>Voeg code toe voor de </head> tag.Bright

Overname van actief uit handelsfonds. Bevrijd van het passief? (Bright)

Auteur: BrightPublicatiedatum: 14/12/2020 Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds (asset deal), is dat men in bij een share deal in principe de vennootschap as such overneemt, met alle actief maar ook alle passief, terwijl men bij een asset deal kiest wat men

Hoe ver gaat de bescherming van werknemers bij de overdracht van een handelsfonds? (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 16/04/2020 Bij een share deal neemt men de onderneming in zijn geheel over, met alle rechten en plichten. Bij een asset deal kan men zich beperken tot bepaalde onderdelen, waarbij men dan in hoofdzaak uiteraard geïnteresseerd is in de activiteiten en het handelsfonds. Maar wat dan met het personeel? Kan men ook daar

2020-04-19T08:46:07+00:00 24 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Het Hof van Cassatie hertekent de rechtspositie van echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 06/03/2020 Vaak kiezen toekomstige huwelijkspartners voor een stelsel van scheiding van goederen vanuit de idee dat dit het meest eenvoudig is: elk behoudt zijn eigen vermogen hetwelk hij of zij dan geheel autonoom kan blijven besturen. Slaat het noodlot toe en komt het later tot een breuk, dan is

Aandelen op naam schenken via inschrijving in het aandelenregister. Kan het nu of kan het nu niet? Een uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen laat een ander licht over de zaak schijnen (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 26/11/2019 Nog al te vaak worden aandelen op naam geschonken door deze in het aandelenregister over te schrijven van bijvoorbeeld vader op zoon. Het zit ingebakken en men verleert het niet. Ouders die aandelen van hun (familie)bedrijf willen schenken aan (één van) hun kinderen (de volgende generatie)

Bedrijfsleiders, is uw appartement aan de kust nog steeds aftrekbaar? (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 21/11/2019 Voorwaarden kostenaftrek Artikel 49 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 bepaalt de voorwaarden waaronder kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Zo moeten ze, overeenkomstig die bepaling, gedaan of gedragen zijn met als oogmerk het verkrijgen of het behouden van een belastbaar inkomen. De concrete invulling van de voorwaarden van

2019-12-02T11:00:12+00:00 2 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Houdt u tegoeden aan in het buitenland? Repatriëring zonder regularisatie blijft moeilijk! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 18/10/2019 Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden binnenkort terug naar België te brengen? Dan is het goed mogelijk dat die repatriëring, zelfs na correcte aangifte op uw aanslagformulier, op tegenstand stuit bij uw bankinstelling. Belangrijk om dan

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek: nieuwe bewijsregels goedgekeurd (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 17/04/2019 In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie Koen Geens om het bestaande Burgerlijk Wetboek na meer dan 200 jaar te hervormen. Zo staat onder meer een hervorming van het verbintenissenrecht, het zakenrecht, het bewijsrecht en het aansprakelijkheidsrecht

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 20/03/2019 België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om te renoveren. Andere gebouwen daartegen verkeren soms in een dermate slechte staat dat renoveren geen optie meer is. Dit is uiteraard jammer voor uw portefeuille; een woning renoveren kan immers

Goede afspraken maken goede vrienden. Vijf zaken die u móet weten als u met uw partner enkel feitelijk samenwoont (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 21/03/2019 U hebt sinds jaar en dag een vaste partner. U hebt (al dan niet samen) kinderen. U woont in een woning van een van u of in een woning die u samen hebt aangekocht. U bent (al dan niet beiden) professioneel actief. U bent echter niet

2019-03-25T19:41:13+00:00 25 maart 2019|Categories: Burgerlijk recht Personen- & Familierecht|Tags: , |

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 19/02/2019 Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken. Wanneer een dergelijk beding voorkomt in een door alle partijen ondertekend contract, rijst geen enkel probleem omtrent de geldigheid en tegenwerpelijkheid

2019-03-01T08:28:55+00:00 24 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |