>Voeg code toe voor de </head> tag.Caluwaerts Uytterhoeven

Het Omgevingsloket: een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 17/11/2020 De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020 enkele grondige wijzigingen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen: 1° Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur De eerste wijziging heeft

Het retentierecht: sterker dan ooit (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vincent De Somer (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 02/11/2020 Sedert 2018 kent het retentierecht een wettelijke basis in het Burgerlijk Wetboek. Hoofdstuk 3 van de nieuwe Pandwet beslecht enkele jarenlange discussies in de rechtsleer, vooral omtrent de positie van het retentierecht tegenover andere schuldeisers. Volgens de wet verleent het retentierecht aan de schuldeiser het

2020-11-13T10:35:51+00:00 13 november 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De auteursrechten van de architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/10/2020 Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een architect en een bouwonderneming omtrent de auteursrechten van bepaalde villa’s. De appelrechters beslisten dat de plannen van een villa het schriftelijk bewijs opleverden van de overdracht van de

Bestuurder in het licht van het nieuwe ondernemersbegrip (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Stefanie Van den Bosch (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/08/2020 Sinds het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch recht in voege trad, werd er niet meer gesproken over het begrip handelaar, maar over een onderneming. Artikel I.1, 1° WER  bepaalt dat ieder natuurlijk persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent gekwalificeerd wordt als

2020-08-24T16:17:56+00:00 28 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Uw notariële akte vanop afstand d.m.v. de digitale volmacht (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Steven Slachmuylders en Melanie Geerts (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 17/08/2020 Door de invoering van de digitale volmacht kan u voortaan uw authentieke akte door de notaris laten verlijden vanop afstand. Op die manier kan u dus uw vennootschap oprichten, uw vastgoed aan- of verkopen, een schenking doen, uw huwelijkscontract laten authentiseren etc. allemaal vanuit de

2020-08-24T16:20:52+00:00 24 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars tijdens de coronacrisis (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Steven Slachmuylders en Melanie Geerts (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 12/06/2020 Het appartementsrecht wordt geregeld door de artikelen 577-3 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze (dwingende) regels schrijven voor dat jaarlijks rond dezelfde periode een algemene vergadering van mede-eigenaars moet gehouden worden. De veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de COVID-19 pandemie, zoals het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod

COVID-19 en het omgevingsrecht (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Joachim Lebeer (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 02/06/2020 De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop. Ten gevolge van het Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en het Besluit van de Vlaamse

Shortselling – een tijdelijk verbod (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Dirk Berckmans en Frederik Van Overtveldt (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 09/04/2020 Beleggers stellen zich recent vragen op het verbod van shortselling van Belgische aandelen en dan meer bepaald over het 'schrijven van opties'. Het betreft hier een maatregel die genomen werd door de FSMA en voorlopig geldt tot 19 april 2020. De FSMA heeft zich in

2020-04-18T10:27:37+00:00 18 april 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Een financiële adempauze? Het bankenakkoord (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts en Federico Wuyts (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 06/04/2020 Vertraagde of gestopte cashflow. Kosten beheerst waar mogelijk doch de kredieten blijven doorlopen. De federale overheid heeft met de bankinstellingen een dubbelloop voorbereid: 1. Betalingsuitstel Wat ? Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming/organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen.

2020-04-18T10:24:06+00:00 18 april 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Besluitvorming in uw vennootschap in tijden van COVID-19 (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Noëmi Callaert en Berk Cimen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 20/03/2020 Het virus COVID-19 raast momenteel doorheen de wereld. Het openbare leven valt stil en u bent waarschijnlijk ook al overgeschakeld op thuiswerk, of heeft noodgedwongen uw activiteiten voorlopig opgeschort. Het leven van uw vennootschap gaat echter gewoon door en ook de jaarlijkse algemene

2020-03-24T15:31:56+00:00 25 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |