>Voeg code toe voor de </head> tag.Blienberg Advocaten

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 28/09/2020 Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden. Van zodra de rechtbank een vonnis van faillietverklaring heeft

2020-10-23T10:14:57+00:00 28 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

Executierechter versus. bodemrechter (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 11/10/2020 De beslagrechter De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg - is bevoegd voor alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en middelen van tenuitvoerlegging oftewel executiemaatregelen genaamd. Meer specifiek is de beslagrechter onder meer bevoegd om  volgende vorderingen te behandelen: verzoekschriften

2020-10-23T10:09:39+00:00 23 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |