Overname van actief uit handelsfonds. Bevrijd van het passief? (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 14/12/2020 Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds (asset deal), is dat men in bij een share deal in principe de vennootschap as such overneemt, met alle actief maar ook alle passief, terwijl men bij een asset deal kiest wat men wel of niet overneemt.…

Lees meer

Aandelen op naam schenken via inschrijving in het aandelenregister. Kan het nu of kan het nu niet? Een uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen laat een ander licht over de zaak schijnen (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 26/11/2019 Nog al te vaak worden aandelen op naam geschonken door deze in het aandelenregister over te schrijven van bijvoorbeeld vader op zoon. Het zit ingebakken en men verleert het niet. Ouders die aandelen van hun (familie)bedrijf willen schenken aan (één van) hun kinderen (de volgende generatie) en daarvoor overgaan tot een…

Lees meer

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek: nieuwe bewijsregels goedgekeurd (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 17/04/2019 In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie Koen Geens om het bestaande Burgerlijk Wetboek na meer dan 200 jaar te hervormen. Zo staat onder meer een hervorming van het verbintenissenrecht, het zakenrecht, het bewijsrecht en het aansprakelijkheidsrecht op til. De hervorming van…

Lees meer

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 19/02/2019 Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken. Wanneer een dergelijk beding voorkomt in een door alle partijen ondertekend contract, rijst geen enkel probleem omtrent de geldigheid en tegenwerpelijkheid ervan. Het bevoegdheidsbeding is immers…

Lees meer

Factuurvoorwaarden. Een onmisbaar kwaad (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 15/01/2018 Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Maak ten minste al één goed voornemen voor 2018; zorg ervoor dat uw facturen een minimum aan (factuur)voorwaarden bevatten, en dat ze ook actueel zijn. Al te vaak stellen wij vast dat ondernemers (nog) geen factuurvoorwaarden hebben; of men stuurt zijn facturen elektronisch op, in…

Lees meer

Consignatie bij rechtstreekse vordering : mogelijkheid en verplichting vanaf 1 januari 2018 (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 14/02/2018 In de bouwsector is het een vaak voorkomend probleem: een onderaannemer heeft werken uitgevoerd op een bouwwerf maar zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, blijft in gebreke om de facturen van die onderaannemer correct te betalen. In een dergelijk geval beschikt de onderaannemer over een wettelijk verankerd instrument om alsnog betaling te verkrijgen:…

Lees meer

Minder geven om meer te geven, het geheim achter het duolegaat (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 02/02/2018 U heeft misschien wel al eens gehoord van een duolegaat. ‘Iets geven aan een goed doel’, weet u wel? ‘Waarom zou ik dat in godsnaam doen, ik wil net zoveel mogelijk geven aan mijn erfgenamen?’, denkt u dan. Welnu, laat net dat de paradox van het duolegaat zijn. Door minder te geven aan uw…

Lees meer