>Voeg code toe voor de </head> tag.burenhinder

E-learning ‘Burenrelaties (nieuw goederenrecht)’

Tijdens deze e-learning van SwiftSkills en LegalNews.be, met de wetenschappelijke ondersteuning van mr. Michael Thielens en mr. Ewoud Willaert van het advocatenkantoor Schoups, wordt specifiek een overzicht gegeven van Titel 5 van de nieuwe wet, meer bepaald deze inzake burenrelaties.  De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari

2020-07-30T14:50:06+00:00 29 juli 2020|Categories: E-learning Goederenrecht|Tags: , , , |

Burenhinder – De preventieve vordering (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Gloria Delgado, Imad Touil, Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/06/2020 1. Wat wordt bedoeld met "burenhinder"? Tot op heden werd burenhinder niet uitdrukkelijk geregeld, ondanks het feit dat dit een vaak voorkomend probleem is, ook bij het uitvoeren van bouwwerken. Om een vordering namens burenhinder in

2020-06-27T10:17:05+00:00 27 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Burenhinder: binnenkort één bevoegde basisrechter (Publius)

Auteur: Isabelle Verhelle (Publius) Publicatiedatum: 28/05/2020 De materiële bevoegdheid van de rechtbank voor vorderingen van hinder uit nabuurschap is reeds lang een punt van discussie. Artikel 591, 3° Ger.W. maakt de Vrederechter bevoegd voor geschillen inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt.

2020-06-05T07:33:15+00:00 5 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De nieuwe regels over burenhinder (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 18/04/2020 Ruzie met de buren? Wat vooraf ging. Voor de problematiek rond burenhinder bestaat er op vandaag geen specifieke wettelijke regeling. Heb je een conflict met je buren, dan moet je terugvallen op het algemeen foutaansprakelijkheidsrecht en op de leer van de burenhinder. De regels van de

2020-04-19T09:39:33+00:00 20 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Burenhinder: wat wijzigt er na de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/02/2020 De procedures met betrekking tot burenrelaties zijn een teken van de huidige tijd en zijn vaak even destructief als familiale conflicten. Daarom worden in de wet de diverse vraagstukken met betrekking tot burenrelaties gebundeld, met het oog op een functionelere structuur. Naast burenhinder is er ook

2020-06-05T10:13:40+00:00 2 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Burenhinder (Studio Legale)

Auteur: Joost Peeters (Studio Legale) Publicatiedatum: 21/10/2019 Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig

2019-11-17T11:57:38+00:00 18 november 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Is mijn aannemer verzekerd voor schade bij buren? (Desdalex)

Aansprakelijkheid wegens burenhinder is in principe niet gedekt in je polis gezinsaansprakelijkheid, terwijl de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de bouw, wederopbouw of aanpassingswerken een facultatieve uitsluitingsgrond is in die polis. Wanneer je buurman dan aanspraak maakt op vergoeding van zijn schade, stelt zich de vraag of je

2016-09-13T08:03:48+00:00 13 september 2016|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |