>Voeg code toe voor de </head> tag.Caluwaerts Uytterhoeven

De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars tijdens de coronacrisis (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Steven Slachmuylders en Melanie Geerts (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 12/06/2020 Het appartementsrecht wordt geregeld door de artikelen 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze (dwingende) regels schrijven voor dat jaarlijks rond dezelfde periode een algemene vergadering van mede-eigenaars moet gehouden worden. De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de COVID-19 pandemie, zoals het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod

COVID-19 en het omgevingsrecht (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Joachim Lebeer (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 02/06/2020 De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop. Ten gevolge van het Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en het Besluit van de Vlaamse

Shortselling – een tijdelijk verbod (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Dirk Berckmans en Frederik Van Overtveldt (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 09/04/2020 Beleggers stellen zich recent vragen op het verbod van shortselling van Belgische aandelen en dan meer bepaald over het 'schrijven van opties'. Het betreft hier een maatregel die genomen werd door de FSMA en voorlopig geldt tot 19 april 2020. De FSMA heeft zich in

2020-04-18T10:27:37+00:00 18 april 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Een financiële adempauze? Het bankenakkoord (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts en Federico Wuyts (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 06/04/2020 Vertraagde of gestopte cashflow. Kosten beheerst waar mogelijk doch de kredieten blijven doorlopen. De federale overheid heeft met de bankinstellingen een dubbelloop voorbereid: 1. Betalingsuitstel Wat ? Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming/organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen.

2020-04-18T10:24:06+00:00 18 april 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Besluitvorming in uw vennootschap in tijden van COVID-19 (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Noëmi Callaert en Berk Cimen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 20/03/2020 Het virus COVID-19 raast momenteel doorheen de wereld. Het openbare leven valt stil en u bent waarschijnlijk ook al overgeschakeld op thuiswerk, of heeft noodgedwongen uw activiteiten voorlopig opgeschort. Het leven van uw vennootschap gaat echter gewoon door en ook de jaarlijkse algemene

2020-03-24T15:31:56+00:00 25 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Dwingende betalingstermijn voor grote ondernemingen (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Ignace Kroos (Caluwaerts Uytterhoeven)  Publicatiedatum: 18/02/2020 Een KMO is vanaf 29 april 2020 beschermd t.o.v. grote ondernemingen die hun doorgaans sterkere positie willen gebruiken om gunstigere betalingstermijnen te bekomen. De wet van 28 mei 2019 die de wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties wijzigt, bepaalt

2020-03-02T17:04:00+00:00 4 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Beroepsprocedures tegen uw omgevings-vergunningsaanvraag? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 27/02/2020 Waarom? Alvorens bepaalde vastgoedprojecten of bouwwerken kunnen worden uitgevoerd, dient er over een omgevingsvergunning te worden beschikt (cf. dit zijn doorgaans ‘vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen’). Het bekomen van een dergelijke omgevingsvergunning kan in sommige gevallen echter een lange tijd in beslag nemen en dit eens te meer wanneer de aanvrager wordt geconfronteerd

De nieuwe auteursrechtrichtlijn: vriend of vijand? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Thaïs Habotte en Namitaa Shah (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 27/02/2020 Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goedgekeurd. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationaal recht. De laatste grote Europese auteursrechtwetgeving dateert van 2001, evenwel

2020-03-02T17:06:59+00:00 2 maart 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Beroepschrift indienen in het Omgevingsloket? Een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2020 Vanaf 20 januari 2020 werd de wijze waarop een beroepsschrift in het Omgevingsloket moet worden ingediend grondig gewijzigd. Vanaf deze datum worden alle beroepschriften samengesteld en ingediend via “het burgerloket”. Dit is dus eveneens verplicht voor de beroepsschriften die door derden

2020-01-23T17:11:38+00:00 27 januari 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

M&A verzekering (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Frederik Van Overtveldt (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2020 Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of de aandelen in een door hen opgebouwde onderneming te verkopen. In dergelijk geval komen zij terecht in een overnametraject dat in het jargon wordt weergegeven als M&A (mergers &