>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 18/05/2020 In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals u en ik, voert dit mandaat natuurlijk zelf uit. Een rechtspersoon heeft hierbij hulp nodig. Zij voert haar mandaat uit door middel van haar vaste vertegenwoordiger. De

2020-05-24T10:53:51+00:00 27 mei 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Contracten: is de bij de ondertekening ‘vergeten’ partij verbonden? (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen, Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 15/05/2020 In contracten met vennootschappen worden soms clausules opgenomen die verbintenissen inhouden voor de bestuurders. Te denken valt aan medeschuldenaarstellingen, niet-concurrentieverbintenissen, vertrouwelijkheidsverbintenissen,… In een ideale wereld tekent de bestuurder tweemaal, namelijk eenmaal in zijn hoedanigheid van bestuurder en eenmaal

2020-05-24T09:46:55+00:00 23 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Over het fiscaal statuut van de vaste vertegenwoordiger. Arrest Cassatie (23 januari 2020) schept duidelijkheid (?) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Niels Appermont (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/04/2020 In een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0079.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de ‘vaste vertegenwoordiger’ van een bestuurder-rechtspersoon in een andere vennootschap kwalificeert als een ‘bedrijfsleider’ in de zin van art. 32, eerste lid, 1° WIB 1992. De feiten die aan het

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/04/2020 Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet

2020-04-18T13:03:43+00:00 19 april 2020|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Vult de geconflicteerde bestuurder het aanwezigheidsquorum? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Victor Burkien Stefan Mees (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/03/2020 Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld aan de belangenconflictregeling voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Deze regeling, die vroeger terug te vinden was in art. 259 van het

2020-03-29T10:08:27+00:00 1 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Rol en verplichtingen van bestuurders in het kader van de COVID-19-uitbraak: enkele inzichten (Lydian)

Auteurs: Peter De Ryck en Arthur Yee (Lydian) Publicatiedatum: 27/03/2020 De uitbraak van het coronavirus laat zich voelen op verscheidene vlakken van het ondernemingswezen en oefent ook druk uit op het bestuur van vennootschappen. Bestuurders zien zich genoodzaakt allerhande afwegingen te maken en beslissingen te nemen. Terwijl de aandeelhouders in de algemene

2020-03-29T10:03:04+00:00 31 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Behoorlijk bestuur van uw vennootschap in tijden van Corona: wat kan, wat mag, wat moet? (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 20/03/2020 De coronacrisis veroorzaakt woelige en onzekere tijden en heeft een gigantische impact op ons privé- en ons professioneel leven. Als ondernemer wordt u geconfronteerd met tal van uitdagingen en moet u, meestal op erg korte termijn, bijzonder belangrijke en soms verreikende beslissingen nemen. Het buitengewone kader

De NV in het WVV – Het bestuur in de NV (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) Publicatiedatum: 28/02/2020 Nu NV's voor hun bestuur onder meer kunnen kiezen tussen drie bestuurssystemen, hebben ze veel aan flexibiliteit gewonnen. Lees hier onder meer over de wijze waarop NV's bestuurd kunnen worden sinds het WVV. 1. Drie bestuurssystemen Voor het bestuur

2020-03-16T17:55:56+00:00 14 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Een bestuurder is niet steeds een onderneming (Monard Law)

Auteurs: Kristof Zadora en Tanja Brijs (Monard Law) Publicatiedatum: 09/03/2020 Sinds enige tijd is elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, een onderneming.[1] Betekent dit dat ook iedereen die een bestuursmandaat in een vennootschap of vereniging waarneemt, een onderneming is? Het antwoord is jammer genoeg niet eenduidig.

2020-03-28T12:02:28+00:00 13 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het sociaal statuut van de bestuurder onder het WVV: gewijzigd of niet? (Marlex)

Auteur: Marlex Publicatiedatum: 24/02/2020 Vanaf 1 januari 2020 moeten de reeds bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV, en dit uiterlijk op 1 januari 2024. Er is al heel wat inkt gevloeid over de verschillen tussen het WVV en het W.Venn en

2020-03-02T17:15:25+00:00 4 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |