>Voeg code toe voor de </head> tag.burenhinder

Burenhinder (Studio Legale)

Auteur: Joost Peeters (Studio Legale) Publicatiedatum: 21/10/2019 Burenhinder vindt zijn oorsprong in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig

2019-11-17T11:57:38+00:00 18 november 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Burenhinder: wat wijzigt er binnenkort? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/11/2018 De procedures met betrekking tot burenrelaties zijn een teken van de huidige tijd en zijn vaak even destructief als familiale conflicten. Daarom worden in het wetsontwerp ‘Goederenrecht’ de diverse vraagstukken met betrekking tot burenrelaties gebundeld, met het oog op een functionelere structuur. In dit artikel overlopen

2018-11-17T10:05:25+00:00 19 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Is mijn aannemer verzekerd voor schade bij buren? (Desdalex)

Aansprakelijkheid wegens burenhinder is in principe niet gedekt in je polis gezinsaansprakelijkheid, terwijl de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de bouw, wederopbouw of aanpassingswerken een facultatieve uitsluitingsgrond is in die polis. Wanneer je buurman dan aanspraak maakt op vergoeding van zijn schade, stelt zich de vraag of je

2016-09-13T08:03:48+00:00 13 september 2016|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |