>Voeg code toe voor de </head> tag.corporate governance

Nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur” voor Belgische genoteerde vennootschappen (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 26/06/2019 Onlangs is de nieuwe Code "Deugdelijk Bestuur", ook "Corporate Governance" genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit was nodig omdat er sinds de laatste publicatie in 2009 belangrijke wijzigingen gekomen zijn in de Belgische en Europese wetgeving, met in het bijzonder het WVV (Wetboek

2019-07-06T12:23:20+00:00 8 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Belgische Corporate Governance Code 2020 (Commissie Corporate Governance)

Auteur: Commissie Corporate Governance Publicatiedatum: mei 2019 De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Code 2020 is de derde editie van de

2019-05-11T13:38:24+00:00 11 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Deminor stuurt formele brief tegen meervoudig stemrecht (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/10/2018 Deminor richt op 15 oktober 2018 een formele brief aan de Minister van Justitie en aan de Voorzitter van het Parlement als reactie tegen het wetsvoorstel tot invoering van dubbel stemrecht voor “loyale” aandeelhouders in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Het standpunt van Deminor  heeft ook de

2018-10-27T09:06:06+00:00 27 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Corporate governance: de highlights van Code Buysse III (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: 27/10/2017 De Code Buysse stelt richtlijnen op over goede corporate governance in niet-beursgenoteerde bedrijven. Vooral als familiebedrijf vindt u hierin een aantal belangrijke aandachtspunten terug om uw bedrijf verder te professionaliseren op het vlak van deugdelijk bestuur. Ondertussen is de Code al aan zijn

Money (That’s What I Want). De invloed van de remuneratie van de advocaat op de actio mandati en minderheidsvordering (Corporate Finance Lab)

In een aantal eerdere blogposten werd reeds kort aangestipt dat de remuneratie van de curator invloed heeft op bankruptcy governance, en i.h.b. op het gedrag van de curator m.b.t. het instellen van bestuursaansprakelijkheidsvorderingen. De remuneratie zou moeten werken als een wortel die de belangen van de curator gelijkschakelt met die

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven (Corporate Finance Lab)

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid. GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders