>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/04/2021 Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is een verzameling van steunmaatregelen op verschillende gebieden, namelijk op het vlak van werk, sociale zaken, sociale bijstand, pensioenen, economie

2021-04-16T07:04:51+00:00 16 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen

2021-04-12T16:50:51+00:00 12 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Aanhoudende verplichting telewerk en strengere controles door de sociale inspectiediensten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/03/2021 Door de stijgende besmettingscijfers en de vaststelling dat de meeste besmettingen en clusters - naast het onderwijs - gebeuren op het werk, heeft het Overlegcomité vorige week beslist om het verplicht telewerk aan te houden. Ook de controles op telewerk zullen worden verscherpt. Om de

2021-04-02T08:54:02+00:00 5 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Wachtdienst en arbeidstijd. Nieuwe preciseringen van het Europees Hof van Justitie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 11/03/2021 Het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt de doorslaggevende criteria op grond waarvan een wachtdienst, waarbij een werknemer permanent bereikbaar moet zijn, integraal arbeidstijd vormt: dit is enkel het geval wanneer uit een globale beoordeling van alle feitelijke omstandigheden van de zaak blijkt

2021-03-15T13:07:18+00:00 15 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Telewerkvergoedingen. Nieuwe fiscale circulaire (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 01/03/2021 Op 14 juli 2020 heeft de fiscale administratie Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. Deze circulaire zorgde in de praktijk voor tal van onzekerheden en bestaande onduidelijkheden werden niet verholpen. Op 26 februari  2021 heeft de fiscale administratie, na overleg

Arbeidsmigratie: nieuwe inhoudelijke regels in het Vlaams Gewest vanaf 1 maart 2021 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 17/02/2021 Op 8 februari 2021 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd. Deze nieuwe regels treden in

2021-02-19T07:38:17+00:00 23 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

COVID-19: Verplichting opleggen aan werknemers om zich te laten vaccineren, kan dit zomaar? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/02/2021 Werkgevers hebben de verplichting om, op basis van de welzijnswetgeving, preventiemaatregelen te treffen in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer. Een verplichte vaccinatie, als onderdeel van dat beleid, zal evenwel niet mogelijk zijn aangezien de Belgische (welzijns)wetgeving niet voorziet in een

2021-02-17T10:48:28+00:00 22 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Welke gegevens mogen ondernemingen verzamelen in het kader van een diversiteitsbeleid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 04/02/2021 In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging wensen ondernemingen meer diversiteit in hun personeelsbestand te bewerkstelligen. Werkgevers wensen daarbij soms aan hun werknemers of aan kandidaten te vragen om op vrijwillige basis persoonlijke informatie mee te delen (“diversity monitoring”). Vaak gaat het om gegevens

2021-02-09T15:38:30+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

Professionele reizen van en naar België nu niet-essentiële reizen verboden zijn (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 26/01/2021 De afgelopen weken werd de wetgeving omtrent buitenlandse reizen en de hieraan verbonden verplichtingen meermaals aangepast. Deze newsflash bevat een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor professionele reizen van en naar België. Onderstaande maatregelen gelden voorlopig tot 1 maart 2021. 1. Verbod op niet-essentiële reizen

2021-01-30T10:59:15+00:00 1 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Verlenging Corona-overmacht tot 31 maart 2021 bevestigd in het Belgisch Staatsblad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/01/2021 Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen in dit kader betrof het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht voor alle ondernemingen, en dit tot 31 maart 2021. Het K.B. dat deze maatregel bevestigde, is

2021-01-16T12:12:42+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |