>Voeg code toe voor de </head> tag.Claeys & Engels

Bijkomende corona steunmaatregelen voor werkgevers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/07/2020 Arbeidsduurvermindering, ‘corona-tijdskrediet’, ‘corona-landingsbanen’ en ‘corona-werkloosheid’ Midden juni bereikte de superkern een akkoord over een reeks aanvullende steunmaatregelen voor werkgevers met het oog op het aanzwengelen van de economie in de nasleep van de coronacrisis. Deze aanvullende maatregelen werden verder uitgewerkt in het KB nr.

Jaarlijkse vakantie en prenataal verlof: gelijkstelling tijdelijke werkloosheid (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/06/2020 Door het koninklijk besluit van 4 juni 2020 wordt er nu voor de berekening van vakantierechten ook rekening gehouden met dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de COVID-19 pandemie. Ook heeft de kamer een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid wegens

2020-06-11T10:22:52+00:00 11 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 18/05/2020 Analyse van de wet van 7 mei 2020 De huidige Coronacrisis (COVID-19) zorgt ervoor dat heel wat werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid zijn terecht gekomen. Op 26 maart 2020 kondigde Assuralia, de sectororganisatie van de verzekeringen een aantal maatregelen aan om te

Corona-ouderschapsverlof – Het Bijzondere Machtenbesluit nr. 23 van 13 mei 2020 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 14/05/2020 In het kader van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn veel ouders verplicht om te telewerken en tegelijkertijd in te staan voor de opvang van hun kinderen. In die context heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk

2020-05-16T10:24:23+00:00 16 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens periodes van Corona-werkloosheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/05/2020 Een wet is hiervoor in de maak. Het wetsvoorstel werd intussen aangenomen door de bevoegde Kamercommissie. Het is nu wachten of de plenaire Kamer dit wetsvoorstel ook zo zal goedkeuren. Dit zal eerstdaags duidelijk worden. Wij houden u uiteraard zoals steeds op de hoogte.

2020-05-10T12:51:17+00:00 11 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Welke persoonsgegevens mogen ondernemingen verwerken in de strijd tegen COVID-19? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 30/04/2020 Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nemen bedrijven uiteenlopende preventiemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gaat van vragenlijsten (over recente bestemmingen, medische symptomen,…) tot het meten van de lichaamstemperatuur (met een thermometer of zelfs met warmtebeeldcamera’s) en het

2020-05-01T08:35:38+00:00 1 mei 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Opschorting van uw sociale verkiezingsprocedure door COVID-19: nu ook wettelijk bevestigd. De nieuwe verkiezingsdata worden pas later bij KB bepaald (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/04/2020 Wij informeerden u reeds eerder dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden afgesproken om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Deze opschorting is nu ook wettelijk verankerd via een Wet die vandaag werd aangenomen in de

2020-04-29T11:57:59+00:00 29 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Hof van Justitie – Bestrijding frauduleuze E 101-verklaring (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 15/04/2020 Op 2 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de samengevoegde zaken Vueling Airlines (C-370/17 en C-37/18) beslist dat de rechter van de lidstaat van ontvangst een E 101-verklaring (de voorloper van de huidige A1-verklaring) niet zomaar buiten beschouwing mag laten wanneer hij van

2020-04-18T13:14:33+00:00 18 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – De RSZ preciseert de berekeningswijze (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/04/2020 In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen. In principe

2020-04-08T11:43:08+00:00 8 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 25/03/2020 Covid19 brengt ook het vlot verloop van de sociale verkiezingsprocedure in het gedrang. Zoals wij u in onze newsflash van gisteren berichtten, hebben de sociale partners een akkoord bereikt om de verkiezingsprocedure op te schorten vanaf dag X+36. Intussen heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies

2020-03-25T14:32:52+00:00 27 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |