>Voeg code toe voor de </head> tag.Clabots Advocaten

Aankoop van een appartement en toepassing van de Wet Breyne (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: 21/10/2018  Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende “Woningbouwwet” van toepassing. Het gaat hier om de Wet Breyne. Deze wet klinkt veel mensen bekend in de oren. Vaak wordt daarbij meteen spontaan gedacht aan

De vierhoekenclause (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: juli 2018 U sluit een dadingsovereenkomst af met uw tegenpartij. Probleem eindelijk opgelost … U kent het principe en de gevolgen van een dadingsovereenkomst wel, maar hoe betonneert u deze afspraak écht? Bent u iets met een clausule die de lijntjes nog eens letterlijk en definitief afbakent?

2018-07-24T10:52:58+00:00 25 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Onbelast bijklussen in het appartementsgebouw… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: juli 2018 Wij vernemen dat de regeling die het het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen sinds15 juli 2018 van kracht is. Die maatregel laat werknemers (die minstens vier vijfde werken), zelfstandigen en gepensioneerden toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te

Affiches aan het raam van je appartement? (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten)  Publicatiedatum: 27/06/2018 De verkiezingen komen er weer aan… En dat brengt uiteraard ook de nodige publiciteit met zich mee. Ook appartementsgebouwen zullen in die periode niet gespaard blijven van affiches en de nodige discussies die daarmee verband houden. De vraag dringt zich dan

Handelshuur – Opzeg voor eigen gebruik (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: 01/06/2018 Wanneer u een handelspand verhuurt zal doorgaans in het (standaard) contract vermeld staan dat u op bepaalde tijdstippen over de mogelijkheid beschikt om de huurovereenkomst op te zeggen omwille van ‘eigen gebruik’. Dit is ook nodig, want de wet op de handelshuur (hierna Handelshuurwet) vermeldt dat een verhuurder inderdaad alleen

Over het muurtje getild… Wat als de hoogte van de balkonbalustrades niet meer aan de huidige normen beantwoorden? (Clabots Advocaten)

Auteur: Astrid Clabots (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: mei 2018 1. Ten geleide Een actuele vraag die ons vaak bereikt, is wel de bovenstaande… De hoogte van balustrades of borstweringen is in het gedrang nu er her en der daken worden geïsoleerd, en terrassen worden gerenoveerd waardoor het vloeroppervlak van dak of terras onvermijdelijk

2018-05-21T07:59:51+00:00 22 mei 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: |

Over de kostenverdeling in het appartementsgebouw… de estafetteloop tussen koper en verkoper, huurder… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: april 2018 Wanneer u een appartement aankoopt wordt u niet enkel eigenaar van een privatieve kavel, maar ook van de gemeenschappelijke delen van dat gebouw. Soms vergeten nieuwe eigenaren stil te staan bij de (financiële) gevolgen hiervan. Bij de aankoop zelf van een appartement ziet men nogal

Heibel om de autolift… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: 03/04/2018 1. Situering We zien steeds vaker autoliften opduiken in (nieuwe) appartementsgebouwen. Enerzijds willen projectontwikkelaars vaak uitpakken met een “nieuw staaltje techniek” dat wordt geïntegreerd in het project dat zij leiden. Anderzijds zien we de autoliften meer en meer omwille van het feit dat ruimte steeds schaarser wordt

Appartementsmede-eigendom : de belangrijkste nakende wijzigingen op een rij (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2018 Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen