>Voeg code toe voor de </head> tag.Cassatie

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Auteursrecht: drie arresten uit 2020 onder de loep (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 07/01/2021 Op dinsdagnamiddag 2 februari 2021 geeft mr. Joris Deene (advocaat-vennoot Everest gastdocent auteursrecht en nieuwe technologieën UGent, lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom) gedurende anderhalf uur een webinar met praktijkgerichte stand van zaken aan de hand van een selectie van zowel Belgische als Europese rechtspraak.

2021-01-07T14:14:42+00:00 8 januari 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Karen Janssens (Lydian)Publicatiedatum: 23/12/2020 Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar inzake de Verzekeringswet van 2014 (de W. Verz.). Het Hof boog zich over verschillende verzekeringsthema’s

2021-01-06T12:15:05+00:00 7 januari 2021|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Het Hof van Cassatie bevestigt: elke bestuurder moet zijn medebestuurders controleren (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 22/12/2020 In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat elke bestuurder binnen een collegiaal bestuur een toezichtsplicht heeft op zijn medebestuurders. Het Hof veegt daarbij nog eens de klassieke excuses van tafel: “Ik stond in voor de commerciële opvolging,

Bewijs door bekentenis: splitsing bekentenis is schending van het (oud) B.W. Cassatie 11.12.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 27/12/2020 Het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 februari 2018 De appelrechter oordeelt dat: de meest voor de hand liggende rechtsgrond in de verhouding tussen de vennoot die voor een andere vennoot het kapitaal volgestort heeft, is deze van de lastgeving, waarbij de verweerster

2020-12-27T09:38:18+00:00 27 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Eén plus één is niet altijd twee : Hof van Cassatie over schadebegroting bij post-acquisitie geschillen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 17/12/2020 In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de

2020-12-23T11:39:32+00:00 23 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Geen vertragingsboete zonder aanmaning: Cassatie herhaalt de principes (Schoups)

Auteur: Jérémy Vanderheyde (Schoups)  Publicatiedatum: 30/11/2020 Vele overeenkomsten, zowel tussen ondernemingen en particulieren als tussen ondernemingen of particulieren onderling, bevatten clausules die voorzien in forfaitaire schadevergoeding (“boetes”) voor de laattijdige of gebrekkige uitvoering van de contractuele verbintenissen. Het principe voor het bekomen van deze contractueel bedongen schadevergoedingen is duidelijk: de

2020-12-11T08:04:06+00:00 11 december 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , |

Collegiaal besturen: bezint eer ge begint (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Wanneer het bestuur in een vennootschap of een vereniging verloopt via een collegiaal bestuursorgaan, rust op elke bestuurder een individuele toezichtplicht op zijn medebestuurder. Dit houdt in dat in beginsel elke bestuurder verantwoordelijk is voor het bestuursbeleid binnen de vennootschap en zich niet kan

2020-12-09T08:29:44+00:00 8 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Privéwoning als aftrekbare beroepskost (KPMG)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG) Publicatiedatum: november 2020 Het onderwerp van de gratis terbeschikkingstelling van een private woning door de vennootschap aan haar bedrijfsleider is intussen gekend. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt, kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider (en het gezin) het

2020-11-25T13:44:06+00:00 28 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Geen overeenkomst met structurele telewerker: bijkomend 10% kostenvergoeding? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen dekt. Zo is er telewerk en huisarbeid. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met hulp van informatietechnologieën, het werk buiten de bedrijfslocatie

2020-11-27T11:06:41+00:00 27 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |