>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Sociale verkiezingen 2020 Uw to do’s voor de kandidatenlijsten! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/09/2020 Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober

2020-09-23T10:43:20+00:00 24 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 7/08/2020 Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen. Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september

2020-08-10T09:01:14+00:00 12 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Update: COVID-19 en internationale reizen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2020 In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen gaven we aan dat de werknemer op basis van de toenmalige RVA-richtlijnen recht had op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt was maar wel verplicht in quarantaine moest

2020-08-01T09:39:41+00:00 2 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detachering van werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 27/07/2020 Te respecteren formaliteiten: gemotiveerde kennisgeving Zoals aangekondigd in onze newsflash van 2 juni 2020 zijn er vanaf 30 juli 2020 nieuwe regels voor de detachering van werknemers van toepassing. Het Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers schrijft voor welke

2020-07-30T12:11:54+00:00 29 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

COVID-19 en internationale reizen – Rechten en plichten als werkgever (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/07/2020 Het openen van de binnengrenzen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk maakt reizen opnieuw mogelijk. Veel werknemers vertrekken met vakantie naar het buitenland hetgeen diverse vragen oproept bij werkgevers.  Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever? Om te bepalen

2020-08-01T09:35:48+00:00 25 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Toekenning van consumptiecheques – Geen loon waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover bepaalde voorwaarden worden nageleefd (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 17/07/2020 In een Koninklijk Besluit dat vandaag werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen

2020-07-18T11:31:05+00:00 22 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Corona werkloosheid – Nieuwe verplichtingen voor werkgevers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 14/07/2020 Het bijzonder machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 voorziet in een aantal nieuwe verplichtingen maar ook rechten voor werkgevers. Vooreerst moeten werkgevers voortaan een informatieverplichting naleven met betrekking tot de dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst van de werknemers die op tijdelijke werkloosheid

2020-07-15T12:29:04+00:00 17 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Elektronisch ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/07/2020 Het is voortaan mogelijk om collectieve arbeidsovereenkomsten te laten ondertekenen via een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze mogelijkheid geldt ook voor andere akten zoals de opzeggingen van en de toetredingen tot een overeenkomst. Op 3 juli 2020 werd het Bijzondere machtenbesluit nr. 37 gepubliceerd

2020-07-09T09:43:50+00:00 13 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bijkomende corona steunmaatregelen voor werkgevers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/07/2020 Arbeidsduurvermindering, ‘corona-tijdskrediet’, ‘corona-landingsbanen’ en ‘corona-werkloosheid’ Midden juni bereikte de superkern een akkoord over een reeks aanvullende steunmaatregelen voor werkgevers met het oog op het aanzwengelen van de economie in de nasleep van de coronacrisis. Deze aanvullende maatregelen werden verder uitgewerkt in het KB nr.

Jaarlijkse vakantie en prenataal verlof: gelijkstelling tijdelijke werkloosheid (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/06/2020 Door het koninklijk besluit van 4 juni 2020 wordt er nu voor de berekening van vakantierechten ook rekening gehouden met dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de COVID-19 pandemie. Ook heeft de kamer een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid wegens

2020-06-11T10:22:52+00:00 11 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |