>Voeg code toe voor de </head> tag.Crivits & Persyn

Funding loss – een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Maren Deracourt (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 29/01/2020 U bent een professioneel krediet aangegaan bij de bank en wil dit vervroegd terugbetalen. Of u heeft ontdekt dat u bij een andere bank betere voorwaarden kan verkrijgen en wil daarom overgaan tot herfinanciering. Waarmee moet u rekening houden? Funding loss of wederbeleggingsvergoeding

2020-02-08T11:11:54+00:00 10 februari 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

“Dag X” van de sociale verkiezingen komt er aan. Bereid u voor om in uw bedrijf de verkiezingsdatum aan te kondigen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 27/01/2020 Afhankelijk van het ogenblik waarop binnen uw bedrijf sociale verkiezingen worden georganiseerd, valt ogenblik X – zijnde het volgende belangrijke tijdstip op rij – tussen 11 en 24 februari 2020. Ogenblik X is gesitueerd op 90 dagen voor ogenblik Y, zijnde het ogenblik waarop de sociale verkiezingen binnen

2020-01-27T20:41:14+00:00 28 januari 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Dwingende betalingstermijn van 60 dagen komt eraan voor grote ondernemingen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 26/11/2019 Een grote onderneming zal, als schuldenaar, ten aanzien van kmo’s, als schuldeiser, geen uiterste betaaltermijn van langer dan 60 dagen meer kunnen overeenkomen. Elk beding in een contract of algemene voorwaarden dat toch voorziet in een langere termijn zal nietig zijn. Dit volgt uit de

2019-12-02T11:18:49+00:00 6 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De vrijwillige stopzetting van vennootschappen versoepeld (Crivits & Persyn)

Auteur: Marthe Oosthuyse (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/11/2019 Als een vennootschap vrijwillig wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend, gaat dit steeds gepaard met een beslissing tot ontbinding en vervolgens de vereffening van het vennootschapsvermogen. Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt de procedure

2019-11-30T11:08:12+00:00 30 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Uw woning moet voldoen aan dakisolatienorm tegen 2020 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan de dakisolatienorm. Bij gebrek hieraan, kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf

2019-11-01T15:18:28+00:00 12 november 2019|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Wat moet u doen als u uw werknemer te veel heeft uitbetaald? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 29/10/2019 Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als werkgever wilt u dat bedrag natuurlijk kunnen recupereren. We verduidelijken hieronder hoe u dit praktisch kunt doen en welk bedrag u van de werknemer terug kunt vragen. Hoe kan

2019-11-01T10:38:28+00:00 1 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt? (Crivits & Persyn)

Auteur: Yves Vandendriessche (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/03/2019 Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn minst te bestendigen. Dat kan door actief een merkdepot te nemen (op Europees, internationaal of Benelux-niveau),

Een evergreen : concurrentie door voormalige bestuurders (Crivits & Persyn)

Auteur: Bram Baert (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: oktober 2018 Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt. Leuk is anders. Als de concurrentie met oneerlijke praktijken gepaard gaat of er rechtsgeldige niet-concurrentieverbintenissen bedongen werden, kun je er ook juridisch tegen opkomen. Maar hoe

Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juli 2018 Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan

2018-09-17T18:45:03+00:00 17 september 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Employer beware groter risico op aansprakelijkheidsvordering bij arbeidsongeval (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juni 2018 Wanneer een werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan hij in principe alleen maar vergoedingen voor zijn (overwegend fysieke) schade krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar. Zijn werkgever zal buiten schot blijven. Dit laatste wordt weleens de ‘burgerlijke immuniteit van de werkgever’ genoemd. Die

2018-07-07T09:46:22+00:00 7 juli 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |