>Voeg code toe voor de </head> tag.Casteleyn Advocaten

KB nr. 2 versus KB nr. 12: Een nieuwe ongelijkheid ontstaan tussen Raad van State en burgerlijke rechtbanken? (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: april 2020 Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB is het zoveelste

Toepassing arrest Appingedam door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een feit (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Ignace Netten (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15 en C-31/16 van 30 januari 2018) heeft zijn doorwerking gevonden in ons land. Het Hof van Justitie kwalificeerde in dit arrest de detailhandel in goederen zoals schoenen en

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit gericht aan ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, fabrikanten en groothandelaars van geneesmiddelen en fabrikanten, invoerders en distributeurs van medische hulpmiddelen. Het FAGG stelt vast dat steeds meer ziekenhuizen bij het uitschrijven

2019-11-17T09:37:12+00:00 17 november 2019|Categories: Medisch recht Overheidsopdrachten|Tags: , , |