>Voeg code toe voor de </head> tag.BVBA

De BVBA wordt de BV – niet noodzakelijk een ‘besloten’ vennootschap! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Charles Petit en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-05-11T14:09:52+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 06/12/2018 De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat vernam u intussen vast. Hiertoe zal een nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort WVV) worden ingevoerd, dat in de plaats zal treden van het bestaande Wetboek

2018-12-22T12:49:42+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Verkrijging van een onroerend goed door de vennoot van een bvba : hoeveel registratierechten? Interessante recente beslissing van Vlabel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/09/2018 De feiten chronologisch 2001 De BVBA “B” werd opgericht in 2001 met als enig vennoot en zaakvoerder de heer X. 2007 De Société Anonyme naar Luxemburgs recht “SA C” werd opgericht in 2007 (datzelfde jaar wordt de benaming van de vennootschap gewijzigd naar “SA D”). In

2018-09-27T07:55:53+00:00 27 september 2018|Categories: Fiscaal recht Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De “BV” als nieuwe referentievennootschap binnen het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Van Havermaet)

Auteur: Ysbrandt Schoofs (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/03/2018 Een nieuw tijdperk van de vennootschapswetgeving staat voor de deur. In deze bijdrage lichten wij de Besloten Vennootschap (BV) als nieuwe rechtsvorm toe en gaan we in op de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor bestaande vennootschappen. We baseerden ons voor deze bijdrage

2018-04-03T14:52:30+00:00 4 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Auteurs: Kris Van den Broeck en Sam Van Asch (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt

La société est morte, vive la société (Odigo Advocaten)

Auteurs: Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 23/01/2018 Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal

Waarom de BV(BA) dé toekomstige vennootschap wordt! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/10/2017 De modernisering van het vennootschapsrecht zal de NV niet drastisch wijzigen, maar het is wel de bedoeling dat in essentie enkel grote ondernemingen nog de vorm van een NV aannemen. De BV wordt in de toekomst dé vennootschap en veel NV’s zullen zich omvormen naar een

2017-10-11T08:30:50+00:00 10 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Wanneer vandaag plots eerder blijkt plaats te vinden: Cassatie over invulling van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (Corporate Finance Lab)

Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt plaats op volgende tijdstippen: de eerste BVBA op 13 oktober 2009, de tweede en derde BVBA op 13 september 2012. Volgens art. 265, §2 W.Venn. kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden

Verkooprecht bij onttrekking van onroerend goed uit BVBA via dividenduitkering in natura (VGD)

Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende titel van een onroerend goed uitmaakt en om die reden dan ook aan het verkooprecht is onderworpen. Hiervoor zou Vlabel de redenering volgen dat een dividend vanuit het oogpunt van de vennoten een verkrijging

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 maart 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |