>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Curator en tegenstelbaarheid van kwijting. Het Hof van Cassatie neemt op 18 juni 2021 duidelijk stelling inzake het faillissement van de Wetenschappelijke Boekhandel J. Story-Scientia (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 26/07/2021 De feiten Op 29 december 2013 verkocht Story een groot deel van haar bedrijfsactiviteit aan de bvba Publishing House voor een prijs van €1.850.000. Daarbij diende €250.000 onmiddellijk betaald te worden, en de acht volgende jaren €200.000 per jaar meer interesten. De oprichters van Publishing House waren

2021-07-26T09:56:39+00:00 26 juli 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Kredietopening of geldlening: realiteit bepaalt de aard, niet de omschrijving door de bank – Cassatie 14 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 22/07/2021 De feiten Op 9 juli 2011 heeft de bank met cliënte een overeenkomst afgesloten ter financiering van de aankoop van het vruchtgebruik van een woning. De overeenkomst was gekwalificeerd als een kredietovereenkomst, zij is aangegaan voor een bedrag van 299.433,00 euro met een terugbetalingsperiode van 19 jaar.

2021-07-19T09:44:06+00:00 22 juli 2021|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Uitwinningsvergoeding handelsagent: zowel berekenen op forfaitair onkostenbedrag als op variabel commissieloon is correct – Cassatie 11 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 19/07/2021 Het arrest van het hof van beroep te Gent van 29 april 2020 De appelrechter stelt vast en oordeelt dat: de volledige vergoeding van de agent in aanmerking komt als berekeningsbasis van de uitwinningsvergoeding, namelijk de vaste vergoeding en de variabele vergoeding;de eiseres aan de verweerster een

2021-07-19T09:40:50+00:00 19 juli 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Valerie Ghysen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2021 Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen

Keukenbestelling wordt geannuleerd door consument, fabrikant eist vergoeding van 30 pct (vermeld op achterzijde bestelbon). Kan niet volgens Cassatie 18 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 08/07/2021 De feiten Overeenkomstig artikel 2 van de algemene voorwaarden van de eiseres, afgedrukt op de keerzijde van de ondertekende bestelbon, konden de kopers de overeenkomst, behoudens overmacht, enkel verbreken mits betaling van 30 pct. van de overeengekomen totaalprijs. Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen

2021-07-06T11:34:31+00:00 8 juli 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 30/06/2021 Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van bestuurders. Het Hof stelt daarbij dat “de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in

2021-07-02T07:39:11+00:00 6 juli 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 28/06/2021 Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan theorie. De redenen van de split zijn uiteraard legio. Echter, wanneer het al moeilijk gaat in de relatie, is het niet ondenkbaar dat een misgelopen professioneel avontuur de spreekwoordelijke druppel is.

Ook de enige aandeelhouder heeft altijd gezelschap Cass. 9 juni 2021 over misbruik van vennootschapsgoederen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 17/06/2021 In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van Beroep van Luik dat een arts vrijsprak voor het leeghalen via een rekening-courant van zijn professionele vennootschap, terwijl die vennootschap grote fiscale schulden opstapelde. De reden

De niet-uitvoeringsexceptie (ENAC) bij meerpartijenovereenkomsten – Cass. 30 oktober 2020 (Schoups)

Auteurs: Marco Schoups, Siegfried Busscher, Michael Thielens en Joachim Nys (Schoups)Publicatiedatum: 07/06/2021 In de bouwpraktijk is de opschorting van de uitvoering van een verbintenis (vnl. de uitvoering van werken, betalen van een prijs) een veelvoorkomende maatregel in geval van wanprestatie van de andere partij. Deze algemene remedie wordt uiteraard ook

2021-06-23T10:03:37+00:00 23 juni 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Beslag en faillissement onder de loep. Cass. 7 mei 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

Auteur: Inge Vandeplas (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht) Publicatiedatum: 18/06/2021 De feiten voorafgaand aan dit arrest waren als volgt. Een bewarend beslag werd verkregen op een onroerend goed en overgeschreven in het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Hierna werd het bewarend beslag omgezet in een uitvoerbaar beslag

2021-06-21T09:01:52+00:00 22 juni 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |