>Voeg code toe voor de </head> tag.Crivits & Persyn

Sociaal akkoord 2021-2022 in a nutshell (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 29/06/2021 Op dinsdag 10 juni 2021 geraakten de sociale partners het eens over de ontwerpversie van het interprofessioneel akkoord 2021-2022. Dit ontwerp kreeg inmiddels groen licht van de vakorganisaties. Wij vatten de belangrijkste krachtlijnen van het ontwerp van sociaal akkoord even samen: 1. Hervorming minimuminkomen. Actueel

2021-07-07T08:04:20+00:00 7 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Koopjes bij de RSZ: het hele jaar door of toch niet? Doelgroepvermindering eerste aanwerving een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Mariël Van Vynckt (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 29/06/2021 In volle sperperiode voor de zomersolden worden we om de oren geslagen met reclame voor hoge kortingen tijdens de koppelverkoop. Tijd om ook even stil te staan bij de kortingen op socialezekerheidsbijdragen die een werkgever kan genieten voor de eerste zes aanwervingen.

2021-06-30T12:22:06+00:00 1 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Chanel vs. Huawei: belang van de richting van merken (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 29/06/2021 Omzeggens iedereen kent het logo van modebedrijf Chanel (de twee gespiegelde, in elkaar gehaakte C’s). Toen telecomgigant Huawei in 2017 een zeer gelijkaardig (maar rechtop staand) beeld wilde deponeren voor o.a. computer hardware, was het verzet door Chanel te vermoeden. Chanel beet echter tot tweemaal

2021-06-30T12:24:46+00:00 30 juni 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Drie jaar GDPR: tijd voor een opfrisbeurt (Crivits & Persyn)

Auteur: Yves Vandendriessche (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 25/05/2021 Drie jaar geleden, op 25 mei 2018, trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege. Afgaand op de cijfers die UNIZO verspreidde naar aanleiding van die verjaardag is het ondernemingsleven al verregaand gesensibiliseerd. De aangescherpte privacyreglementering veroorzaakte een schokgolf, die niet enkel

2021-05-26T09:07:14+00:00 31 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet toe dat de natuurlijke persoon gefailleerde die binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis om kwijtschelding verzoekt, nagenoeg automatisch wordt bevrijd van zijn restschulden. In de rechtspraak

Procedure bij Raad van State versoepeld (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 De maatregelen tegen het coronavirus zorgden bij de rechtscolleges onder meer voor de aanbeveling om minder (fysieke) hoorzittingen te voorzien en nadruk te leggen – waar mogelijk of wenselijk – op een schriftelijke behandeling van een zaak. Dit heeft zich nu vertaald in een permanente

2021-05-26T09:09:37+00:00 26 mei 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Gebruik netto-overuren in cruciale sectoren verlengd (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 25/05/2021 Nog tot 30 juni 2021 kan in de cruciale sectoren (bijvoorbeeld voedingsnijverheid, schoonmaak, etc.) gebruik gemaakt worden van netto-overuren. Deze overuren nemen de vorm aan van vrijwillige overuren die door de werknemer worden gepresteerd op basis van een schriftelijk akkoord dat voor maximaal zes maanden

2021-05-26T08:49:14+00:00 26 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Fiscaal voordeel voor verhuurder bij kwijtschelding huur door corona (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 27/04/2021 Een verhuurder die zijn huurder (die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen) geheel of gedeeltelijk ontlast van de huurprijs, kan beloond worden met een belastingvoordeel tot 30% van de kwijtgescholden som (Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie). De

2021-04-30T08:32:43+00:00 30 april 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De zaak Plessers… a never-ending story? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 27/04/2021 Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers is het uitkijken naar de gevolgen voor de praktijk. Het Hof oordeelde namelijk dat het keuzerecht van de overnemer met betrekking tot het personeel bij een gerechtelijke reorganisatie door

2021-04-30T08:06:15+00:00 30 april 2021|Categories: Insolventierecht Sociaal recht|Tags: |

Erfpacht als alternatief voor handelshuur: de wijsheid in (erf)pacht? (Crivits & Persyn)

Auteur: Lies Sinnaeve (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 27/04/2021 Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel bepalingen zijn immers dwingend van toepassing – komt echter niet altijd goed uit. Nochtans kan ook erfpacht een optie zijn. Net als bij huur worden door een