>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten krijgen stemrecht (Claeys & Engels)

Auteur: Olivier Wouters (Claeys & Engels) Publicatiedatum: 30/04/2019 Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die een aantal wijzigingen aanbrengt aan de sociale verkiezingswetgeving. Hoewel alle grote principes en kernbegrippen van de vorige verkiezingsedities behouden blijven, springen enkele wijzigingen in het oog. Zeker wat betreft de uitzendkrachten.

2019-05-04T13:56:06+00:00 5 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/05/2019 Specifieke stelsels: verlenging en wijziging van de leeftijdsvoorwaarden Aangezien de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2017-2018 verstreken was op 31 december 2018, was het aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de bestaande kader-cao’s aan te passen zodat de specifieke uitzonderingsstelsels

2019-05-04T14:02:31+00:00 4 mei 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Vrijwillige overuren: Optrekking krediet tot 120 uren per kalenderjaar (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/04/2019 In de cao nr. 129 heeft de NAR het krediet voor vrijwillige overuren opgetrokken van 100 uur naar 120 uur per kalenderjaar. Het systeem van vrijwillige overuren (art. 25bis Arbeidswet) houdt in dat een werknemer die dit wenst en aan wie de werkgever een

2019-04-28T12:13:32+00:00 28 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Belgische Brexit Contingency Measures – Brexit-wet (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/04/2019 Vandaag werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna de ‘Brexit-wet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee geeft België gevolg aan de oproep van Europa om werk te maken van voorbereidende maatregelen ingeval

2019-04-22T12:56:27+00:00 24 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Toestemming voor elektronische direct marketing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/03/2019 Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen die naar één of meerdere geïdentificeerde of identificeerbare personen gestuurd worden. Als voor direct marketing beroep wordt gedaan op elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail, SMS, ...) moet hiervoor in

2019-03-31T08:58:59+00:00 2 april 2019|Categories: Handelsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap – Nieuwe verplichting tot vermelding op fiscale fiche en bedrijfsvoorheffing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/03/2019 De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 maart 2019, voorziet in een nieuwe verplichting om bezoldigingen en voordelen die toegekend worden door een buitenlandse vennootschap aan werknemers en bedrijfsleiders van een

Publicatie Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties: einde aan de onduidelijkheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 13/03/2019 Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bepaalt vanaf nu de wijze en procedure waarop private ondernemingen een positief actieplan kunnen invoeren in hun onderneming. De Belgische antidiscriminatiewetten

2019-03-14T07:43:14+00:00 14 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Single Permit en grondige inhoudelijke wijzigingen voor buitenlandse werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 16/01/2019 In tijden van globalisering en krapte op de Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de internationale mobiliteit van werknemers toe. Vaker dan ooit doen werkgevers een beroep op werknemers die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat of Zwitserland (hierna: de ‘buitenlandse werknemers’ of ‘derdelanders’). Het kan daarbij gaan om een tijdelijke detachering naar België

2019-02-03T12:13:53+00:00 3 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Aanwerving of vertrek van een werknemer? Let op het bedrijfswagenattest! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 04/01/2019 Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u als werkgever een nieuwe werknemer op een correcte manier zijn bedrijfswagen kan laten omruilen tegen een financiële vergoeding. Wat dit precies betekent, leest u hierna. De wet van

2019-01-16T13:00:58+00:00 16 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Gewijzigd kader voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 30/07/2018 Ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Dit zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid met een duur van hoogstens 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inacitiviteitsdagen binnen de onderneming. De

2018-08-02T08:55:11+00:00 2 augustus 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |