>Voeg code toe voor de </head> tag.Caluwaerts Uytterhoeven

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.

Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stephanie Moras (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 De aanbestedende overheid is overeenkomstig artikel 84 Overheidsopdrachtenwet 2016 en artikel 35 KB Plaatsing 2017 verplicht om bij de plaatsing van een overheidsopdracht een prijs- of kostenonderzoek uit te voeren op de ingediende offertes. Indien uit dit prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of kosten worden

Minimumbarema’s voor de diensten van architecten. “HOAI” strijdig met het Europees recht (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 In een arrest van 4 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Bondsrepubliek Duitsland door het opleggen van bindende minimumbedragen voor bepaalde planningsdiensten van architecten en ingenieurs haar verplichtingen onder de Dienstenrichtlijn niet is nagekomen. Daarmee lijkt het doek definitief te zijn gevallen

2019-09-14T12:00:04+00:00 16 september 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

Btw-bouwaangifte gedigitaliseerd (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stephanie Verheyden  (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde in werking getreden.

2019-09-14T12:22:03+00:00 14 september 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: november 2018 Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect (hierna: “Vrijstellingsbesluit”) duidt in uitvoering van artikel 4, derde lid van de wet van 20 februari 1939

2019-06-09T14:04:43+00:00 9 juni 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: |

Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector aangenomen in de Kamer (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: mei 2019 Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat aangenomen in de plenaire zitting van de Kamer. De nieuwe wet

Het einde van de ereloonbarema’s voor architecten definitief ingeluid? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: maart 2019  In een advies van 28 februari 2019 in de zaak Europese Commissie tegen Duitsland is advocaat-generaal Szpunar van oordeel dat de Duitse honorariumregeling voor architecten en ingenieurs (de zogenaamde “HOAI”), die vaste minimum- en maximumtarieven oplegt voor planningsdiensten, een beperking

2019-04-05T13:20:16+00:00 5 april 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: Ook bij een “onaanvaardbare prijs” dringt een prijsbevraging zich op! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Stephanie Moras (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: februari 2019 Uit een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2018 (nr. 242.833) is nog maar eens het belang van de prijsverantwoording gebleken. In deze casus was één van de gunningscriteria de prijs. Het bestuur had in het kader van het prijzenonderzoek

Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3 (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Charlotte Beckers (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2019 Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders fiscalisten Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Net zoals in het oud artikel 10 WCO, stipuleert het nieuwe artikel XX 23 § 3 WER dat economische

2019-01-30T14:42:46+00:00 30 januari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Caluwaerts Uytterhoeven)

Op 12 april laatsleden werd het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van