>Voeg code toe voor de </head> tag.Crivits & Persyn

Vaccinatie tegen COVID-19 op de werkvloer: vrijheid, blijheid? (Crivits & Persyn)

Auteur: Charline Bulteel (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 30/03/2021 In de media scheert de discussie over vaccinatie tegen het COVID-19-virus hoge toppen. Op arbeidsrechtelijk vlak gaan stemmen op om vaccineren voor het personeel te verplichten. Vooral in de zorgsector wordt de roep om verplichte vaccinatie luider. Niet-gevaccineerde gezondheidswerkers lopen het risico besmet

2021-03-31T08:41:52+00:00 2 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/03/2021 Vandaag (26 maart 2021) werd de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waarmee hoofdzakelijk de regels van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aan een herziening worden onderworpen. In plaats van

Voortaan GAS-boete mogelijk voor kleine snelheidsovertreding (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 23/02/2021 Vanaf 1 februari 2021 kunnen Vlaamse steden en gemeenten kleine snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 km per uur bestraffen met een GAS-boete. De voorwaarden om een snelheidsovertreding via deze weg te beboeten, zijn de volgende: vastgelegd met een gemeentelijke flitscamera;begaan door meerderjarigen of rechtspersonen;waarbij

2021-02-26T12:01:38+00:00 26 februari 2021|Categories: Verkeersrecht|Tags: , |

Sabam vs. Tomorrowland en Wecandance: 0,5 – 0 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 23/02/2021 Sabam ging in het voorjaar van 2017 over tot dagvaarding van festivalorganisators Wearone.World (organisator van Tomorrowland) en Wecandance in betaling van de volgens de beheersorganisatie verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen voor enkele festivaledities. De festivalorganisators betwistten evenwel de manier waarop deze vergoedingen berekend worden en waren van

2021-02-26T11:10:37+00:00 26 februari 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Geen vaccin voor bestuurdersaansprakelijkheid (Crivits & Persyn)

Auteur: Bram Baert (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 23/02/2021 Het afgelopen jaar stelde de overheid naar aanleiding van de coronacrisis twee keer een faillissementsmoratorium in. Deze steunmaatregel moest ondernemingen die vóór de eerste lockdown gezond waren, bescherming bieden tegen dagvaarding in faillissement. Nu het tweede moratorium is afgelopen, dreigt het aantal faillissementen

2021-02-26T12:23:37+00:00 26 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De deficitaire vereffening: Cassatie bezorgt “minderheidsschuldeisers” munitie (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/01/2021 Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet volstaat om alle vennootschapsschuldeisers te voldoen) de vennootschap in vereffening niet failliet kon worden verklaard, in zoverre een betekenisvol deel van de schuldeisers het vertrouwen hield in de vereffening.

2021-01-27T09:13:23+00:00 31 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Insolventierecht|Tags: , , |

Tijdelijke versoepeling bij gebruik opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/01/2021 Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur resulteert normaal gezien in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit geldt niet wanneer aan strikte voorwaarden voldaan is. Zo moet deze overeenkomst een minimale duur van drie maanden hebben en mogen er slechts vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten

2021-01-27T08:38:57+00:00 29 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Vergaderen met de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur in coronatijd: een update en handig overzicht (Crivits & Persyn)

Auteur: Vanessa Ramon (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 26/01/2021 Hoe organiseert u in coronatijd een algemene vergadering van aandeelhouders of het eigen collegiaal bestuursorgaan? Voor bestuurders van ondernemingen is het sinds de COVID-19-pandemie moeilijk geworden om de juiste spelregels hiervoor te kennen. Bestuurders worden om de oren geslagen met steeds weer veranderende

2021-01-27T09:10:44+00:00 27 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Minder faillissementen, het leven gaat door. Ook dat was 2020 (Crivits & Persyn)

Auteur: Rik Crivits (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 28/12/2020 De geschiedenis van de coronaperiode zal pas over vele jaren geschreven worden. We staan er nog middenin en van daaruit heb je geen overzicht. Ik onderneem een poging op microschaal. Terugblik op onze nieuwsbrief Bij het terugkijken naar de artikelen die we publiceerden

2020-12-29T11:54:05+00:00 4 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Corona-handelshuurlening uitgebreid tot 4 maanden huur (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 28/12/2020 In onze nieuwsberichten van 29 september 2020 informeerden wij al over de handelshuurlening, in het leven geroepen om ondernemingen getroffen door de coronapandemie te ondersteunen. Deze regeling wordt nogmaals uitgebreid vanaf 4 januari 2021. De wijzigingen zijn de volgende: de handelshuurlening kan tot vier maanden

2020-12-29T12:10:54+00:00 29 december 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |