>Voeg code toe voor de </head> tag.Caluwaerts Uytterhoeven

‘Verandering van omstandigheden’ in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 30/03/2021 Wettelijke verankering van de imprevisieleer Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1806/001.) Dit

2021-03-31T08:38:28+00:00 2 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Aanpassing bij aanvraag dekking bij Tariferingsbureau Bouw (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 12/03/2021 Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking vinden voor hun aansprakelijkheid op de reguliere verzekeringsmarkt, kunnen reeds enige tijd terecht bij het Tariferingsbureau Bouw. Het Koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en

Rechtsmisbruik in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 02/03/2021 Op 24 februari 2021 werd het wetsvoorstel houdende Boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2020-21, nr. 1805/001.) Dit

2021-03-11T08:09:39+00:00 3 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Aanbesteder omwille van afhankelijkheid van andere aanbesteder (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 18/02/2021 Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende overheid wanneer zij een opdracht voor werken, diensten of leveringen wenst te sluiten, is al geruime tijd een leerstuk op zich. Dit is van belang om te

2021-02-23T09:26:37+00:00 23 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Het WVV en het statuut van de bestuurder-werknemer: wat kan nog? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts en Berk Cimen (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 10/02/2021 De FOD Economie is reeds geruime tijd duidelijk wat het sociaal statuut van zelfstandigen betreft:  “In een vennootschap worden zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten als zelfstandigen beschouwd en zijn ze onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.” Het KB nr. 38 van 27 juli

2021-02-11T13:03:30+00:00 15 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Aandachtspunten bij afsluiten van onderaannemings-overeenkomsten (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Studiebureaus, wees waakzaam wanneer u intekent voor een studieopdracht die een architectenopdracht omvat.  Het gebeurt geregeld dat architecten onderaanemingsovereenkomsten sluiten met studiebureaus voor de gespecialiseerde studies waarmee zij in het kader van hun architectenopdracht werden belast door de bouwheer. De omgekeerde beweging is minder gebruikelijk, maar komt eveneens regelmatig voor, m.n.

Einde faillissementenstop in het kader van de COVID pandemie (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Nathalie Van Hool (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 01/02/2021 Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens financiële - recessie te overbruggen. Een eerste bescherming tijdens de toenmalige lockdown liep tot juni 2020 en werd opgenomen onder het KB n° 15 van 24 april 2020,

Het Omgevingsloket: een update! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Yannick Grauwels en Kobe Ghysels (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 17/11/2020 De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020 enkele grondige wijzigingen. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen: 1° Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur De eerste wijziging heeft

Het retentierecht: sterker dan ooit (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vincent De Somer (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 02/11/2020 Sedert 2018 kent het retentierecht een wettelijke basis in het Burgerlijk Wetboek. Hoofdstuk 3 van de nieuwe Pandwet beslecht enkele jarenlange discussies in de rechtsleer, vooral omtrent de positie van het retentierecht tegenover andere schuldeisers. Volgens de wet verleent het retentierecht aan de schuldeiser het

2020-11-13T10:35:51+00:00 13 november 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De auteursrechten van de architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/10/2020 Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een architect en een bouwonderneming omtrent de auteursrechten van bepaalde villa’s. De appelrechters beslisten dat de plannen van een villa het schriftelijk bewijs opleverden van de overdracht van de