>Voeg code toe voor de </head> tag.Cazimir

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten

2020-05-16T10:19:49+00:00 16 mei 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Wegwijs in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/05/2020 Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics

Vermogensplanning en COVID-19: hoe stelt u van thuis uit uw zorgvolmacht op? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/05/2020 COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels (over de impact op vermogensplanning in het algemeen en specifiek op schenkingen) gaan we in dit artikel dieper in op de gevolgen van dit virus op het opstellen van een zorgvolmacht. Waarover gaat

​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/04/2020 Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse belastingdienst (hierna: VLABEL)

2020-04-29T15:10:11+00:00 4 mei 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De invloed van COVID-19 op uw burgerlijke procedure: verlenging van termijnen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/04/2020 COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat immers het

2020-04-29T15:14:21+00:00 30 april 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Ondernemers tijdens Covid-19: Aandeelhoudersbesluiten – Beperkte impact van KB nr. 4 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/04/2020 COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in

2020-04-19T08:58:25+00:00 19 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/04/2020 Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet

2020-04-18T13:03:43+00:00 19 april 2020|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De impact van COVID-19 op vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 26/03/2020 COVID-19, de wetenschappelijke benaming van het coronavirus, heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven. De huidige crisis vertraagt de dagelijkse gang van zaken en geeft sommigen onder ons meer tijd om na te denken over belangrijke zaken. In

2020-03-29T11:19:57+00:00 1 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Vlaams Gewest – Tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/03/2020 Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. Deze aangifte moet

2020-03-24T16:40:20+00:00 26 maart 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

De belastingheffing op meerwaarden gerealiseerd op buitenlands onroerend goed (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/03/2020 Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt