>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Het ontslag van bestuurders onder het WVV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/07/2019 Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. In deze bijdrage overlopen we de ontslagregeling van bestuurders in de BV, de CV en de NV onder het nieuwe recht. We staan achtereenvolgens stil bij de

2019-07-17T12:57:21+00:00 17 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een nv mag bestuurder niet meer zomaar aan de deur zetten (Sirius Legal)

Auteur: Andries Hofkens (Sirius Legal) Publicatiedatum: 28/06/2019 Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voert twee belangrijke wijzigingen door in de relatie van de vennootschap met haar bestuurders. Het klassieke verbod op de opzegbescherming voor bestuurders in de nv wordt afgeschaft. En de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bestuursmandaat onder een

2019-07-12T08:46:00+00:00 12 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Hoe ver reikt de bevoegdheid van een CEO? (Aternio)

Auteur: Liese Leman (Aternio) Publicatiedatum: 08/05/2019 De persoon met de hoogste operationele functie in een vennootschap is de CEO. De CEO is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Ongeacht de titel: gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, algemeen directeur of managing director. De verwarring omtrent de invulling van deze begrippen lijkt

2019-05-11T14:07:11+00:00 11 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een evergreen : concurrentie door voormalige bestuurders (Crivits & Persyn)

Auteur: Bram Baert (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: oktober 2018 Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt. Leuk is anders. Als de concurrentie met oneerlijke praktijken gepaard gaat of er rechtsgeldige niet-concurrentieverbintenissen bedongen werden, kun je er ook juridisch tegen opkomen. Maar hoe

Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/09/2018 Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER” Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1,

Zullen de bestuurders in een NV in de toekomst nog zomaar kunnen worden afgezet? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Mr. Elena Bachert licht toe. De huidige wettelijk regeling Een van de fundamentele principes in het vennootschapsrecht vandaag is dat bestuurders in een NV te allen tijde en zonder enige reden door de algemene vergadering kunnen worden afgezet. Men noemt dit principe de “ad nutum” afzetbaarheid

2018-05-02T11:40:38+00:00 2 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het ontslag van een bestuurder opgezegd… let op schijnzelfstandigheid (Odigo Advocaten)

Auteurs: Kurt Devos, Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud

Hoe actief is de raad van bestuur in uw familiebedrijf? (Van Havermaet)

Auteur: Julie Dekker (Van Havermaet) Publicatiedatum: januari 2018 Het succes van een familieonderneming wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Vaak wordt deze uitgestippeld in het hoofd van de ondernemer en handelt het bedrijf conform zijn visie en denkwijze, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Het is net

Conflicterende belangen in Belgische vennootschappen (NautaDutilh)

Auteurs: Elke Janssens en Heidi Waem (NautaDutilh) Publicatiedatum: 16/10/2017 In ons Belgisch rechtsbestel zijn er maar weinig regels die conflicterende belangen tussen een vennootschap en haar werknemers, zelfstandige dienstverleners en management regelen. Wat bestuurders betreft, bevat het Wetboek van vennootschappen een regeling in geval van een conflicterend belang van financiële

2017-10-23T09:20:54+00:00 23 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Vrijwillige vs onvrijwillige schuldeisers bij externe bestuursaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/08/2017 Bestuursaansprakelijkheid als derdenbescherming Een vorige post stelde in het licht dat  bestuursaansprakelijkheid ook, en wellicht vooral, de belangen van derden dient. Dat bestuursaansprakelijkheid derden beschermt is evident bij de externebestuursaansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid die de bestuurder oploopt ten aanzien van derden bij onrechtmatige daden die

2017-10-01T20:09:13+00:00 16 augustus 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |