Ben ik verbonden door algemene verkoopsvoorwaarden die ik ergens op internet moet zoeken? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 28/01/2021 Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat de overeenkomst beheerst wordt door de algemene voorwaarden van de medecontractant die vindbaar zijn op vb. diens website of maatschappelijke zetel maar die niet materieel aanwezig zijn bij de contractvorming of die…

Lees meer

Het contract als bron van verbintenis: wat brengt de toekomst na de indiening van het wetsvoorstel op 3 april 2019? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/05/2019 Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. LegalNews.be selecteerde de artikelen inzake de definitie van het contract en een aantal opgesomde contracten: Artikel 5.8. – Definitie van het contract Definitie: Een contract, of overeenkomst,…

Lees meer