>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Het Hof van Cassatie oordeelt: een niet-concurrentiebeding overleeft de ontbinding van een contract, principieel ook ten voordele van de wanpresterende partij – Cass. 26.02.2021 (Integra Advocaten)

Auteurs: Kristof Vanhove, Jeroen Stevens en Arthur Weyens (Integra Advocaten)Publicatiedatum: maart 2021 1. De postcontractuele werking van bedingen In een arrest van 23 oktober 2017 sprak het Hof van Cassatie zich al uit over de vraag of een clausule ook na een ontbinding van de overeenkomst nog (verder) uitwerking kan

Wanneer vaste rechtspraak onterecht een ‘bom’ wordt genoemd (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Deze ‘bom’ zou het gevolg zijn van een cassatie-arrest van 13 oktober 2020 (P.20.0550.N). Deze rechtspraak is echter helemaal niet zo revolutionair als men in

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen

2021-04-12T16:50:51+00:00 12 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Nieuw is altijd beter: einde van de vetusteitsaftrek (Cass. 17 september 2020)? (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Michael Thielens (Schoups)Publicatiedatum: 31/03/2021 Berokkent een schuldenaar schade aan de goederen van de schuldeiser, en biedt uitvoering of herstel in natura de schuldeiser geen voldoening, dan zal de schuldenaar de schuldeiser geldelijk moeten vergoeden (uitvoering bij equivalent). Het Belgisch recht huldigt hierin het principe van “integrale vergoeding van de

2021-04-11T11:03:32+00:00 11 april 2021|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De buitengerechtelijke vervanging van de niet-presterende aannemer: het Hof van Cassatie verduidelijkt (en versoepelt) de voorwaarden (VDV Advocaten)

Auteur: Manu Vansteenhuyse (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 18/03/2021 Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst. Daarnaast moet deze opdracht worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Evenwel komt het voor dat u als bouwheer of als (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt met

Rechtsmisbruik bij beëindiging handelshuur wegens achterstallen. Cassatie-arrest van 4 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 01/04/2021 De principes Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède

2021-04-01T07:02:10+00:00 1 april 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Absolute nietigheid van (alle?) overeenkomsten gesloten door aanbesteder met schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Carlo Cardone en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 24/03/2021 Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend op een arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2013 (C-221/12) n.a.v. een prejudiciële vraag in het kader van hetzelfde geschil –

2021-03-28T11:09:25+00:00 1 april 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

Inbreng en inkorting van de schenking van gemeenschapsgoederen: het Hof van Cassatie neemt stelling in (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team / Deloitte LegalPublicatiedatum: 22/03/2021 De laatste jaren vloeide er heel wat inkt over de wijze van inbreng en inkorting van een schenking van een gemeenschapsgoed. Wat is impact van een keuzeof verblijvingsbeding op de verrekening van de schenking? Cassatie 7 december 2020 De feiten waren

Mag de fiscus op basis van een bankrekeningsaldo een aanslag vestigen? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 18/03/2021 Als de fiscus een (vaak buitenlandse) rekening ontdekt waarop een bedrag staat dat moeilijk in overeenstemming te brengen is met de aangegeven inkomsten van de belastingplichtige, zal hij wellicht het saldo van de rekening gebruiken als basis voor een zogenaamde indiciaire taxatie.

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de mate dat deze kwalificeert als gespecialiseerde verkoper (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 17/03/2021 De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van de recreatiewoningen wegens diverse verborgen gebreken.In eerste aanleg oordeelde de rechter dat de overeenkomsten tussen de eigenaars en de verkopers van de recreatiewoningen worden beheerst door de Erfpachtwet, ten gevolge waarvan

2021-03-18T12:55:06+00:00 23 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Bouwrecht|Tags: , , |