>Voeg code toe voor de </head> tag.Charlier Advocaten

Verkeersongeval met ongekende aansprakelijkheid van vóór 22 juni 2017? Vergis u niet : de zeer ruime vergoedingsregeling van (het opgeheven) art. 19bis-11,§2 WAM kan nog steeds een aardige slok op de borrel betekenen! (Charlier Advocaten)

Auteurs: Stéphane Vereecken en Lize Schoonbaert (advocaten Charlier advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof is duidelijk Het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof bevestigden nog recent nog dat, hoewel art. 19bis-11, §2 WAM opgeheven werd en de regeling bij ongekende aansprakelijkheid nu te

Art. 29ter WAM (Wet van 31 mei 2017) : geen interpretatieve wetsbepaling, maar een aangepaste vergoedingsregel! – Cassatie 26 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/06/2018 Mr. Stephane Vereecken en mr. Sigrid Heirbrant (Charlier advocaten) lichten toe. De invoering van art. 29ter WAM De wettelijke autonome vergoedingsregeling voor benadeelden van verkeersongevallen waarbij geen aansprakelijke kan worden aangeduid werd initieel ingevoerd in artikel 19bis-11, §2 WAM, maar wordt nu, tengevolge de wet van

Verzekeringsovereenkomsten B.A. motorrijtuigen : veel striktere eisen na KB 16 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/05/2018 Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen kan van worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken is. De regeling komt in de plaats van

2019-08-16T09:25:37+00:00 18 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: |

R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM. Belangrijke wijzigingen in de WAM 21 november 1989 (Charlier Advocaten)

De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijzigingen hebben betrekking op verscheidene aspecten in de WAM, gaande van elektrische fietsen, snellere toegang tot het tariferingsbureau, over de verhaalsmogelijkheden van de WAM-verzekeraar en het BGWF, tot de invoering van

Wordt WAM omnium-verzekering? Ook voertuigschade komt nu in aanmerking voor vergoeding bij ongekende aansprakelijkheid (Charlier Advocaten)

Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt de schadevergoeding van de benadeelde personen verdeeld in gelijke delen onder de betrokken WAM-verzekeraars, met uitzondering van degene die kunnen aantonen dat hun verzekerde met zekerheid geen aansprakelijkheid draagt. Artikel 19bis-11 § 2