>Voeg code toe voor de </head> tag.CAO

Nieuwe cao over coronatelewerk (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: januari 2021 Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten over het aanbevolen of verplicht coronatelewerk.  In deze SoCompact vatten wij de belangrijkste punten van de nieuwe cao voor u samen aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. 

2021-01-30T12:15:22+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Elektronisch ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 08/07/2020 Het is voortaan mogelijk om collectieve arbeidsovereenkomsten te laten ondertekenen via een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze mogelijkheid geldt ook voor andere akten zoals de opzeggingen van en de toetredingen tot een overeenkomst. Op 3 juli 2020 werd het Bijzondere machtenbesluit nr. 37 gepubliceerd

2020-07-09T09:43:50+00:00 13 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Nog geen werknemer in dienst? Toch reeds werkgever. Grondwettelijk Hof – 8 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 In een post op LinkedIn wijst mr. Véronique Pertry (advocaat-vennoot Eubelius) op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2019. Het Grondwettelijk hof verduidelijkt met zijn arrest 59/2019 van 8 mei 2019 het begrip van werkgever in de cao-wet. Het hof neemt daarmee een

2019-05-21T14:02:06+00:00 21 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Wat met de cao’s wanneer werkgevers en werknemers overgaan naar een ander paritair comité? (SoConsult)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult) Publicatiedatum: maart 2018 De wet 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk herschrijft de regel opgenomen in artikel 27 van de Cao-wet over het lot van bestaande cao’s wanneer werkgevers en werknemers overgaan naar een ander paritair comité of subcomité. Het toepassingsgebied van die regel wordt

2018-03-27T11:18:00+00:00 27 maart 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden – Hof van Justitie 2 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Op basis van de Richtlijn 2001/23 en de CAO nr. 32bis worden de rechten en verplichtingen van de werknemers die op de dag van de overgang van een onderneming bestaan, gehandhaafd. Dit geldt ook voor de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit cao’s. Maar wat als de arbeidsovereenkomst die de

De cao nr. 41bis over de borgtocht is algemeen verbindend verklaard! (Legal World)

Een KB dat op 22 augustus 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen is verklaart de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 41bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR), algemeen verbindend. Deze cao actualiseert de bepalingen van de cao nr. 41 betreffende de borgtocht omdat ze niet langer stroken met de wetswijzigingen nu

2016-09-01T11:53:26+00:00 1 september 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |