorheen 5.225.000 euro) en 221.000 euro voor leveringen en diensten (voorheen 209.000 euro). De drempel voor Europese opdrachten van

2018-01-30T13:33:23+00:00 30 januari 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , |