>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Publicatie Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties: einde aan de onduidelijkheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 13/03/2019 Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bepaalt vanaf nu de wijze en procedure waarop private ondernemingen een positief actieplan kunnen invoeren in hun onderneming. De Belgische antidiscriminatiewetten

2019-03-14T07:43:14+00:00 14 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Single Permit en grondige inhoudelijke wijzigingen voor buitenlandse werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 16/01/2019 In tijden van globalisering en krapte op de Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de internationale mobiliteit van werknemers toe. Vaker dan ooit doen werkgevers een beroep op werknemers die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat of Zwitserland (hierna: de ‘buitenlandse werknemers’ of ‘derdelanders’). Het kan daarbij gaan om een tijdelijke detachering naar België

2019-02-03T12:13:53+00:00 3 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Aanwerving of vertrek van een werknemer? Let op het bedrijfswagenattest! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 04/01/2019 Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u als werkgever een nieuwe werknemer op een correcte manier zijn bedrijfswagen kan laten omruilen tegen een financiële vergoeding. Wat dit precies betekent, leest u hierna. De wet van

2019-01-16T13:00:58+00:00 16 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Gewijzigd kader voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 30/07/2018 Ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Dit zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid met een duur van hoogstens 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inacitiviteitsdagen binnen de onderneming. De

2018-08-02T08:55:11+00:00 2 augustus 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Tewerkstellen in de bouw : vermijd een (dure) baksteen in je maag (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2018 Tewerkstelling in de bouwsector verdient in 2018 meer dan ooit speciale aandacht, zowel bij tewerkstelling van Belgische als buitenlandse arbeidskrachten. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan meester Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels - Kortrijk) en meester Valerie Mastelinck (advocaat-medewerker Claeys & Engels - Kortrijk) die op

2018-03-14T10:29:07+00:00 14 maart 2018|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Wachtdienst thuis : toch arbeidstijd? Arrest van het Europees Hof van Justitie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/02/2018 Een bereikbaarheidsdienst waarbij een werknemer thuis moet zijn om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op de werkplaats is volgens het Europees Hof van Justitie arbeidstijd. Met dit arrest nuanceert het Europees Hof van Justitie zijn eerdere rechtspraak over de

2018-03-01T10:01:13+00:00 1 maart 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

European Court of Justice decides fraudsters can no longer hide behind A1 certificates (Claeys & Engels)

Authors: Sophie Maes and Simon Albers (Claeys & Engels) Date of publication: 08/02/2018 The European Court of Justice has ruled that host Member States are not bound to respect fraudulently obtained A1 certificates exempting their holders from the host state’s social security system. On 6 February, the European Court of Justice issued its ruling

2018-02-13T13:23:22+00:00 13 februari 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Een vooruitblik op 2018 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 25/01/2018 2017 is geen jaar van rust gebleken. De regering heeft niet stil gezeten de afgelopen maanden. Er is heel wat inkt en data gevloeid over de talrijke veranderingen die breed uitgesmeerd werden via alle mogelijke kanalen. Van superministerraden, over een zomerakkoord dat overging in

2018-01-26T09:37:04+00:00 26 januari 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

A ‘first aid’ guide to dealing with data breaches from an employment law perspective (Claeys & Engels)

Auteur: Frederic Vandebroek (Claeys & Engels) Publicatiedatum: 08/01/2018 This article sets out the steps organisations should take in dealing with a breach of data privacy from an employment law perspective, based on recent regulatory guidance in Belgium. What should you do if your company is affected by a cyber-attack and hackers purchase

Ontslag op basis van e-monitoring dan toch een schending van de privacy volgens het EHRM (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 05/09/2017 Op 12 januari 2016 oordeelde de Chamber van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) - samengesteld uit 7 rechters - in het arrest Barbulescu v. Roemenië dat het recht op privacy van een werknemer niet geschonden was nadat hij ontslagen