>Voeg code toe voor de </head> tag.Brussels Gewest

Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplichte aanleg van infrastructuur voor snel internet in nieuwe en te renoveren gebouwen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 23/11/2018 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in lijn met artikel 8 van de Europese Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid; - Volgens het voorontwerp

Ook Brussel bant sterfhuisclausules : precisering van de inwerkingtreding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/06/2018 Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5 van het Brusselse Wetboek Successierechten (hierna “Br.W.Succ.”) aan te passen, teneinde de toepassing van zogenaamde “sterfhuisclausules” uit de praktijk te bannen. Eerder hadden ook de Vlaamse en de Waalse

Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : kwalificeert hoogtevrees als overmacht? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2018 In een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, blijkt dat de administratie het begrip overmacht soms erg ruim interpreteert. 1. Abattement van registratierechten Bij de aankoop van een woning of appartement in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn registratierechten verschuldigd van

Nieuwe Brusselse huurwetgeving schenkt aandacht aan co-housing en studentenhuurovereenkomsten (Monard Law)

Auteurs: Stefaan Van Dyck en Jasmina Sadek (Monard Law) Publicatiedatum: 25/01/2018 Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen, maar zorg ervoor dat u rekening houdt met de regels van het Gewest waarin uw onroerend goed zich bevindt. Een nieuwe Brusselse Ordonnantie voert een aantal nieuwe huurstelsels in voor onder andere studentenwoningen en co-housing.

Brussels bodemattest blijft 2 keer zo lang geldig (LegalWorld)

Brusselse bodemattesten blijven voortaan minstens 1 jaar geldig. Tot nu bedroeg de minimumduur maar 6 maanden. Anderzijds worden de attesten een pak duurder voor wie ze niet digitaal aanvraagt. Met haar besluit van 16 februari 2017 geeft de Brusselse regering ook een rechtsgrond aan het huidige provisiesysteem voor veel-aanvragers. Een

2017-03-28T08:04:15+00:00 28 maart 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Brussels abattement fors de hoogte in (Berquin Notarissen)

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 (ed. 3) werd de Brusselse Ordonnantie van 12 december 2016 ‘houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk voor de aankoop van een eerste woning het abattement flink opgetrokken heeft. Daardoor kan de koper een

2017-03-14T12:56:40+00:00 14 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Schenken en vererven van familiebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Cazimir)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is recent een wijziging en vereenvoudiging van de voorwaarden ingevoerd om in aanmerking te komen voor de gunstregeling bij schenken en vererven van familiebedrijven. Wat opvalt, is dat de nieuwe regeling sterk lijkt op de huidige Vlaamse regeling. Het toegenomen succes van overdrachten van familiebedrijven

Schenking en vererving van familiebedrijven: nu ook een aangepaste gunstige regeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KPMG)

Met de publicatie van de ‘Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016 is de wettelijke basis voor de geplande hervormingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest compleet. Eén van de wijzigingen die werd doorgevoerd, kadert in een vereenvoudiging van de bestaande

Overdracht familiaal bedrijf kan nu ook in het Brussels Gewest aan voordelige tarieven (Sherpa Law)

In 2012 heeft Vlaanderen de gunstregeling voor de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen aanzienlijk versoepeld. Ook Brussel heeft de gunstregeling voor familiale ondernemingen en vennootschappen meer aantrekkelijk gemaakt en heeft daarbij haar mosterd gaan halen in de Vlaamse regelgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds

Leegstandbelasting niet zomaar te billijken met verzachtende omstandigheden – arrest Grondwettelijk Hof 14 december 2016 (De Broeck Van Laere & Partners)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de leegstand van een gebouw bestemd voor huisvesting, een “administratieve overtreding”, die bestraft wordt met een administratieve boete. De betrokken Ordonnantie waarin de boete wordt opgelegd, maakt geen gewag van de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen om de boete te milderen.