>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Zullen de bestuurders in een NV in de toekomst nog zomaar kunnen worden afgezet? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Mr. Elena Bachert licht toe. De huidige wettelijk regeling Een van de fundamentele principes in het vennootschapsrecht vandaag is dat bestuurders in een NV te allen tijde en zonder enige reden door de algemene vergadering kunnen worden afgezet. Men noemt dit principe de “ad nutum” afzetbaarheid

2018-05-02T11:40:38+00:00 2 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het ontslag van een bestuurder opgezegd… let op schijnzelfstandigheid (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos, Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud

Hoe actief is de raad van bestuur in uw familiebedrijf? (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: januari 2018 Het succes van een familieonderneming wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Vaak wordt deze uitgestippeld in het hoofd van de ondernemer en handelt het bedrijf conform zijn visie en denkwijze, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Het is net

Conflicterende belangen in Belgische vennootschappen (NautaDutilh)

Auteurs: Elke Janssens en Heidi Waem (NautaDutilh) Publicatiedatum: 16/10/2017 In ons Belgisch rechtsbestel zijn er maar weinig regels die conflicterende belangen tussen een vennootschap en haar werknemers, zelfstandige dienstverleners en management regelen. Wat bestuurders betreft, bevat het Wetboek van vennootschappen een regeling in geval van een conflicterend belang van financiële

2017-10-23T09:20:54+00:00 23 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Vrijwillige vs onvrijwillige schuldeisers bij externe bestuursaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming Een vorige post stelde in het licht dat  bestuursaansprakelijkheid ook, en wellicht vooral, de belangen van derden dient. Dat bestuursaansprakelijkheid derden beschermt is evident bij de externebestuursaansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid die de bestuurder oploopt ten aanzien van derden bij onrechtmatige daden die

2017-10-01T20:09:13+00:00 16 augustus 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit (Aternio)

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. Door het verlenen van kwijting keurt de vennootschap in feite het beleid van de bestuurder van het voorbije jaar goed en doet zij afstand van het

2017-06-21T13:10:54+00:00 21 juni 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste