>Voeg code toe voor de </head> tag.Brexit

Mind the gap bij Britse webshops (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 08/03/2021 Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1 januari 2021 de EU definitief verlaten. Dit impliceert dat het Verenigd Koninkrijk nu als een ‘derde land’ wordt beschouwd, net zoals bijvoorbeeld China of Amerika. Dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de aankoop van uw pakjes op Britse webshops.

2021-03-11T09:03:13+00:00 13 maart 2021|Categories: Handelsrecht BTW en douane|Tags: , , |

Welke impact heeft Brexit op de vennootschapsbelasting? (Van Havermaet)

Auteur: Glenda Boone (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Sinds 1 januari 2021 is de overgangsregeling afgelopen en wordt het VK (in principe) niet langer gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk vanuit Belgisch perspectief inzake vennootschapsbelasting? ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN Fusies & splitsingen Reorganisaties waarbij

2021-03-06T12:02:38+00:00 11 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Leave no stone unturned: de impact van Brexit op uw intellectuele eigendomsrechten (Van Havermaet)

Auteur: Imke Van Hecke (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Na jaren van zware onderhandelingen, is op 1 januari 2021 het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Eén van de topics die hierin behandeld wordt, is het domein van de intellectuele eigendomsrechten. “Wat met

2021-03-06T12:10:12+00:00 7 maart 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Gevolgen van Brexit op Btw en douane (Van Havermaet)

Auteur: Hans Philips (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie maar een derde land. En ook de overgangsregeling die gold tot 1 januari 2021 liep inmiddels af. Dit betekent dat de Europese btw-regels niet meer van toepassing zijn

2021-03-06T12:14:20+00:00 6 maart 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

Gevolgen van de Brexit, deel II (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: februari 2021 Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie (hierna EU). In een overgangsperiode die liep tot 31 december 2020, bleef evenwel het meeste bij het oude.  Sinds 1 januari 2021 is die overgangsperiode afgelopen. Dit heeft

2021-03-05T10:07:51+00:00 5 maart 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 26/02/2021 Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 liep er echter nog een overgangsperiode waarin alle instrumenten van de Europese Unie, zoals verordeningen en richtlijnen, nog golden voor het VK. Deze periode liep op zijn einde op 1

2021-03-03T10:54:04+00:00 3 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Steunmaatregelen na Brexit (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 In de periode van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022 worden aan werkgevers die erkend zijn als verkerend in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit, drie tijdelijke crisismaatregelen aangereikt die het behoud van de tewerkstelling bevorderen.  Het gaat om een bijzondere

2021-02-26T08:05:21+00:00 26 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius)Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement ("de Overeenkomst"), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en

2021-02-19T10:17:12+00:00 17 februari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , , |

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question! (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Eleni De Becker en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 03/02/2021 Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd

2021-02-17T09:53:05+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Britse arbeidskrachten in het Vlaams Gewest (Vlaamse overheid)

Auteur: Vlaamse overheidPublicatiedatum: januari 2021 Sinds 1 januari 2021 is de brexit-transitieperiode voorbij en maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer onderdeel uit van de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie. Daardoor gelden er ook nieuwe regels voor Britse onderdanen die in Vlaanderen willen werken. Britse onderdanen en

2021-02-09T15:15:56+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |