>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Verlenging Corona-overmacht tot 31 maart 2021 bevestigd in het Belgisch Staatsblad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/01/2021 Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen in dit kader betrof het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht voor alle ondernemingen, en dit tot 31 maart 2021. Het K.B. dat deze maatregel bevestigde, is

2021-01-16T12:12:42+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Brexit. Tewerkstelling van Britse werknemers na 31 december 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 24/12/2020 De wet van 16 december 2020 betreffende de begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord werd gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is gericht op de Britten en hun familieleden die voor 31 december 2020 hun recht op vrij verkeer van personen hebben uitgeoefend, alsook op

2020-12-27T10:49:51+00:00 27 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Detacheringsrichtlijn en het internationaal wegvervoer (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 07/12/2020 Hof van Justitie Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) een belangrijke uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van de detacheringsrichtlijn meer bepaald in het kader van de uiterst mobiele sector van het internationaal wegvervoer. De hamvraag:

2020-12-14T09:38:07+00:00 14 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Loonbedragen – Nieuwe bedragen voor 2021 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 09/12/2020 Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.   Vanaf 1 januari 2021 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn: BasisloonbedragenLoonbedragen 2020Bedragen vanaf 1 januari 202116.100 EUR35.761

2020-12-12T11:35:23+00:00 12 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Recht op inzage in personeelsdossier – Persoonsgegevens van derden: geen reden tot weigering inzage! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 16/11/2020 De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) behandelde recent een klacht van een werkneemster tegen haar werkgever wegens het nalaten om gevolg te geven aan een verzoek tot inzage in haar personeelsdossier. De GBA wijst erop dat de werkgever de persoonsgegevens van derden vooraf dient te verwijderen of

2020-11-19T14:43:30+00:00 20 november 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

GDPR: monsterboete van 35 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 13/11/2020 Begin oktober besliste de Hamburgse Gegevensbeschermingsautoriteit om het servicecenter van H&M te Neurenberg een boete op te leggen van niet minder dan 35,3 miljoen euro omdat de Zweedse modeketen de privacy van haar werknemers geschonden had door het bijhouden van verregaande private gegevens. Meer

2020-11-13T14:51:30+00:00 13 november 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , |

Huisarbeid vs. telewerk. Een groot verschil wat betreft onkostenvergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 3/11/2020 Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers is het dan ook belangrijk dit goed te omkaderen. Welke vormen van “thuiswerk” bestaan er precies? En waar situeren de verschillen zich op het vlak van onkostenvergoedingen? Een

2020-11-04T07:26:19+00:00 4 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Sociale verkiezingen 2020 – Laatste stappen vóór de verkiezingsdag! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 12/10/2020 De verkiezingsdatum (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar er staan nog enkele belangrijke stappen op de agenda. We zetten ze hieronder op een rij: Aanduiding van de getuigen Laatste aanpassingen van de kandidatenlijsten Definitieve afsluiting van de kiezerslijsten Opmaak van de stembiljetten Oproepingsbrieven

2020-10-14T16:39:22+00:00 19 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Twee nieuwe cao’s in het kader van de Corona-crisis (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 15/10/2020 Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die voor meer duidelijkheid zorgen in het kader van de nog steeds lopende coronacrisis. De cao nr. 103/5 De coronacrisis heeft de wetgever ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te

2020-10-17T08:41:06+00:00 17 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Sociale verkiezingen 2020 Uw to do’s voor de kandidatenlijsten! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/09/2020 Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober

2020-09-23T10:43:20+00:00 24 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |