>Voeg code toe voor de </head> tag.competition

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021 (CMS)

Author: Annabelle Lepièce (CMS)Publication date: 17/03/2021 On 10 March 2021, the Belgian Competition Authority issued its annual communication setting out its policy priorities for the current year. This publication, which has existed since 2014, explains how the Authority selects its formal investigations and describes its strategic and sectoral priorities for

2021-03-24T08:41:41+00:00 24 maart 2021|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Stappers Advocaten)

Auteur: Hanne Weemaes (Stappers Advocaten)Publicatiedatum: 09/12/2020 Een belangrijke vernieuwing in het Belgische mededingingsrecht is de invoering van artikel IV.2/1 in het Wetboek Economisch Recht (WER) door de Wet van 4 april 2019. Dankzij dit artikel is het voor ondernemingen niet langer toegestaan om misbruik te maken van de positie van economische afhankelijkheid

2020-12-14T12:17:36+00:00 14 december 2020|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , |

Higher fines ahead under Belgium’s new competition act (Stibbe)

Author: Peter Wytinck (Stibbe) Publication date: 04/07/2019 Companies beware: on 3 June 2019, a new competition act entered into force in Belgium. The new act introduces a number of modifications to procedure and sanctions, aimed at improving enforcement of competition laws as well as the functioning of competition authorities. These changes

Parliament approves new Belgian competition law (Simmons & Simmons)

Authors: Mathieu Vancaillie and Koen Platteau (Simmons & Simmons) Publication date: 26/04/2019 On 25 April 2019, Belgian Parliament adopted an act reforming Belgian competition law, i.e. book IV of the Code of Economic Law (CEL). Given the numerous changes, the drafters of the new law have opted to replace the entire book IV of

Europese Commissie moet na vernietiging van een kartelboete naast de hoofdsom ook verwijlinterest (terug)betalen (Eubelius)

Auteur: Sandrine Mathieu (Eubelius) Publicatiedatum: 15/03/2019 In een arrest van 12 februari 2019 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Commissie, na de nietigverklaring van een boete opgelegd wegens deelname aan een kartel, niet alleen de hoofdsom moet terugbetalen, maar ook verwijlinterest. Het tarief van de verwijlinterest is gelijk aan de

Mededingingsprocedures: wetsvoorstel tot verfijning ingediend op 27 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/03/2019 Met de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en

Antitrust in Sport: Unauthorised Events, Enforcement without Penalties? (Altius)

Author: Quentin Silvestre (Altius) Publication date: 12/02/2019 One year after the European Commission’s decision (EC) against the International Skating Union (ISU), the Belgian Competition Authority (BCA) has taken a decision against the Fédération Equestre Internationale (FEI). Both cases have concerned unauthorised events. In both cases the federation agreed to change its

Digitisation and competition law: past, present and future (Stibbe)

Author: Floris ten Have (Stibbe) Publication date: 07/02/2019 It is nearly time for the European Commission to reveal its course of action in digitisation and competition law. Feedback from a public consultation and the recent conference on 'Shaping competition policy in the era of digitisation' together with the upcoming expert panel's

Mededingingsrecht : ook hier wijzigingen op komst! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 De ministerraad heeft op 16 november 2018 op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht. Het persbericht van de Ministerraad verduidelijkt. Reden van de

Ons bier te duur? Europa grijpt in! (LegalNews.be)

Auteur: LegaNews.be Publicatiedatum: 22/03/2018 Krachtlijnen van de gedachtewisseling tussen mevr. Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Mededinging, en de Belgische volksvertegenwoordigers (16 maart 2018). Vele Europese ondernemingen hebben een jaaromzet die vergelijkbaar is met dat van sommige lidstaten. Mededinging en bescherming moeten de Europese consument het gevoel geven dat hij opgewassen