>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Deficitair vruchtgebruik fiscaal niet aftrekbaar volgens Cassatie (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/07/2019 Mag de aftrekbaarheid van kosten geweigerd worden als een vruchtgebruik verlieslatend is (opbrengst versus bankaflossingen en andere kosten)? Het Hof van Cassatie nam onlangs (Cass. 21 juni 2019) alvast een duidelijk standpunt in dat vele belastingplichtigen wakker zal schudden.  Beroepskosten wel of niet aftrekbaar? Wanneer zijn

2019-08-02T12:32:46+00:00 3 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Wanneer verjaart uw aansprakelijkheid? Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Op donderdagnamiddag 12 december 2019 spreken Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Universiteit Gent en advocaat-vennoot Eubelius) en dr. Thijs Tanghe (advocaat Eubelius) tijdens de Studienamiddag ‘Verjaring en aansprakelijkheid’. Hun uiteenzetting is gebaseerd op enerzijds een uitgebreid onderzoek van de rechtspraak inzake bevrijdende verjaring over de periode 1992-2017

2019-07-31T07:42:32+00:00 31 juli 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/06/2019 Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen binnen een termijn van in principe 30 dagen vanaf de uitspraak. Indien de uitspraak bij verstek werd geveld, geldt een termijn van 30

2019-07-06T13:45:32+00:00 6 juli 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheids-bijdragen verschuldigd. Punt (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. In het algemeen is loon, op basis van de definitie van arbeidsovereenkomst, al wat de tegenprestatie is van arbeid. Voor de

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed – Cass. 6 juni 2016 (GD&A Advocaten)

Auteurs: Naime Köse (zomerstagiaire) en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2019 Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht

Premie betaald door derde onderworpen aan RSZ (Loyens & Loeff)

Auteur: Kris De Schutter (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 26/06/2019 In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald door een derde aan werknemers die niet bij hem in dienst zijn, als loon ten laste van de werkgever moet worden beschouwd in de zin van

2019-07-03T07:03:35+00:00 2 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking (Tiberghien)

Auteur: Stijn Vastmans (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/06/2019  Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De opstallen worden door de bouwpromotor verkocht, onder toepassing van de btw, terwijl de grondeigenaar de respectievelijke

2019-06-22T11:50:00+00:00 24 juni 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon? (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2019 Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigings-vergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een

2019-06-17T10:02:50+00:00 17 juni 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Vernietiging aandelenverkoop wegens bedrog over actief vennootschap. Cassatie 11 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/06/2019 Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog (art. 1116 Burgerlijk Wetboek) als het gaat om een essentieel element van het actief van de betrokken vennootschap. Concreet ging het om een bejaardentehuis, waarbij een belangrijk bijgebouw zonder bouwvergunning en

2019-06-05T17:09:38+00:00 5 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Eventueel vruchtgebruik en nieuwe aangifte. Cassatie 25 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/05/2019 Krachtens artikel 745bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat. De langstlevende echtgenoot die in toepassing van deze wetsbepaling het vruchtgebruik verkrijgt van een nalatenschap waarin een blote