>Voeg code toe voor de </head> tag.bodemattest

Kan een koop-verkoopovereenkomst van een onroerend goed worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 25/11/2018 Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een koop-verkoopovereenkomst betreffende een overdracht van een grond kan gesloten worden onder de opschortende voorwaarden van het verkrijgen van een blanco bodemattest of van een bodemattest waaruit blijkt dat er geen verontreiniging

2018-12-11T17:24:03+00:00 13 december 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Nieuwe tendensen koop-verkoopovereenkomst (Ockier & Partners)

Auteur: Louise Van Wassenhove (Ockier & Partners) Publicatiedatum: 13/09/2018 Koop uw huis per e-mail Arrest Hof van Beroep Antwerpen 19 december 2016 Naar aanleiding van het fameuze “e-mailarrest”  van het Antwerpse Hof van Beroep leek het even of men niet langer een beroep zou kunnen doen op een e-mail om de

Bodemattest als opschortende voorwaarde : Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 11/05/2018 In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de

Koopovereenkomst, bodemattest en opschortende voorwaarde – Cassatie 22 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/04/2018 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 22 maart 2018. Wat waren de feiten? 1. Partijen ondertekenen op 1 maart 2013 een onderhandse akte hebben ondertekend waarin de “hoofdinhoud van de overeenkomst”

Hoe lang duurt het om een bodemattest te krijgen? Begin tijdig! (VGD)

Auteur: Mieke Derveaux (VGD) Publicatiedatum: 28/03/2018 AL TE VAAK WORDT DE AANVRAAG VAN EEN BODEMATTEST TE LANG UITGESTELD, WAT KAN LEIDEN TOT VERPLICHT UITSTEL VAN DE TRANSACTIE OMDAT HET BODEMATTEST NIET BINNEN DE OVERBLIJVENDE TERMIJN KAN BEKOMEN WORDEN. Ten onrechte wordt de aanvraag van het bodemattest vaak als administratieve aangelegenheid beschouwd.

2018-04-09T08:55:39+00:00 9 april 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Brussels bodemattest blijft 2 keer zo lang geldig (LegalWorld)

Brusselse bodemattesten blijven voortaan minstens 1 jaar geldig. Tot nu bedroeg de minimumduur maar 6 maanden. Anderzijds worden de attesten een pak duurder voor wie ze niet digitaal aanvraagt. Met haar besluit van 16 februari 2017 geeft de Brusselse regering ook een rechtsgrond aan het huidige provisiesysteem voor veel-aanvragers. Een

2017-03-28T08:04:15+00:00 28 maart 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |