>Voeg code toe voor de </head> tag.bewijslast

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen: het effect van de verstrengde bewijslast onder EBA-Quarter (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts, Elke De Leeuw en Mariëlle Ruell (Tiberghien)Publicatiedatum: 06/08/2021 De constante in de wet van 21 juli 2016 is de omkering van de bewijslast cf. artikel 11 van die wet. De bewijslast m.b.t. de bedragen die “moeten” worden aangegeven, wordt volledig verschoven naar de aangever ingeval er wordt geopteerd

Vooraf aan consument verstrekte informatie en bewijslast van de onderneming. Arrest Hof van Justitie van 10 juni 2021 (Prof. dr. Reinhard Steennot)

Auteur: Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)Publicatiedatum: 02/07/2021 Het Hof van Justitie besliste reeds herhaaldelijk dat het transparantievereiste inhoudt dat de gemiddelde consument de economische en juridische gevolgen van een beding moet kunnen inschatten. Duidelijk was reeds dat bij de beoordeling rekening gehouden kon worden met de vooraf aan de consument

Inschrijving op rekening-courant per vergissing: toch belastbaar voor zaakvoerder (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 11/06/2021 Met inschrijvingen op een rekening-courant moet men voorzichtig zijn, zo blijkt uit een (weliswaar vrij extreem) recent geval. De fiscus aanvaardt niet zomaar dat er sprake is van een vergissing. Omkering van de bewijslast in het nadeel van de belastingplichtige, maakt de

Informed consent, de patiënt draagt voortaan de bewijslast (Adlex Advocaten)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Reeds lange tijd bestaat er in het medisch aansprakelijkheidsrecht discussie over wie het bewijs moest leveren dat een patiënt op afdoende wijze werd geïnformeerd over de mogelijke complicaties door zijn/haar arts. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 18 juni 2020 een

2020-07-30T13:14:55+00:00 5 augustus 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , , |