>Voeg code toe voor de </head> tag.Casman

Hof Bergen 22 januari 2021: Casman-clausule is geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 Bergen 22 januari 2021 Het Hof van beroep te Bergen heeft in een arrest van 22 januari 2021 een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen van 25 juni 2019, bevestigd. In deze zaak hadden twee in gemeenschap gehuwde

De Casman-clausule, de overgangsregeling van Vlabel (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 30/01/2018 1. Op 8 december 2017 werd het Vlaamse decreet gestemd houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van