>Voeg code toe voor de </head> tag.Bienstman-Decloedt Advocaten

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht. De inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht staat gepland op 1 januari 2019. De vennootschappen of verenigingen die vanaf 1 januari

Een ‘nieuw’ aansprakelijkheidsregime voor bestuurders van de failliete onderneming sinds 1 mei 2018 (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Tuur Latre (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 07/06/2018 In een eerder blogbericht (“het nieuwe Insolventierecht”) berichtten wij u reeds over de komst van een uniforme insolventiewet door middel van de invoering van Boek XX in het Wetboek Economisch Recht (hierna ‘WER’), waarbij o.m. het personeel toepassingsgebied uitgebreid wordt (een nieuw ondernemings-begrip), een verdere digitalisering

Wijs de consument duidelijk op zijn rechten en plichten in de verkoopsvoorwaarden (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Stijn Decloedt (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Een onderneming moet de consument, vooraleer die contractueel wordt gebonden, op duidelijke en begrijpelijke wijze de informatie opgelijst in artikel VI.2 Wetboek Economisch Recht (WER) bezorgen. Artikel VI.2 WER somt de volgende informatie op: de voornaamste kenmerken van het product; de identiteit

De invloed van de nieuwe Pandwet op de bouwsector : het eigendomsvoorbehoud voor aannemingsovereenkomsten sinds 1 januari 2018 (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Tuur Latré (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Beding van eigendomsvoorbehoud Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is er eigendomsoverdracht van zodra de koper en de verkoper een wilsovereenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs, ook al is er nog tot geen enkele betaling, noch levering overgegaan. Koper

Vanaf 1 januari 2018 heeft de bouwheer de mogelijkheid om bij de rechtstreekse vordering van de onderaannemer het verschuldigde bedrag te consigneren (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: januari 2018 Artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in een rechtstreekse vordering van onder andere de onderaannemer tegen de bouwheer. Deze vordering houdt in dat de onderaannemer die niet wordt betaald door de hoofdaannemer over de mogelijkheid beschikt om deze betaling rechtstreeks te vorderen