>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Biometrische gegevens – Nieuw ontwerp van aanbeveling van de GBA (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/07/2021 Biometrische gegevens (zoals vingerprints, gezichtsherkenning) genieten vanwege hun gevoelige aard een bijzondere bescherming onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG” of “GDPR”). De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde onlangs een ontwerp van aanbeveling die de verwerkingsverantwoordelijke kunnen gebruiken als leidraad bij het verwerken van dergelijke gegevens. Overeenkomstig artikel

2021-07-29T10:42:02+00:00 2 augustus 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 26/07/2021 Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodesIn een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het Europees Hof van Justitie in twee Duitse zaken dat een neutrale dresscode op de werkvloer noch directe, noch indirecte discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging uitmaakt. Het Hof koppelt wel enkele

2021-07-26T14:09:15+00:00 26 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 27 juni 2021 werd gepubliceerd – Impact voor uw Compensation & Benefits praktijk (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 14/07/2021 Op 30 juni werd de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten gepubliceerd.

2021-07-16T08:15:34+00:00 19 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Het rouwverlof wordt binnenkort uitgebreid en versoepeld (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 09/07/2021 Op 17 juni 2021 heeft het parlement een wetsvoorstel aangenomen tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en inzake het flexibeler opnemen van het rouwverlof. Het doel van deze wet is voldoende tijd uit te trekken, vanuit een

2021-07-12T10:53:05+00:00 14 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

COVID-19 en internationale reizen. Rechten en plichten als werkgever (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 02/07/2021 De zomer van 2021 lijkt opnieuw een zomer met reismaatregelen, mogelijke COVID-testen en quarantaineverplichtingen te worden. Veel werknemers vertrekken de komende weken met vakantie naar het buitenland, wat verscheidene vragen oproept bij werkgevers. Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever? Om te bepalen welke

2021-07-07T08:10:41+00:00 12 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/06/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet wordt geschonden wanneer werknemer, na een ononderbroken tewerkstelling van meer dan twee jaar middels alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, niet van het

2021-06-30T12:33:10+00:00 30 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Communicatie naar aanleiding van het vertrek van werknemers: beperk je tot de essentie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 09/06/2021 In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is het een werkgever toegestaan om zijn medewerkers te informeren over het loutere feit dat een einde werd gesteld aan de overeenkomst van een medewerker. Er moet wel rekening worden gehouden met het beginsel van minimale

2021-06-10T08:16:55+00:00 11 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Telethuiswerk en terugkeermomenten vanaf woensdag 9 juni – Wat zijn uw verplichtingen? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 07/06/2021 Naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag 4 juni jl. verscheen in het Belgisch Staatsblad van zaterdag 5 juni jl. een nieuw Ministerieel Besluit over de COVID-19-maatregelen, waarin de modaliteiten op het vlak van het verplicht telethuiswerk en de wekelijkse terugkeermomenten worden bepaald. Deze regels

2021-06-07T13:02:47+00:00 8 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Opgepast! U als werkgever blijft verantwoordelijk voor een onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens door één van uw werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 25/05/2021 Recentelijk werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een administratieve geldboete van 100.000,00 EUR opgelegd aan een financiële instelling. Er was gebleken dat een werknemer, zonder toestemming en voor persoonlijke doeleinden, herhaaldelijk de financiële gegevens van zijn ex-vrouw had geraadpleegd. De GBA was van oordeel dat de

2021-05-25T11:18:27+00:00 27 mei 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Omschrijf nauwkeurig de feiten die aan de basis liggen van de dringende reden (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 19/05/2021 In geval van ontslag van een werknemer om dringende reden moet in de brief met kennisgeving, de feiten die aan de basis liggen van de aan de werknemer ten laste gelegde dringende reden, nauwkeurig en precies worden omschreven. Deze belangrijke regel werd herhaald door het

2021-05-20T13:12:48+00:00 21 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |