>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Beroepsverbod kan ook opgelegd worden aan een rechtspersoon (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese  Publicatiedatum: 05/05/2019 Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is echter niet volledig, zo blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie van 30 april 2019 (P.18.1265.N). Ook straffen die in bijzondere strafwetgeving zijn opgenomen, kunnen op rechtspersonen

Bouwperikelen: begroting schadevergoeding in aannemingsovereenkomst opdrachtgever-hoofdaannemer bindt rechter niet wat de onderaannemer betreft. Cassatie-arrest 2 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2019 Volgens het Hof van Cassatie moet de aan de schuldeiser toekomende schadevergoeding alleen omvatten wat het gevolg is van de tekortkoming begaan door de schuldenaar. Uit het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten uitgedrukt in artikel 1165 Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter, bij de

Ontslag om dringende reden van een bediende van de Amerikaanse ambassade en immuniteit van rechtsmacht: Cassatie-arrest van 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/04/2019 De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat het geschil betrekking heeft op de vergoeding die de verweerder vordert ingevolge een betwist ontslag wegens dringende reden van 2 maart 2010. Zij stellen verder vast dat de verweerder in

2019-04-28T12:08:46+00:00 28 april 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Buitencontractuele aansprakelijkheid na ongeval in een ziekenhuis: Cassatie-arrest 11 januari 2019  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2019 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen vast en oordelen dat: de fout waarvoor een schadeverwekker op basis van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, ook kan bestaan uit een verkeerd optreden dat moet

2019-04-24T16:51:16+00:00 25 april 2019|Categories: Medisch recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Recht van de patiënt op informatie : een heet hangijzer? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Grosemans (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht van de patiënt op goede informatie een heet hangijzer?... In 2015 ontstond er heel wat commotie rond een uitspraak van het Hof van Cassatie, oordelend over

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht. Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/04/2019 Op 20 juni 2019 spreekt mr. Jürgen Egger (advocaat-vennoot Laga)  over ‘Insolventierecht: raaklijnen met het strafrecht’ tijdens de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ (4 apart te volgen sessies). Elke deelnemer aan de Themadag ontvangt het ‘Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019’ (uitgave Larcier ter waarde van € 80), dat met meer

Nalatigheid van de verkoper en beding van vrijstelling van aansprakelijkheid. Arrest Hof van Cassatie 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/04/2019 De feiten Het geding ging over de aankoop van een onroerend goed, dat door de verkopers "in eigen beheer" was opgetrokken zonder de bijstand van een professionele aannemer of architect. De verkopers waren hierbij afgeweken van het oorspronkelijke concept van een waterdichte betonnen kuip voor de

Toch geen 100% aftrek voor opendeurdagen? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/04/2019 Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering die bedoeld is om reclame te maken, zoals op een opendeurdag of een vergelijkbaar evenement? Als reclame maken de hoofdzaak is, dan kunnen we een 100%

Een erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 23/03/2019 Wat is een "aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving"? Als u als erfgenaam de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan kiest u ervoor om de nalatenschap te aanvaarden, maar zult u maar gehouden zijn tot het passief van de nalatenschap