Kan een overeenkomst die op enig moment nietig was wegens strijdigheid met het kartelverbod herleven? (Monard Law)

Auteur:¬†Caroline Cauffman (Monard Law) Publicatiedatum: 31/01/2018 Wanneer een rechtbank een overeenkomst nietig verklaart omdat regels van contractenrecht geschonden zijn (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst is gesloten onder invloed van dwaling of bedrog), dan wordt die overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Ze is nooit geldig geweest en ze zal nooit geldig worden. Enkele uitzondering buiten beschouwing…

Lees meer